28/05 - Phiên Bản Mới - Võ Lâm Đại Yến

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Thân mời Quý Nhân Sĩ cùng tham khảo sơ lượt các nội dung chính của chuỗi sự kiện phiên bản Võ Lâm Đại Yến với các nội dung chính như sau:

Hoạt động chính

[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Server

 • Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe.
 • Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay.
 • Võ Lâm Chi Mộng:
  • Cụm máy chủ 1 - 300.
  • Cụm máy chủ từ 301 đến 600.
  • Cụm máy chủ từ 601 đến 959
  • Cụm máy chủ từ 960 đến các server sau

Báo Danh: 00:00 đến 19:00 ngày 02/06/2020.

Vòng loại: Từ 20:00 đến 20:20 ngày 02/06/2020.

Vòng Phục Sinh: Từ 20:30 đến 20:50 ngày 02/06/2020.

Vòng đối kháng: Từ 20:00 đến 21:50 ngày 03/06/2020.

Chung Kết: 22:00 đến 22:20 ngày 03/06/2020.

[Mới] Tích Lũy Tranh Hùng

Hoạt động tích lũy dài hạn mới được ra mắt trong phiên bản đặc biệt.

Hoạt động được tích lũy từ 00:00 ngày 28/05/2020 đến 23:59 ngày 31/12/2020.

Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi gói quà chỉ có thể nhận duy nhất 1 lần.

Tích LũyGói QuàPhần Thưởng
2.000 Vàng Quà VIP 1 Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
10 Đột Phá Kỹ Năng (Nhất)
10 Đột Phá Kỹ Năng (Nhị)
10 Đột Phá Kỹ Năng (Tam)
10 Đột Phá Kỹ Năng (Tứ)
10 Đột Phá Kỹ Năng (Ngũ)
10 Đột Phá Kỹ Năng (Lục)
10 Đột Phá Kỹ Năng (Thất)
18 Mảnh Đỉnh Phong
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
5.000 Vàng Quà VIP 2 Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
18 Mảnh Đỉnh Phong
1 Vương Giả Kiếm (10 Sao)
1 Huân Chương Vương Giả (10 Sao)
1 Huân Chương Chi Bang (10 Sao)
10 Đấu Chuyển Tinh Thăng Đơn
10 Cầm Long Thăng Đơn
10 Tiêu Dao Thăng Đơn
10 Bích Hải Thăng Đơn
20 Ngọc Tiêu Thăng Đơn
20 Bắc Minh Thăng Đơn
20 Tử Hà Thăng Đơn
20 Kim Thiền Thăng Đơn
30 Thái Huyền Thăng Đơn
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
10.000 Vàng Quà VIP 3 Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
8 Ưu Đãi Vàng - 1.000
80 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
8.000 Đá Mài Thần Khí
80.000 Đằng Thiên Vũ
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
20.000 Vàng Quà VIP 4 Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Đá Truyền Thuyết Huyết Long Đao
1 Đá Truyền Thuyết Phá Thiên Nhẫn
10 Huyền Thiết Chi Tinh
1 Bảo Đao Đồ Long
1 Hiệu Lệnh Thiên Hạ
1 Xưng Bá Võ Lâm
1 Đệ Tam Bách Chương
1 Vọng Thiên Hóng Giáng Thế
1 "Phá Huyết Cuồng Sát"
1 "Ngưng Huyết Li Hồn"
1 "Tả Hữu Hỗ Bác"
1 "Đạn Chỉ Thần Thông"
1 "Càn Khôn Đại Na Di"
1 "Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng"
1 "Lăng Ba Vi Bộ"
1 "Long Tượng Bát Nhã Công"
1 "Bí Kíp Xuyên Thích Tiễn"
1 "Bí Kíp Dụ Đạo Tiễn"
1 "Bí Kíp Âm Phong Tiễn"
1 "Bí Kíp Liệt Hỏa Tiễn"
1 "Bí Kíp Trầm Thụy Tiễn"
1 Bí Kíp Cung Hậu Nghệ
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
50.000 Vàng Quà VIP 5 Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
5 Tu Vi Võ Học
1 Võ Thần Thuẫn
1 Bí Kíp Nội Thể Thần Khí
5000 Nội Thể Đơn
20 Đá Bách Tinh
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
100.000 Vàng Quà VIP 6 Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Trường Hồng Kiếm Chủ
1 Băng Phách kiếm Chủ
1 Tử Vân Kiếm Chủ
1 Vũ Hoa Kiếm Chủ
1 Bôn Lôi Kiếm Chủ
1 Thanh Quang Kiếm Chủ
1 Toàn Phong Kiếm Chủ
1 Long Phụng Bội
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
200.000 Vàng Quà VIP 7 Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Huân Chương VIP 7
6 Phi Thăng - Võ – Chí Tôn
6 Phi Thăng – Chiến – Chí Tôn
6 Phi Thăng – Thủ – Chí Tôn
1 Thanh Long Tinh Quân
999 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân
1 Chiến Thần Xuất Thế Chương
1 Đệ Tứ Bách Chương
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
400.000 Vàng Quà VIP 8 Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Huân Chương VIP 8
6 Phi Thăng - Võ – Chí Tôn
6 Phi Thăng – Chiến – Chí Tôn
6 Phi Thăng – Thủ – Chí Tôn
1 Chu Tước Tinh Quân
1 Bạch Hổ Tinh Quân
1 Huyền Vũ Tinh Quân
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
600.000 Vàng Quà VIP 9 Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Huân Chương VIP 9
1 Cửu Niên Song Bội
5.000 Nội Thể Đơn
6 Phi Thăng - Võ – Chí Tôn
6 Phi Thăng – Chiến – Chí Tôn
6 Phi Thăng – Thủ – Chí Tôn
1 Mảnh Chư Kiền 1
1 Mảnh Chư Kiền 2
1 Mảnh Chư Kiền 3
1 Mảnh Chư Kiền 4
1 Mảnh Chư Kiền 5
1 Mảnh Chư Kiền 6
1 Mảnh Chư Kiền 7
1 Mảnh Chư Kiền 8
1 Mảnh Chư Kiền 9
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa
800.000 Vàng Quà VIP Đỉnh Cao Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Huân Chương VIP Đỉnh Cao
18 Phi Thăng - Võ – Chí Tôn
18 Phi Thăng – Chiến – Chí Tôn
18 Phi Thăng – Thủ – Chí Tôn
1 Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn – 1
1 Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn – 2
1 Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn – 3
1 Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn – 4
1 Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn – 5
1 Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn – 6
1 Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn – 7
1 Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn – 8
1 Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn – 9
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mới] Bộ Huân Chương VIP

Tham gia hoạt động Tích Lũy Tranh Hùng để có thể nhận được các Huân Chương sau:

Huân Chương VIP Đỉnh Cao

Thuộc tính huân chương:

CấpTấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé TránhSinh LựcLực Chiến
0 50% 50% 50% 50% 50% 1.000.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Trang bị có thể cường hóa bằng Đá Mài Thần Khí

 • Mỗi lần cường hóa cần 50 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hóa thất bại sẽ không giảm cấp sao
 • Khi cường hóa đến cấp Thần sẽ nhận được hiệu quả đặc biệt。

Hiệu quả đặc biệt: VIP Đỉnh Cao

Khi tấn công đối thủ liên tục nhiều lần sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng VIP Đỉnh Cao khiến đối thủ mất toàn bộ Tầng Võ Công.

 • Thời gian duy trì 5 giây.
 • Thời gian chờ là 30 giây.
 • Kỹ năng không tính cộng dồn.

Huân Chương VIP 9

Thuộc tính huân chương:

CấpTấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé TránhSinh LựcLực Chiến
0 30% 30% 30% 30% 30% 500.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Trang bị có thể cường hóa bằng Đá Mài Thần Khí

 • Mỗi lần cường hóa cần 50 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hóa thất bại sẽ không giảm cấp sao
 • Khi cường hóa đến cấp Thần sẽ nhận được hiệu quả đặc biệt。

Hiệu quả đặc biệt: VIP 9

Khi tấn công đối thủ liên tục nhiều lần sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng VIP 9 khiến đối thủ mất 150.000.000 Tầng Võ Công.

 • Thời gian duy trì 5 giây.
 • Thời gian chờ là 30 giây.
 • Kỹ năng không tính cộng dồn.

Huân Chương VIP 8

Thuộc tính huân chương:

CấpTấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé TránhSinh LựcLực Chiến
0 20% 20% 20% 20% 20% 300.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Trang bị có thể cường hóa bằng Đá Mài Thần Khí

 • Mỗi lần cường hóa cần 50 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hóa thất bại sẽ không giảm cấp sao
 • Khi cường hóa đến cấp Thần sẽ nhận được hiệu quả đặc biệt。

Hiệu quả đặc biệt: VIP 8

Khi tấn công đối thủ liên tục nhiều lần sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng VIP 8 khiến đối thủ mất 100.000.000 Tầng Võ Công.

 • Thời gian duy trì 5 giây.
 • Thời gian chờ là 30 giây.
 • Kỹ năng không tính cộng dồn.

Huân Chương VIP 7

Thuộc tính huân chương:

CấpTấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé TránhSinh LựcLực Chiến
0 10% 10% 10% 10% 10% 100.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Trang bị có thể cường hóa bằng Đá Mài Thần Khí

 • Mỗi lần cường hóa cần 50 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hóa thất bại sẽ không giảm cấp sao
 • Khi cường hóa đến cấp Thần sẽ nhận được hiệu quả đặc biệt。

Hiệu quả đặc biệt: VIP 7

Khi tấn công đối thủ liên tục nhiều lần sẽ lập tức kích hoạt kỹ năng VIP 7 khiến đối thủ mất 50.000.000 Tầng Võ Công.

 • Thời gian duy trì 5 giây.
 • Thời gian chờ là 30 giây.
 • Kỹ năng không tính cộng dồn.

Lưu Ý: Chỉ có thể trang bị 1 trong các huân chương VIP trên.

[Cập Nhật] Trân Bảo Cát X3

 • Thời gian : hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý.

Tích lũy nạp 1 Vàng sẽ nhận được 3 điểm đối thưởng.

Lưu Ý: Mỗi vật phẩm chỉ có thể đổi 1 lần duy nhất trong suốt thời dian diễn ra phiên bản.

[Mới] Đại Yến 1/6

Cách thức tham gia :

 • Rượu Mừng Đại Yến: Có thể nhận tại giao diện hoạt động Đại Yến 1/6.

Kết hợp các nguyên liệu đặc biệt để có thể đổi được phần thưởng : Đại Yến Võ Lâm

Chi tiết phần thưởng như sau:

Đại Yến Võ Lâm
Mở ra sẽ có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Đông Tà Phổ
1 Tây Độc Phổ
1 Nam Đế Phổ
1 Bắc Cái Phổ
1 Trung Thần Thông Phổ
20 Đá Mài Thần Khí
1 Nguyên Liệu Cao Cấp
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Chi tiết hoạt động xem tại giao diện ingame

[Mới] Săn Kẹo 1/6

Cách thức tham gia :

 • Vào lúc 19:00 hằng ngày tại bản đồ Tương Dương - Kênh 1 sẽ xuất hiện Boss Sứ Giả Keo Kiệt.
 • Các nhân sĩ Võ Lâm có thể đến bản đồ Tương Dương để săn Boss và nhận được các phần thưởng hấp dẫn từ hoạt động.

Lưu Ý:

Nếu sau 23:00 hằng ngày Boss không bị đánh bại thì sẽ biến mất.

Boss Sứ Giả Keo Kiệt sẽ miễn nhiễm với các hiệu quả sau:

 • Kỹ năng Mỹ Nhân Kế.
 • Kỹ năng : Vạn Phật Triều Tông.
 • Kỹ năng : Đại Kim Cang Lực.
 • Kỹ năng : Điểm Huyệt Tiệt Mạch.
 • Kỹ năng : Thần Chiếu Kinh.
 • Hiệu quả : Độ phá Thú Nguyên.

Phần thưởng danh cho các nhân sĩ đã tham gia đánh bại Boss Sứ Giả Keo Kiệt

Gói Quà Săn Kẹo
Mở ra sẽ có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Mảnh Đỉnh Phong
1 Nguyên Liệu Cao Cấp
1 Hoa Hồng Đỏ
1 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
500 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

TOP 10 nhân sĩ có lượng sát thương Boss cao nhất sẽ được nhận :

TOP 10 Săn Kẹo
Mở ra sẽ có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
2.000 Đá Mài Thần Khí
1 Phi Thăng - Võ – Chí Tôn
20 Nội Thể Đơn
1 Bó Hoa Hồng
1 Nguyên Liệu Cao Cấp
Vật phẩm nhận được sẽ Không Khóa

Phần thưởng được nhận thẳng vào Túi.

[Mới] Bộ Trang Bị - Ngũ Chương Diệt Võ

Bộ Trang Bị Đặc Biệt có sức mạnh áp chế Tầng Võ của đối phương một cách liên tục.

Bộ huân chương bao gồm:

 • Băng Lâm Chương
 • Loạn Trúc Chương
 • Băng Du Chương
 • Khinh Vân Chương
 • Kim Cách Chi Thanh Chương

Sử dụng Đá Mài Thần Khí để có thể nâng cấp các trang bị trên. Mỗi lần nâng cấp cần 50 Đá Mài Thần Khí.

Khi sở hữu đủ 5 huân chương cấp Thần sẽ có thể kích hoạt được kỹ năng đặc biệt : Ngũ Chương Diệt Võ.

Hiệu quả đặc biệt: Ngũ Chương Diệt Võ

Khi nhân vật tấn công liên tục nhiều đòn đánh sẽ có khả năng kích hoạt kỹ năng Ngũ Chương Diệt Võ kéo dài 15 giây.

 • Mỗi đòn đánh làm đối phương giảm 10.000.000 Tầng Võ Công và 10.000 Tốc Độ Đánh.
 • Hiệu quả kỹ năng được cộng dồn nhiều lần.
 • Thời gian chờ là 120 giây.

[Mới] Chí Tôn Thần Bảo

Gói Quà Ưu Đãi mới, được cập nhật nhiều phần thưởng có giá trị cao.

 • Tham gia tích lũy để có thể nhận được phần thưởng: Chí Tôn Thần Bảo (4)
Chí Tôn Thần Bảo (4)
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Túi Quà Ký Ức Tháng 5
1 Túi Quà Ký Ức Tháng 6
1 Túi Quà Ký Ức Tháng 7
1 Quà Ôn Luyện Đặc Biệt
1 Quà Ôn Luyện Đặc Biệt 2019
1 Phi Thăng Chiến Thủ
1 Bát Niên Thần Khí
1 Hồng Liên Bách Luyện
1 Nghiễn Thành Băng Chương
1 Khinh Vân Chương
1 Hỗn Độn Sinh Giáp
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mới] Hỗn Độn Sinh Giáp

Hỗn Độn Sinh Giáp là kích ẩn Phi Thăng mới được ra mắt tại phiên bảnđặc biệt - V450.

Sử dụng vật phẩm Hỗn Độn Sinh Giáp sẽ lập tức được mở kích ẩn tại giao diện : Nhân Vật => Truyền Kỳ => Phi Thăng.

Hiệu quả đặc biệt: Hỗn Độn Sinh Giáp

Khi bị tấn công liên tục nhiều lần bằng hệ chiêu thức của Lục Long sẽ lập tức kích hoạt giúp bản thân kháng cự tuyệt đối với đối thủ trong 15 giây.

 • Miễn dịch hoàn toàn sát thương của đối thủ.
 • Phong ấn hệ kỹ năng Lục Long khiến đối thủ không thể sử dụng chiêu thức trong 15 giây.
 • Thời gian chờ là 120 giây.

[Mới] Kỉ Niệm Chương 1/6

Tham gia hoạt động tích lũy Song Long Trảm theo sự kiện để nhận được.

CấpHuyền Vũ ChiếnChu Tước ChiếnTầng Võ CôngLực Chiến
0 30% 30% 5.000.000 100.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần

Trang bị có thể cường hóa bằng Đá Mài Thần Khí

 • Mỗi lần cường hóa cần 50 Đá Mài Thần Khí
 • Cường hóa thất bại sẽ không giảm cấp sao
 • Khi cường hóa đến cấp Thần sẽ nhận được hiệu quả đặc biệt。

Hiệu quả đặc biệt: Kỉ Niệm 1/6

Khi tấn công liên tục nhiều đòn đánh lập tức kích hoạt kỹ năng khiến đối thủ bị phong ấn trong 10 giây

 • Không thể nhảy
 • Không thể sử dụng kỹ năng
 • Không thể hồi phục sinh lực
 • Không thể hóa giải bằng kỹ năng Kim Thiền
 • Thời gian chờ là 120 giây.

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng mới kể từ V442 - Hùng Vương Bá Kiếm sẽ bao gồm:
Quà Thả Đèn Hoa Đăng
Mở ra sẽ được nhận các phần thưởng sau:
1 Thanh Thông Bảo Thạch
10 Cường Hóa Chi Thần
5 Bát Quái Tinh Thạch
1 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ
3 Phi Thăng Thần Bảo Lệnh (vật phẩm này đã được bỏ)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Tắm Hồ

Cách thức tham gia:

 • Địa điểm: Tại kênh 1, thành Tương Dương tọa độ 179:36
 • Thời gian: Từ 18:00 – 20:00, người chơi có thể đến tọa độ trên để tắm
 • Tối đa 1 ngày được tham gia 1 lần.
 • Nhân Vật Cấp 201 đến 300 mới có thể tham gia

Tham gia hoạt động để có thể nhận được phần thưởng: Quà Tắm Hồ

Quà Tắm Hồ
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Chấn Thiên Thần Khí
200 Đá Mài Thần Khí
200 Long Trảm Tàn Chương
1 Tinh Thông Bảo Thạch
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra 7 ngày theo phiên bản.

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Chào Mừng Tân ThủQuà Anh Hùng Tranh Bá
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Ưu Đãi Vàng - 1.000 1 Tuyệt Thế Vũ Khí
5 Thiên Ma Đơn 2 Ưu Đãi Vàng - 5.000
9 Mảnh Đỉnh Phong 5 Bùa Thăng Cấp
20 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 10 Bảo Thạch – Tím
200 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt) 50 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
1000 Cường Hóa Chi Thần 800 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa 2.000 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Tích Lũy Tinh Anh

Hoạt động được diễn ra theo phiên bản.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần quà miễn phí như: Tinh Tủy Đông Tà, Ỷ Thiên Bảo Kim, Đá Bách Tinh, Tuyệt Thế Vũ Khí...

Ngoài ra, các trân bảo hiếm cũng sẽ xuất hiện chỉ với mức tích lũy từ 5.000 Vàng như: 10 Mảnh Ghép Trang Sức, Mảnh Ghép Trang Phục, Mảnh Ôn Luyện Ký Ức, Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục và các phần thưởng khác.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại giao diện hoạt động ingame.

[Mở] Song Toàn

Cập nhật thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • 00:00 Thứ Năm --> 23:59 Thứ Sáu
 • 00:00 Thứ 7 --> 23:59 Chủ Nhật
 • 00:00 Thứ Hai --> 23:59 Thứ Tư

[Mở] Tab Giới Hạn

Hoạt động chỉ mở ra ở các phiên bản giới hạn. Hãy nhanh tay tham gia !

Tham gia hoạt động để có thể đổi được các trang bị hấp dẫn như:

 • Hỏa Long Ám Khí
 • Nhất Sát Long Chương
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 07
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 06
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 05

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

Cập nhật 2 phần thưởng mới cho hoạt động như sau:

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Tổng Hợp)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
KN Đơn (Siêu)*18 (Khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*3 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 2.000*1 (Khóa)
Thiên Linh*50.000 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*25 (Khóa)
Tinh Thông Bảo Thạch*1 (Khóa)

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Bảo Thạch)
Mở ra được chọn 1 trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Chí Tôn*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Chí Tôn*1 (Khóa)
Châu Bá Thông – Chí Tôn*1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Mạnh Hóa
2 Yếu Quyết
3 Thần Khí
4 Vận Tiêu
5 Quà Nạp Mỗi Ngày
6 Vòng Quay Đỉnh Phong
7 Ưu Đãi Vé Vàng
8 Tụ Bảo Bồn (Sơ - Trung - Cao)

Sự Kiện Tuần 28/05/2020 - 03/06/2020

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top