[Big Update] Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 - V381+ V382

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành Võ Lâm Chi Mộng xin gửi những lời chúc Xuân tốt đẹp nhất đến quý nhân sĩ đã và đang đồng hành cùng Võ Lâm Chi Mộng trong những ngày đầu năm của Tết Nguyên Đán 2019 - Xuân Kỷ Hợi. Mong rằng quý nhân sĩ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Võ Lâm Chi Mộng trong những chặn đường phía trước !

[Mới] Hung Thú - Hàn Băng Mộng Huyễn

 • Hung Thú Thượng Cổ mới này sẽ chỉ sở hữu được thông qua hoạt động Tích Lũy Tân Thủ 2019.
 • Hàn Băng Mộng Huyễn là Hung Thú Thượng Cổ có sức mạnh và kỹ năng khiến đối phương bị áp chế cực tốt.

Thông tin chi tiết về các kỹ năng bổ trợ của Hung Thú - Hàn Băng Mộng Huyễn:

Khi tấn công có xác suất 20% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương:

 • Giảm 5% Tốc Độ Di Chuyển
 • Giảm 50% Tốc Độ Đánh
 • Đánh liên tục vào đối phương 20 lần sẽ khiến đối phương không thể di chuyển trong 3 giây. (Không bị áp chế bới các kỹ năng Kháng 100% Định Thân.

[Mới] Tích Lũy Tân Thủ 2019

 • Hoạt động được tính tích lũy từ 31/01/2019 đến 15/01/2020.
 • Mỗi mức thưởng chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra hoạt động.

Phần thưởng của hoạt động bao gồm:

Tích Lũy Tân Thủ - 2.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Rương Ngạo Thần – Giáng Long*10 (Khóa)
Rương Ngạo Thần – Phi Long*10 (Khóa)
Rương Ngạo Thần – Tiềm Long*10 (Khóa)
Rương Ngạo Thần-Vũ Long*10 (Khóa)
Rương Ngạo Thần-Vân Long*10 (Khóa)
Rương Ngạo Thần-Thiên Long*10 Khóa)
Võ Chân Khí*800 (Khóa)
Đỉnh Vàng*800 (Khóa)
Hoa Hồng Đỏ*800 (Khoá)
Võ Công Đơn*2000 (Khóa)
Kinh Nghiệm Đơn Siêu*100 (Khóa)
Nguyên Liệu Cao Cấp*80.000 (Khoá)

Tích Lũy Tân Thủ - 5.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Vương Giả Kiếm (10 Sao)*1 (Khóa)
Huân Chương Vương Giả (10 Sao)*1 (Khóa)
Huân Chương Chi Bang (10 Sao)*1 (Khóa)
Đấu Chuyển Tinh Thăng Đơn*10 (Khóa)
Cầm Long Thăng Đơn*10 (Khóa)
Tiêu Dao Thăng Đơn*10 (Khóa)
Bích Hải Thăng Đơn*10 (Khóa)
Ngọc Tiêu Thăng Đơn*10 (Khóa)
Bắc Minh Thăng Đơn*20 (Khóa)
Tử Hà Thăng Đơn*20 (Khóa)
Kim Thiền Thăng Đơn*20 (Khóa)
Thái Huyền Thăng Đơn*25 (Khóa)
Rương Ngạo Thần – Giáng Long*80 (Khóa)
Rương Ngạo Thần – Phi Long*80 (Khóa)
Rương Ngạo Thần – Tiềm Long*80 (Khóa)
Rương Ngạo Thần-Vũ Long*80 (Khóa)
Rương Ngạo Thần-Vân Long*80 (Khóa)
Rương Ngạo Thần-Thiên Long*80 Khóa)

Tích Lũy Tân Thủ - 10.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Tuyệt Thế Vũ Khí*2 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí*10 (Khóa)
Phong Nghi Kiếm (10 Sao)*1 (Khóa)
Phong Vận Kiếm (10 Sao)*1 (Khóa)
Phong Sát Đao (10 Sao)*1 (Khóa)
Phong Bạo Đao (10 Sao)*1 (Khóa)

Tích Lũy Tân Thủ - 30.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Cái Thế Thần Long*1 (Khóa)
Diệt Bạch Hổ*1 (Khóa)
Diệt Chu Tước*1 (Khóa)
Diệt Huyền Vũ*1 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*2 (Khóa)
Thiên Ma Đơn*100 (Khóa)

Tích Lũy Tân Thủ - 50.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Kích Hoạt Tiên Lực*1 (Khóa)
Xưng Bá Võ Lâm*1 (Khóa)
Hiệu Lệnh Thiên Hạ*1 (Khóa)
Bảo Đao Đồ Long*1 (Khóa)
Tu Vi Võ Học*5 (Khóa)
Võ Thần Thuẫn*1 (Khóa)

Tích Lũy Tân Thủ - 100.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Quỷ Bát Trận*1 (Khóa)
Chí Tôn Thiên Hạ*1 (Khóa)
Bí Kíp Nội Thể Thần Khí*1 (Khóa)

Tích Lũy Tân Thủ - 200.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Trường Hồng Kiếm Chủ*1 (Khóa)
Băng Phách kiếm Chủ*1 (Khóa)
Tử Vân Kiếm Chủ*1 (Khóa)
Vũ Hoa Kiếm Chủ*1 (Khóa)
Bôn Lôi Kiếm Chủ*1 (Khóa)
Thanh Quang Kiếm Chủ*1 (Khóa)
Toàn Phong Kiếm Chủ*1 (Khóa)

Tích Lũy Tân Thủ - 400.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Cường Hóa Chi Thuật*800 (Khóa)
Đá Tăng Bát Cực Quy Nguyên Hộ Phù*1 (Khóa)
Long Phụng Bội*1 (Khóa)

Tích Lũy Tân Thủ - 600.000 Vàng
Mở ra nhận được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
Phi Thăng - Võ – Chí Tôn*80 (Khóa)
Phi Thăng – Chiến – Chí Tôn*80 (Khóa)
Phi Thăng – Thủ – Chí Tôn*80 (Khóa)

Tích Lũy Tân Thủ - 800.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn - 1*1 (Khóa)
Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn - 2*1 (Khóa)
Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn - 3*1 (Khóa)
Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn - 4*1 (Khóa)
Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn - 5*1 (Khóa)
Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn - 6*1 (Khóa)
Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn - 7*1 (Khóa)
Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn - 8*1 (Khóa)
Mảnh Hàn Băng Mộng Huyễn - 9*1 (Khóa)

[Mới] Nấu Bánh Chưng

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:00 ngày 31/01/2019 đến 23:59 ngày 13/02/2019
 • Đánh quái bản đồ có xác suất nhận được Gói Quà Nguyên Liệu Bánh Chưng*1 (Khóa)
Gói Quà Nguyên Liệu Bánh Chưng
Mở ra sẽ có xác suất nhận được các phần thưởng sau
20% Lá Dong*1 (Khóa)
20% Gạo Nếp*1 (Khóa)
20% Dây Lạt*1 (Khóa)
20% Đậu Xanh*1 (Khóa)
20% Thịt Mỡ*1 (Khóa)

Mang các nguyên liệu này đến Bản đồ Tương Dương, tìm gặp NPC Nồi Bánh Chưng để có thể tiến hành nấu Bánh Chưng.

Sau khi gặp được NPC Nồi Bánh Chưng quý nhân sĩ sẽ có thể chọn lựa nhiều lựa chọn khác nhau để nấu Bánh Chưng.

Khi chọn Ta muốn nấu 1 Bánh Chưng mừng để mừng Tết Nguyên Đán !

 • Nhân vật sẽ mất 5 Lá Dong + 5 Gạo Nếp + 5 Dây Lạt + 5 Đậu Xanh + 5 Thịt Mỡ + 1 Gói Quà 100.000 Vé Vàng và nhận được 1 Bánh Chưng Vui Tết 2019 (Khóa)

Khi chọn Ta muốn nấu 10 Bánh Chưng mừng để mừng Tết Nguyên Đán !

 • Nhân vật sẽ mất 50 Lá Dong + 50 Gạo Nếp + 50 Dây Lạt + 50 Đậu Xanh + 50 Thịt Mỡ + 10 Gói Quà 100.000 Vé Vàng và nhận được 10 Bánh Chưng Vui Tết 2019 (Khóa)

Khi chọn Ta muốn nấu 50 Bánh Chưng mừng để mừng Tết Nguyên Đán !

 • Nhân vật sẽ mất 250 Lá Dong + 250 Gạo Nếp + 250 Dây Lạt + 250 Đậu Xanh + 250 Thịt Mỡ + 50 Gói Quà 100.000 Vé Vàng và nhận được 50 Bánh Chưng Vui Tết 2019 (Khóa)

Dặc Biệt, khi chọn Ta muốn mua Bánh Chưng Đặc Biệt giá 1.000 Vàng !

 • Nhân vật sẽ bị trừ 1.000 Vàng Không Khóa và nhận được 1 Bánh Chưng Đặc Biệt 2019 (Khóa)

Phần thưởng từ hoạt động như sau:

Bánh Chưng Vui Tết 2019
Mở ra có xác suất nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
40% nhận được Kinh Nghiệm Đơn Siêu*1 (Khóa)
30 % nhận được Kích Thích Tiềm Năng Đơn*1 (Khóa)
10% nhận được Rượu Đào Hoa*5 (Khóa)
10% nhận được Tương Dương Đối Quyết*5 (Khóa)
5% nhận được Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*50 (Khóa)
0.5% nhận được Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*1 (Khóa)
0.5% nhận được Kim Tê*1 (Khóa)
0.5% nhận được Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)
0.5% nhận được Châu Bá Thông – Trắng *1 (Không Khóa)
0.5% nhận được Đoàn Trí Hưng – Trắng *1 (Không Khóa)
0.5% nhận được Hồng Thất Công – Trắng *1 (Không Khóa)
0.5% nhận được Mai Siêu Phong – Trắng *1 (Không Khóa)
0.5% nhận được Hoàng Dược Sư – Trắng *1 (Không Khóa)
0.5% nhận được Âu Dương Phong – Trắng *1 (Không Khóa)
0.5% nhận được Vương Trùng Dương – Trắng*1 (Không Khóa)

Bánh Chưng Đặc Biệt 2019
Mở ra có xác suất nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
40% nhận được Kinh Nghiệm Đơn Siêu*1 (Khóa)
30 % nhận được Kích Thích Tiềm Năng Đơn*1 (Khóa)
10% nhận được Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*50 (Khóa)
5% nhận được Rượu Đào Hoa*5 (Khóa)
5% nhận được Tương Dương Đối Quyết*5 (Khóa)
7% nhận được Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*1 (Khóa)
0.6% nhận được Kim Tê*1 (Khóa)
0.3% nhận được Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
0.3% nhận được Châu Bá Thông – Tím *1 (Khóa)
0.3% nhận được Đoàn Trí Hưng – Tím*1 (Khóa)
0.3% nhận được Hồng Thất Công – Tím*1 (Khóa)
0.3% nhận được Mai Siêu Phong – Tím*1 (Khóa)
0.3% nhận được Hoàng Dược Sư – Tím*1 (Khóa)
0.3% nhận được Âu Dương Phong – Tím*1 (Khóa)
0.3% nhận được Vương Trùng Dương – Tím*1 (Khóa)

[Mới] Tích Lũy Xuân 2019

 • Hoạt động diễn ra từ 00:00 ngày 31 tháng 01 năm 2019 đến 23:59 ngày 13 tháng 02 năm 2019.
 • Thời gian tích lũy của hoạt động sẽ là 14 ngày.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần thưởng sau:

Phần Thưởng
Danh Hiệu Kỷ Hợi*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*999 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*999 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*4 (Khóa)
Phi Thăng – Chiến – Chí Tôn*3 (Khóa)
Phi Thăng – Thủ - Chí Tôn*3 (Khóa)
Phi Thăng – Võ – Chí Tôn*3 (Khóa)
Rương Đỉnh Phong Chư Kiền*2 (Khóa)
Bá Vương Diệt Thú *1 (Khóa)

[Mới] Huân Chương - Bá Vương Diệt ThúThuộc tính huân chương:

CấpBạo KíchNé TránhKỹ Năng
0 10.000.000  10.000.000  -
30.000.000  30.000.000 
Trung 50.000.000  50.000.000 
Cao 70.000.000  70.000.000 
Đỉnh 90.000.000  90.000.000 
Thần 100.000.000  100.000.000  Diệt Ma Long

Diệt Ma Long: Kháng 100% hiệu ứng của kỹ năng Ma Long Triệt Bạo.

Cường hóa bằng Đá Thiên Thần hoặc Cường Hóa Chi Thuật.

[Cập Nhật] Trân Bảo Cát X2

Trong thời gian diễn ra hoạt động, điểm tích lũy Trân Bảo Cát sẽ được X2.

Lưu ý: Trong thời gian diễn ra của phiên bản, Trân Bảo Cát sẽ có 1 lần tạo mới lại số điểm tích lũy ở các móc thời gian như sau:

 • Thời gian tích lũy 1: Từ 00:00 ngày 31/01/2019 đến 23:59 ngày 06/02/2019.
 • Vào lúc 00:00 ngày 07/02/2019, điểm tích lũy Trân Bảo Cát sẽ được làm mới hoàn toàn về 0.
 • Thời gian tích lũy 2: Từ 00:01 ngày 07/02/2019 đến 23:59 ngày 13/02/2019.

Mong quý nhân sĩ chú ý về vấn đề tích lũy này để tránh mất điểm của mình.

Các trường hợp không đổi điểm tích lũy sẽ không được hỗ trợ lại.

[Cập Nhật] Tiền Trang Chi Mộng

Cập nhật thêm các vật phẩm mới tại Tab Thông dụng:

Các vật phẩm mới bao gồm:

 • Thông Lam
 • Thông Lục
 • Thông Tím
 • Thanh Long Lệnh
 • Bạch Hổ Lệnh
 • Chu Tước Lệnh
 • Huyền Vũ Lệnh

[Cập Nhật] Vòng Quay May Mắn

 • Thời gian diễn ra hoạt động chỉ diễn ra từ 00:00 ngày 31/01/2019 đến 23:59 ngày 06/02/2019.

[Cập Nhật] Tụ Bảo Bồn

Hoạt động Tụ Bảo Bồn - Trung

 • Thời gian diễn ra hoạt động chỉ diễn ra từ 00:00 ngày 31/01/2019 đến 23:59 ngày 06/02/2019.

Hoạt động Tụ Bảo Bồn - Sơ và Cao

 • Thời gian diễn ra hoạt động chỉ diễn ra từ 00:00 ngày 07/01/2019 đến 23:59 ngày 13/02/2019.

[Cập Nhật] Thủy Lân Xuất Thế

Cơ hội đặc biệt, săn boss Thủy Lân Xuất Thế nhận được nhiều phần quà kỳ trân dị phẩm có giá trị cao.

Chi tiết Boss như sau:

 • Thời gian xuất hiện: 19:00 hằng ngày trong phiên bản.
 • Nếu Boss xuất hiện vào lúc 19:00 nhưng không bị đánh bại thì đến 22:59 hằng ngày theo Boss sẽ bị mất.
 • Địa điểm xuất hiện: Bản đồ Tương Dương Phủ – Kênh 2. Tọa độ 39:51
 • Sinh Lực của Boss: 5.000.000.000
 • Khi Boss Thủy Lân Xuất Thế bị đánh bại, phần thưởng sẽ được rơi ra bản đồ và nhặt tự do.

Phần thưởng bao gồm:

Phần ThưởngSố Lượng
Mảnh Đỉnh Phong (Khóa) 3
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 (Khóa) 10
Huân Chương Ngôi Sao (Khóa) 1
Gói Thiên Linh – Sơ (Khóa) 3

[Mở] Chuỗi Sự Kiện Thần Tài 2019

Món Quà Phát Tài (Tích lũy mỗi ngày – 500)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Thần Tài 2019 đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi nhân vật nhận 1 lần khi tích lũy đủ 500 Vàng. Có thể nhận liên tục 7 ngày trong phiên bản.

Phần thưởng: Món Quà Phát Tài (2019)

Món Quà Phát Tài (2019)
Mở ra nhận được nhận được các phần thưởng sau:
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*3 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*3 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)

Rèn Luyện Báu Vật (Tích lũy mỗi ngày – 3.000)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Thần Tài 2019 đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi nhân vật nhận 1 lần khi tích lũy đủ 3.000 Vàng. Có thể nhận liên tục 7 ngày trong phiên bản.

Phần thưởng: Thử Tài Rèn Luyện

Thử Tài Rèn Luyện
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
80% nhận được Bảo Thạch Tím*1 (Khóa)
19% nhận được Bảo Thạch Tím*2 (Khóa)
1% nhận được Bảo Thạch Tím*5 (Khóa)

Món Quà Cực Phẩm (Tích lũy mỗi ngày – 10.000)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Thần Tài 2019 đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi nhân vật nhận 1 lần khi tích lũy đủ 10.000 Vàng. Có thể nhận liên tục 7 ngày trong phiên bản.

Phần thưởng: Quà Cực Phẩm (NPC)

Quà Cực Phẩm (NPC)
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*9 (Khóa)
Bảo Thạch – Tím*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*500 (Khóa)
Hộp Quà Hên Xui*1 (Khóa)

[Mới] Thần Binh - Kinh Thiên Nhất KíchThuộc tính thần binh:

CấpTấn CôngPhòng ThủTầng VõKỹ Năng
10.000.000  10.000.000  - -
1 20.000.000  20.000.000 
3 40.000.000  40.000.000 
50.000.000  50.000.000 
60.000.000  60.000.000 
70.000.000  70.000.000 
80.000.000  80.000.000 
90.000.000  90.000.000 
100.000.000  100.000.000 
10  500.000.000  500.000.000  100.000 Kinh Thiên - I

Kinh Thiên - I: Khi tấn công có xác suất 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được trạng thái Kinh Thiên – I trong 10 giây. Trong 10 giây này, bản thân nhân vật có sát thương cực mạnh khiến đổi thủ bị hạ gục trong 1 đòn đánh. Thời gian chờ là 180 giây.

Cường hóa bằng Đá Thiên Thần hoặc Cường Hóa Chi Thuật.

[Mới] Thần Binh - Kim Lôi Tuyệt ĐaoThuộc tính thần binh:

CấpTấn CôngPhòng ThủTầng VõKỹ Năng
10.000.000  10.000.000  - -
1 20.000.000  20.000.000 
3 40.000.000  40.000.000 
50.000.000  50.000.000 
60.000.000  60.000.000 
70.000.000  70.000.000 
80.000.000  80.000.000 
90.000.000  90.000.000 
100.000.000  100.000.000 
10  500.000.000  500.000.000  100.000 Đao Sát - I

Đao Sát - I: Khi tấn công có xác suất 5% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được kỹ năng Đao Sát trong 5 giây. Trong 5 giây này, sát thương bạo kích của nhân vật sẽ được tăng x 5. Thời gian chờ là 180 giây.

Lưu ý kỹ năng: Sát Thương Bạo Kích là số sát thương gây ra. Điểm Bạo Kích của nhân vật sẽ không được tăng.

Cường hóa bằng Đá Thiên Thần hoặc Cường Hóa Chi Thuật.

[Mới] Huân Chương - Giao Mùa Khải Hoàn ChươngThuộc tính huân chương:

CấpBạo KíchNé TránhKỹ Năng
0 10.000.000  10.000.000  -
30.000.000  30.000.000 
Trung 50.000.000  50.000.000 
Cao 70.000.000  70.000.000 
Đỉnh 90.000.000  90.000.000 
Thần 100.000.000  100.000.000  Giao Mùa 2019

Giao Mùa 2019:Khi tấn công có xác suất 10% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị giảm 100 điểm Huyền Vũ Chiến và 500.000 tầng võ trong 10 giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Cường hóa bằng Đá Thiên Thần hoặc Cường Hóa Chi Thuật.

[Mới] Huân Chương - Khai Xuân Kỷ HợiThuộc tính huân chương:

CấpBạo KíchNé TránhKỹ Năng
0 10.000.000  10.000.000  -
30.000.000  30.000.000 
Trung 50.000.000  50.000.000 
Cao 70.000.000  70.000.000 
Đỉnh 90.000.000  90.000.000 
Thần 100.000.000  100.000.000  Xuân Kỷ Hợi

Xuân Kỷ Hợi: Kháng 100% hiệu ứng của kỹ năng Tứ Long Thiên Trảo.

Cường hóa bằng Đá Thiên Thần hoặc Cường Hóa Chi Thuật.

[Mới] Huân Chương - Như Ý Cát TườngThuộc tính huân chương:

CấpBạo KíchNé TránhKỹ Năng
0 10.000.000  10.000.000  -
30.000.000  30.000.000 
Trung 50.000.000  50.000.000 
Cao 70.000.000  70.000.000 
Đỉnh 90.000.000  90.000.000 
Thần 100.000.000  100.000.000  Xuân Như Ý

Xuân Như Ý: Kháng 100% hiệu ứng của kỹ năng Bách Điểu Triều Phượng (skill này của tính năng Tam Quốc Tướng Hồn – Triệu Vân).

Cường hóa bằng Đá Thiên Thần hoặc Cường Hóa Chi Thuật.

[Mới] Huân Chương - Phúc Lộc An KhangThuộc tính huân chương:

CấpBạo KíchNé TránhKỹ Năng
0 10.000.000  10.000.000  -
30.000.000  30.000.000 
Trung 50.000.000  50.000.000 
Cao 70.000.000  70.000.000 
Đỉnh 90.000.000  90.000.000 
Thần 100.000.000  100.000.000  Xuân An Khang

Xuân Như Ý: Kháng 100% hiệu ứng của kỹ năng Thiên Ma Giải.

Cường hóa bằng Đá Thiên Thần hoặc Cường Hóa Chi Thuật.

[Mới] Danh Hiệu - Kỷ Hợi

Sử dụng danh hiệu để nhận được các thuộc tính cộng thêm như sau:

 • Tốc Độ Đánh: + 2.500
 • Tầng Võ: + 25.000
 • Võ Phòng: + 25.000

[Mới] Ngoại Trang Mới

Đây là bộ ngoại trang đặc biệt chỉ được phát hành trong phiên bản Tết Nguyên Đán 2019.

Sở hữu ngoại trang để có thể nhận được các thuộc tính cộng thêm đặc biệt như sau:

 • Bạo Kích + 1.000.000.000
 • Võ Phòng + 100.000
 • Sinh Lực + 10.000.000.000

Hạn sử dụng: Vĩnh Viễn

[Mở] Hoàng Đồ Bá Nghiệp

 • Thử nghiệm mở lại tính năng Hoàng Đồ Bá Nghiệp
 • Thời gian:
GiờNgày
19:00 đến 20:00 03/02/2019
10/02/2019
17/02/2019
24/02/2019

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Nhân sĩ tích lũy 2.000 Vàng và 5.000 Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng.
 • Sau khi sang ngày mới, phần thưởng sẽ không nhận lại được.
 • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.
Mốc NạpPhần Thưởng
2.000 Vàng 2 Gói Quà Nạp Mỗi Ngày
5.000 Vàng Phần thưởng kỳ trân dị phẩm theo ngày

Chi tiết gói quà

Gói Quà Nạp Mỗi Ngày
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*5 (Khóa)
Thổ Diệm Phế Thần Châu*100 (Khóa)
Hỏa Diệm Phế Thần Châu*50 (Khóa)

Lưu ý: Hoạt động diễn ra hằng ngày qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

[Mở] Giang Hồ Chiến

 • Hoạt động diễn ra các ngày Thứ 5 – Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ Nhật của mỗi phiên bản !
 • Tham gia tại hoạt động Ưu Đãi Công Pháp
 • Hoạt động tính tích lũy mỗi ngày riêng lẻ.

Phần thưởng: Gói Quà Giang Hồ Chiến

Gói Quà Giang Hồ Chiến
Mở ra nhận các phần thưởng sau:
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*2 (Khóa)
Kim Tê*1 (Khóa)
Đá Bách Tinh*1 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)

[Mở] Ưu Đãi Công Pháp

 • Hoạt động diễn ra các ngày Thứ 5 – Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ Nhật của mỗi phiên bản !
 • Tham gia tại hoạt động Ưu Đãi Công Pháp
 • Hoạt động tính tích lũy mỗi ngày riêng lẻ.

Phần thưởng: Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp

Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Đằng Thiên Vũ*1.000 (Khóa)
Đá Tiến Cấp Đằng Thiên*1.000 (Khóa)
Ngũ Độc Đơn*1.000 (Khóa)
Thiên Mộng Đơn*300 (Khóa)
Quả Bồ Đề*300 (Khóa)
Thiên Linh*2.000 (Khóa)

Phần thưởng: Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt

Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*50 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng – 1.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

[Mở] Đầu Tuần Vui Vẻ (Tích lũy 3 ngày)

 • Từ 00:00 ngày Thứ 2 đến 23:59 ngày Thứ 4 hàng tuần.
 • Tham gia tại hoạt động Đầu Tuần Vui Vẻ.
 • Hoạt động tính tích lũy 3 ngày.

Phần thưởng: Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ

Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

Quà Tích Lũy – 10.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Ưu Đãi Vàng - 5.000*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*18 (Khóa)

Quà Tích Lũy – 20.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Ưu Đãi Vàng - 5.000*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*500 (Khóa)

Quà Tích Lũy – 30.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Ưu Đãi Vàng - 5.000*2 (Khóa)
Tinh Hoa Nhật Nguyệt*3 (Khóa)

Quà Tích Lũy – 50.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Rương Đỉnh Phong Chư Kiền*1 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 5.000*6 (Khóa)

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Phi Thăng Cảnh Giới
4 Tiền Trang Chi Mộng
5 Vòng Quay Đỉnh Phong
7 Mạnh Hóa
8 Yếu Quyết
9 Thần Khí

Sự Kiện Tuần 31/01/2019 - 13/01/2019

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top