PHẦN THƯỞNG

  • Quý nhân sĩ có cơ hội nhận được các phần thưởng ingame hấp dẫn theo từng Hộp Quà tương ứng
  • Hộp Quà Vàng: (100.000 điểm/1 lượt quay)
Giải ThưởngHình Ảnh
Nhật Nguyệt Kiếm *1 (khóa)
Bách Thú Ấn *1 (khóa)
Thiên Phú Võ Thần (ngẫu nhiên) *1(khóa)
Bảo Thạch Hoàn Mỹ (ngẫu nhiên)*1 (khóa)

  • Hộp Quà Bạc: (10.000 điểm/ 1 lượt quay)
Giải ThưởngHình Ảnh
Bộ Trang Bị Phi Long
Vương Giả Kiếm (10 sao)
Rương Ngạo Thần – Tiềm Long*1 (khóa)
Túi Quà 8888 Vé Vàng*1 (khóa)
Túi Bùa Cường Hóa*1 (khóa)

  • Hộp Quà Đồng: (1.000 điểm/ 1 lượt quay)
Giải ThưởngHình Ảnh
Túi Quà 8888 Vé Vàng *1(khóa)
Vương Giả Tinh Thạch*1 (khóa)
Túi Quà 888 Vé Vàng *1 (khóa)
Bùa Cường Hóa *1 (khóa)
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi – Siêu *1(khóa)
  • Quà may mắn
   • Nhân sĩ có tích lũy nạp 888 zing xu vào game sẽ nhận được Gói Quà Chi Bang
   • Mỗi Zing ID chỉ được nhận 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra chương trình

Top