V648 - Chi Mộng Trân Phẩm ngày 10/04

Chi Mộng Trân Phẩm - Ngày 10/04/2024

Mỗi ngày hoạt động sẽ được làm mới cùng với những quà tặng khuyến mãi đặc biệt. Tham gia ngay để nhận được nhiều ưu đãi!!!

Thời Gian Tích Luỹ: 00:00 - 23:59 mỗi ngày

Vật phẩm Mốc Mô tả
1 Tương Dương Quyết Chiến Hạp Sự Kiện Miễn Phí Mở ra nhận được nguyên liệu tham gia hoạt động Tương Dương Quyết Chiến
5 Bộ Huân Chương Tân Thủ 2.000 Vàng Sử dụng nhận được Trang Bị
8 Vé Đổi Chi Mộng Trân Phẩm 4.000 Vàng Dùng để đổi trân phẩm giá trị cao
20 Vé Quay Bách Bảo 4/4 6.000 Vàng Vé sử dụng để tham gia hoạt động Bách Bảo Rương V648
30 Vé Quay Bách Bảo 4/4 10.000 Vàng Vé sử dụng để tham gia hoạt động Bách Bảo Rương V648
50 Vé Quay Bách Bảo 4/4 30.000 Vàng Vé sử dụng để tham gia hoạt động Bách Bảo Rương V648
Top