Thông Báo Mở Lại Đại Hội Tỷ Võ Liên Sever

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Hoạt động Vương Giả Chi Bang ở phiên bản V651 - Đông Tà Sinh Đồ sẽ được thay thế bằng Đại Hội Tỷ Võ Liên Sever. Ngoài ra Nhân sĩ đã tham gia Trợ Uy trong đại hội Tỷ Võ ngày 24/04/2024 sẽ được hoàn trả Khói Lửa Trợ Uy cùng với phần quà đền bù là 16.000.000 Vé Vàng.


[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Sever

Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe

Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay

Võ Lâm Chi Mộng:

  • Cụm máy chủ từ 1- 600
  • Cụm máy chủ từ 601 - 1050
  • Cụm máy chủ từ 1051 - 1154
  • Cụm máy chủ từ 1155 trở đi

Thời gian:

  • Báo Danh: 00:00 ngày 29/04 đến 19:00 ngày 30/04
  • Vòng loại: Từ 20:00 đến 20:20 ngày 30/04
  • Vòng Đối Kháng: Từ 20:00 đến 21:20 ngày 01/05
  • Chung Kết: 22:00 đến 22:20 ngày 01/05

Lưu ý:

  • Mở Vòng Phục Sinh tại Vòng Loại ngày 30/04
  • Mở bán Vé Phục Sinh tại cửa hàng nguyên bảo

Kính mong quý Nhân Sĩ chú ý thời gian trên và tiếp tục đăng kí thi đấu để không bị ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm sản phẩm Võ Lâm Chi Mộng.
Chúc tất cả quý nhân sĩ có những trải nghiệm thú vị cùng Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Tags: thong-bao
Top