07/05 - Phiên Bản Mới - Hồng Liên Bách Luyện

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Thân mời Quý Nhân Sĩ cùng tham khảo sơ lượt các nội dung chính của chuỗi sự kiện phiên bản Hồng Liên Bách Luyện với các nội dung chính như sau:

Hoạt động chính

[Mở] Hoàng Đồ Bá Nghiệp

 • Mở tính năng Hoàng Đồ Bá Nghiệp
 • Thời gian: 19:00 đến 20:00
GiờNgày
19:00 đến 20:00 08/05/2020
10/05/2020
12/05/2020
13/05/2020

[Mới] Cổ Mộ Chiến

Cách thức tham gia :

 • Tìm nguyên liệu Cổ Mộ Chiến Lệnh - Sơ (Không Khóa) tại các bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
 • Cổ Mộ Chiến Lệnh - Cao : Có thể nhận được thông qua tích lũy !.

Sử dụng Cổ Mộ Chiến Lệnh - Sơ hoặc Cao để có thể tham gia đổi thưởng tại giao diện hoạt động Cổ Mộ Chiến.

Chi tiết phần thưởng như sau:

Quà Cổ Mộ Chiến (1)Quà Cổ Mộ Chiến (2)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
500 Đá Mài Thần Khí 1000 Đá Mài Thần Khí
5 Tinh Hoa Lục Phái 10 Tinh Hoa Lục Phái
1 Chấn Chiên Thần Khí 2 Chấn Thiên Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ khóa 10 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
Vật phẩm nhận được sẽ khóa

Quà Cổ Mộ Chiến (3)Quà Cổ Mộ Chiến (4)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1000 Đá Mài Thần Khí 2000 Đá Mài Thần Khí
10 Tinh Hoa Lục Phái 10 Tinh Hoa Lục Phái
1 Bảo Thạch Tím 1 Bảo Thạch Hồng
Vật phẩm nhận được sẽ khóa 1 Ưu Đãi Vàng - 2.000
Vật phẩm nhận được sẽ khóa

Quà Cổ Mộ Chiến (5)Quà Cổ Mộ Chiến (6)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1000 Đá Mài Thần Khí 2000 Đá Mài Thần Khí
10 Tinh Hoa Lục Phái 10 Tinh Hoa Lục Phái
1 Tuyệt Thế Vũ Khí 1 Tuyệt Thế Vũ Khí
10 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 20 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
Vật phẩm nhận được sẽ khóa Vật phẩm nhận được sẽ khóa

Quà Cổ Mộ Chiến (7)Quà Cổ Mộ Chiến (8)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
2000 Đá Mài Thần Khí 5000 Đá Mài Thần Khí
10 Tinh Hoa Lục Phái 20 Tinh Hoa Lục Phái
1 Bảo Thạch Hồng 1  Đãi Vàng – 5.000 Vàng
10 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 50 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
Vật phẩm nhận được sẽ khóa 5 Bảo Thạch Hồng
Vật phẩm nhận được sẽ khóa

Chi tiết hoạt động xem tại giao diện ingame

[Mới] Chí Tôn Thần Bảo

Gói Quà Ưu Đãi mới, được cập nhật nhiều phần thưởng có giá trị cao.

 • Tham gia tích lũy để có thể nhận được phần thưởng: Chí Tôn Thần Bảo (1)
Chí Tôn Thần Bảo (1)
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Túi Quà Ký Ức Tháng 5
1 Túi Quà Ký Ức Tháng 6
1 Túi Quà Ký Ức Tháng 7
1 Quà Ôn Luyện Đặc Biệt
1 Quà Ôn Luyện Đặc Biệt 2019
1 Phi Thăng Chiến Thủ
1 Bát Niên Thần Khí
1 Hồng Liên Bách Luyện
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mới] Hồng Liên Bách Luyện

Tham gia hoạt động tích lũy Chí Tôn Thần Bảo theo sự kiện để nhận được.

CấpSinh LựcTầng VõBạo KíchLực Chiến
0 20% 1.000.000 200.000.000 100.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Trang bị có thể cường hóa bằng Đá Mài Thần Khí

 • Mỗi lần cường hóa cần 50 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hóa thất bại sẽ không giảm cấp sao
 • Khi cường hóa đến cấp Thần sẽ nhận được hiệu quả đặc biệt。

Hiệu quả đặc biệt: Hồng Liên Hộ Thể

Khi nhân vật bị đánh liên tục 49 đòn đánh sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng Hồng Liên Hộ Thể kéo dài 15 giây.

 • Bản thân sẽ 100% bỏ qua hiệu quả Vô Địch và Miễn Dịch Sát Thương của đối thủ
 • Thời gian chờ là 120 giây.

[Mới] Song Long Trảm

Gói Quà Ưu Đãi mới, được cập nhật nhiều phần thưởng có giá trị cao.

 • Tham gia tích lũy để có thể nhận được phần thưởng: Song Long Trảm (1)
Song Long Trảm (1)
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Sương Phong Loạn Vũ – Bội
1 Sương Phong Loạn Vũ – Nhẫn
1 Sương Phong Loạn Vũ – Liên
1 Sương Phong Loạn Vũ – Đai
1 Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục
1 Minh Nguyệt Dạ Khúc Phổ
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mới] Minh Nguyệt Dạ Khúc Phổ

Tham gia hoạt động tích lũy Chí Tôn Thần Bảo theo sự kiện để nhận được.

CấpNội LựcNé TránhLực Chiến
0 20% 200.000.000 100.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Trang bị có thể cường hóa bằng Đá Mài Thần Khí

 • Mỗi lần cường hóa cần 50 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hóa thất bại sẽ không giảm cấp sao
 • Khi cường hóa đến cấp Thần sẽ nhận được hiệu quả đặc biệt。

Hiệu quả đặc biệt: Minh Nguyệt Dạ

Khi tấn công liên tục 30 đòn đánh lập tức kích hoạt kỹ năng Minh Nguyệt Dạ.

 • Mỗi đòn đánh của bản thây gây ra cho đối thủ sẽ làm đối thủ giảm 5% Sinh Lực và 5.000 Tốc Độ Đánh.
 • Kỹ năng có khả năng cộng dồn liên tục.
 • Thời gian hiệu quả là 10 giây.
 • Thời gian chờ là 180 giây.

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng mới kể từ V442 - Hùng Vương Bá Kiếm sẽ bao gồm:
Quà Thả Đèn Hoa Đăng
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1 Thanh Thông Bảo Thạch
10 Cường Hóa Chi Thần
5 Bát Quái Tinh Thạch
1 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ
3 Phi Thăng Thần Bảo Lệnh (vật phẩm này đã được bỏ)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Trân Bảo Cát X3

 • Thời gian : hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý.

Tích lũy nạp 1 Vàng sẽ nhận được 3 điểm đối thưởng.

[Mở] Tắm Hồ

Cách thức tham gia:

 • Địa điểm: Tại kênh 1, thành Tương Dương tọa độ 179:36
 • Thời gian: Từ 18:00 – 20:00, người chơi có thể đến tọa độ trên để tắm
 • Tối đa 1 ngày được tham gia 1 lần.
 • Nhân Vật Cấp 201 đến 300 mới có thể tham gia

Tham gia hoạt động để có thể nhận được phần thưởng: Quà Tắm Hồ

Quà Tắm Hồ
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Chấn Thiên Thần Khí
200 Đá Mài Thần Khí
200 Long Trảm Tàn Chương
1 Tinh Thông Bảo Thạch
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra 7 ngày theo phiên bản.

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Chào Mừng Tân ThủQuà Anh Hùng Tranh Bá
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Ưu Đãi Vàng - 1.000 1 Tuyệt Thế Vũ Khí
5 Thiên Ma Đơn 2 Ưu Đãi Vàng - 5.000
9 Mảnh Đỉnh Phong 5 Bùa Thăng Cấp
20 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 10 Bảo Thạch – Tím
200 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt) 50 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
1000 Cường Hóa Chi Thần 800 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa 2.000 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Tích Lũy Tinh Anh

Hoạt động được diễn ra theo phiên bản.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần quà miễn phí như: Tinh Tủy Đông Tà, Ỷ Thiên Bảo Kim, Đá Bách Tinh, Tuyệt Thế Vũ Khí...

Ngoài ra, các trân bảo hiếm cũng sẽ xuất hiện chỉ với mức tích lũy từ 5.000 Vàng như: 10 Mảnh Ghép Trang Sức, Mảnh Ghép Trang Phục, Mảnh Ôn Luyện Ký Ức, Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục và các phần thưởng khác.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại giao diện hoạt động ingame.

[Mở] Song Toàn

Cập nhật thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • 00:00 Thứ Năm --> 23:59 Thứ Sáu
 • 00:00 Thứ 7 --> 23:59 Chủ Nhật
 • 00:00 Thứ Hai --> 23:59 Thứ Tư

[Mở] Tab Giới Hạn

Hoạt động chỉ mở ra ở các phiên bản giới hạn. Hãy nhanh tay tham gia !

Tham gia hoạt động để có thể đổi được các trang bị hấp dẫn như:

 • Hỏa Long Ám Khí
 • Nhất Sát Long Chương
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 07
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 06
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 05

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

Cập nhật 2 phần thưởng mới cho hoạt động như sau:

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Tổng Hợp)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
KN Đơn (Siêu)*18 (Khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*3 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 2.000*1 (Khóa)
Thiên Linh*50.000 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*25 (Khóa)
Tinh Thông Bảo Thạch*1 (Khóa)

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Bảo Thạch)
Mở ra được chọn 1 trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Chí Tôn*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Chí Tôn*1 (Khóa)
Châu Bá Thông – Chí Tôn*1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Quà Nạp Mỗi Ngày
6 Vòng Quay Đỉnh Phong
7 Ưu Đãi Vé Vàng
8 Tụ Bảo Bồn (Sơ - Trung - Cao)

Sự Kiện Tuần 07/05/2020 - 13/05/2020


Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top