V648 - Chi Mộng Trân Phẩm ngày 09/04

Chi Mộng Trân Phẩm - Ngày 09/04/2024

Mỗi ngày hoạt động sẽ được làm mới cùng với những quà tặng khuyến mãi đặc biệt. Tham gia ngay để nhận được nhiều ưu đãi!!!

Thời Gian Tích Luỹ: 00:00 - 23:59 mỗi ngày

Vật phẩm Mốc Mô tả
3 Cường Hóa Chi Thuật Miễn Phí Nguyên liệu dùng để cường hóa thần binh
10 Vé Quay Bách Bảo 4/4 2.000 Vàng Vé sử dụng để tham gia hoạt động Bách Bảo Rương V648
1 Bộ Trang Bị Mới (648) 4.000 Vàng Sử dụng nhận được Trang Bị Mới ra mắt của Phiên Bản
88 Mảnh Đỉnh Phong 6.000 Vàng Nguyên liệu dùng để triệu hồi Đỉnh Phong thú
20 Vé Quay Bách Bảo 4/4 10.000 Vàng Vé sử dụng để tham gia hoạt động Bách Bảo Rương V648
3 Âu Dương Phong (Long Hồn)-Cấp 10 30.000 Vàng Bảo Thạch đặc biệt dùng để Khảm vào trang bị
Top