[Cuối Năm] Cập Nhật Phiên Bản V428

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V428 - Chúc Mừng Năn Mới với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 26/12/2019 đến hết ngày 01/01/2020 gồm những nội dung chính sau đây ...

Hoạt động chính V428

[Thông Báo] Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản

 • Thời gian bảo trì dự kiến sẽ được bắt đầu từ 17:00 ngày 26/12/2019 đến 19:00 ngày 26/12/2019 hoặc có thể sau thời gian dự kiến.
 • Trước thời gian tiến hành bảo trì, các máy chủ vẫn có thể đăng nhập bình thường để tiện hơn cho quý nhân sĩ ít bị gián đoạn trải nghiệm nhất có thể.

[Mới] Săn Lộc

Nguyên Liệu Tham Gia:

 • Túi Lộc Đầu Năm: Đánh quái tại các bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 có xác suất nhận được.

Đổi Thưởng:

Sử dụng Túi Lộc Đầu Năm để có thể nhận được các nguyên liệu:

 • Phiếu Lộc – Chúc
 • Phiếu Lộc – Mừng
 • Phiếu Lộc – Năm
 • Phiếu Lộc – Mới
 • Phiếu Lộc - 2020
 • Vật phẩm có tính chất KHÔNG KHÓA. Có thể giao dịch.

Sử dụng các nguyên liệu để đổi các phần thưởng sau:

 • Quà Săn Lộc – I
 • Quà Săn Lộc – II
 • Quà Chúc Mừng Năm Mới
 • Quà Năm Mới 2020

Chi Tiết Phần Thưởng

Quà Săn Lộc – I
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
5 Cường Hóa Chi Thần
1 KN Đơn (Siêu)
1 Mảnh Đỉnh Phong
1 Đỉnh Vàng
10 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
1 Rèn Luyện Bảo Thạch – Phổ
1 Thẻ Cầu Vồng
1 Thẻ Ngũ Sắc
1 Túi Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm
1 Tinh Hoa Lục Phái
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Săn Lộc – II
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
5 Cường Hóa Chi Thần
5 Đá Mài Thần Khí
10 KN Đơn (Siêu)
1 Đỉnh Bạc
1 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
1 Bát Quái Tinh Thạch
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Chúc Mừng Năm Mới
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Đá Bách Tinh
50 Tinh Hoa Lục Phái
50 Túi Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm
100 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Năm Mới 2020
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Tinh Hoa Nhật Nguyệt
1 Đá Bách Tinh
50 Tinh Hoa Lục Phái
50 Túi Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm
100 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mới] Săn Quà 2019

Nguyên Liệu Tham Gia:

 • Thiệp Săn Quà 2019 : Mỗi ngày, nhận miễn phí tại giao diện hoạt động.

Đổi Thưởng:

Thiệp Săn Quà cần mang đến bản đồ Tương Dương Phủ (áp dụng cho tất cả các kênh) để sử dụng.

 • Sau khi sử dụng thành công sẽ nhận được phần thưởng: Quà May Mắn Cuối Năm 2019
 • Trong lúc sử dụng Thiệp Săn Quà có thể bị nhân vật khác đoạt vì bị đánh bại. Hãy cẩn thận khi sử dụng.

Sử dụng Quà May Mắn Cuối Năm 2019 để đổi các phần thưởng sau:

 • Sương Phong Loạn Vũ – Bội (Cao)
 • Sương Phong Loạn Vũ – Nhẫn (Cao)
 • Sương Phong Loạn Vũ – Liên (Cao)
 • Sương Phong Loạn Vũ – Đai (Cao)
 • Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục (Cao)
 • Nhất Sát Long Chương (Thần)
 • Hỏa Long Ám Khí (Thần)
 • Đệ Tứ Bách Chương (Thần)
 • Khuất Nguyên Hoả Tinh Kiếm (10 Sao)
 • Phù Đổng Hộ Thể Chương (Thần)
 • 2019 Đá Mài Thần Khí

Chi Tiết Phần Thưởng

Quà May Mắn Cuối Năm 2019
Mở ra sẽ có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Thẻ Ôn Luyện Đặc Biệt
1 Mảnh Đỉnh Phong
1 Thiên Ma Đơn
1 Chấn Thiên Thần Khí
1 Tuyệt Thế Vũ Khí
1 Võ Thần Đơn
1 Long Hồn Đơn
1 Rèn Luyện Bảo Thạch – Phổ
1 Bùa Thăng Cấp
1 Đá Bách Tinh
1 Bảo Thạch Tím
1 Nguyên Liệu Cao Cấp
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mới] NPC Linh Thú 2020

Vị trí xuất hiện : bản đồ Tương Dương.

Khi đến gặp NPC Linh Thú 2020 sẽ có thể đối thoại và tham gia các hoạt động.

Tại đây, có thể tham gia các hoạt động:

 • Chúc Phúc Cuối Năm
 • 01/01/2020
 • Tân Niên Đại Cát

Chúc Phúc Cuối Năm

 • Thời gian tham gia : Từ 00:00 ngày 26/12/2019 đến 23:59 ngày 31/12/2019
 • Khi nhân vật đến gặp NPC Linh Thú 2020 và chọn dòng đối thoại Chúc Phúc Cuối Năn sẽ nhận được phần thưởng : 1 Quà Chúc Phúc Cuối Năm 2019 (Khóa)
Quà Chúc Phúc Cuối Năm 2019
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
100 KN Đơn (Siêu)
1 Tinh Hoa Nhật Nguyệt
1 Huyết Thú Bạch Hổ ( Hồn )
1 Võ Lâm Thần Binh
Các vật phẩm có tính chất Khóa

01/01/2020

 • Thời gian tham gia : Từ 00:00 ngày 01/01/2020 đến 23:59 ngày 01/01/2020
 • Khi nhân vật đến gặp NPC Linh Thú 2020 và chọn dòng đối thoại 01/01/2020 sẽ nhận được phần thưởng : 1 Quà 01/01/2020 (Khóa)
 • Mỗi nhân vật được nhận 1 lần khi tích lũy bất kỳ (tối thiểu 500 Vàng).
Quà 01/01/2020
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Tinh Hoa Nhật Nguyệt
3 Mảnh Đỉnh Phong
3 Huyền Thiết Chi Tinh
5 Bảo Thạch Tím
Các vật phẩm có tính chất Khóa

Quà Tân Niên Đại Cát

 • Thời gian tham gia : Từ 00:00 ngày 01/01/2020 đến 23:59 ngày 01/01/2020
 • Khi nhân vật đến gặp NPC Linh Thú 2020 và chọn dòng đối thoại Quà Tân Niên Đại Cát sẽ nhận được phần thưởng : 1 Quà Tân Niên Đại Cát (Khóa)
 • Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 10 lần. Mỗi lần nhận cần tốn 200 Gói Quà 100.000 Vé Vàn
Quà Tân Niên Đại Cát
Mở ra sẽ có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
500 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
4 Ưu Đãi Vàng 5.000
9999 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
10 Tinh Hoa Nhật Nguyệt
1 Bó Hoa Hồng
Các vật phẩm có tính chất Khóa

[Mới] Hiệu Ứng Hiển Thị - Phồn Hoa

Trong thời gian diễn ra phiên bản Đặc Biệt, Ban Điều Hành sẽ tiến hành cập nhật hiệu quả Phồn Hoa tại các bản đồ nhằm giúp Quý Nhân Sĩ sẽ có những trải nghiệm vui vẻ hơn tại Võ Lâm Chi Mộng.

Thời gian diễn ra : từ 00:00 ngày 26/12/2019 đến 23:59 ngày 01/01/2020

Phạm vi : toàn bản đồ

Thời gian hiệu quả : 30 giây.

Khoảng cách mỗi lần rơi là 30 phút.

[Mới] Tân Niên Bảo Hạp

Tiến hành cập nhật phần thưởng tính năng Vận Tiêu

Khi vận tiêu sẽ có thể nhận phần thưởng gói quà: Tân Niên Bảo Hạp

Tân Niên Bảo Hạp
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Mảnh Đỉnh Phong
1 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ
20 Cường Hóa Chi Thuật
100 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
1 Nhất Chỉ Pháp
1 Hoa Hồng Đỏ
Các vật phẩm có tính chất Khóa

[Thông Báo] Khóa Vĩnh Viễn Tài Khoản Bug

Sau khi Ban Điều Hành tiến hành kiểm tra và nhận thêm các thông tin tố cáo các nhân vật lợi dụng phần mềm thứ 3 để trục lợi các vấn đề liên quan đến Bảo Thạch, Tầng Võ và các Gói Quà đã không còn phát hành.

Ban Điều Hành buộc sẽ tiến hành xử lý như sau:

 • Tiến hành kiểm tra và Khóa Vĩnh Viễn các nhân vật thuộc tài khoản có vi phạm - phạm vi Toàn Máy Chủ.
 • Đối với các tài khoản vi phạm, Ban Điều Hành xin được từ chối tiếp nhận toàn bộ các Yêu Cầu Hỗ Trợ từ tài khoản.

Quý Nhân sĩ lưu ý, hiện tại các hành vi trao đổi, mua bán hoặc trợ giúp sử dụng phần mềm thứ 3 nhằm trục lợi trên nhân vật hoặc trực lợi cá nhân đều sẽ được Ban Điều Hành kiểm tra và Khóa Vĩnh Viến.

Vì vây, Quý Nhân sĩ vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng các phần mềm thứ 3 để thao tác tại Võ Lâm Chi Mộng.

Các tài khoản vi phạm sẽ được xem xét trên từng trường hợp nhất định.

Công bố danh sách nhân vật vi phạm.

[Mới] Huyền Long Bí Thuật

Chỉ định: Là ảo hóa có hiệu quả phụ trợ đặc biệt.

Sở hữu: nhận được hiệu quả khi sử dụng vật phẩm Huyền Long Bí Thuật

Sử dụng Huyền Long Bí Thuật sẽ kích hoạt Ảo Hóa Huyền Long Bí Thuật --> Thay đổi hình ảnh Thú Cưỡi --> Nhận thêm hiệu quả kháng đặc biệt.

Hiệu quả của Huyền Long Bí Thuật

Khi sử dụng 100% Kháng các hiệu quả sau:

 • Bách Điểu Triều Phượng
 • Bàn Xà Thất Thám
 • Bất Diệt Hỏa (Hỏa Phượng Hoàng)

Hạn sử dụng của vật phẩm Huyền Long Bí Thuật : 23:59 ngày 01/01/2020

[Mới] Võ Lâm Chi Mộng 2019

Tham gia hoạt động Cuối Năm có thể nhận được.

Lưu Ý: vật phẩm chỉ ra mắt tại phiên bản Đặc Biệt.

Thuộc tính huân chương:

CấpBạo KíchNé TránhTầng VõVõ Phòng
0 100.000.000 100.000.000 200.000 200.000
1 200.000.000 200.000.000
2 300.000.000 300.000.000
3 400.000.000 400.000.000
4 500.000.000 500.000.000
5 600.000.000 600.000.000
6 700.000.000 700.000.000
7 800.000.000 800.000.000
8 900.000.000 900.000.000
9 1.000.000.000 1.000.000.000
10 2.000.000.000 2.000.000.000

Khi cường hóa huân chương đến cấp 10 Sao sẽ kích hoạt được kỹ năng: VLCM 2019

Kỹ năng: VLCM 2019

Khi chiến đấu có xác suất kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả VLCM 2019 kéo dài trong 30 giây.

Trong thời gian 30 giây hiệu quả, nhân vật có khả năng:

 • Đánh rơi ngựa toàn bộ các đối thủ mà bản thân đánh trúng.
 • Đối thủ mất toàn bộ hiểu quả của các loại Chiến Văn trong 15 giây.
 • Bản thân lập tức hồi phục 100% Sinh Lực, Nội Lực, Thể Lực và miễn dịch Sát Thương trong 5 giây.
 • Thời gian chờ của kỹ năng VLCM 2019 là 120 giây.

Vật phẩm cường hóa bằng 50 Đá Mài Thần Khí. Cường hóa thất bại không giảm cấp.

[Mới] Chúc Mừng Năm Mới 2020

Tham gia hoạt động Chúc Mừng Năm Mới có thể nhận được.

Lưu Ý: vật phẩm chỉ ra mắt tại phiên bản V428.

Thuộc tính huân chương:

CấpBạo KíchNé TránhTầng VõLực Chiến
0 100.000.000 100.000.000 200.000 202.000.000
1 200.000.000 200.000.000
2 300.000.000 300.000.000
3 400.000.000 400.000.000
4 500.000.000 500.000.000
5 600.000.000 600.000.000
6 700.000.000 700.000.000
7 800.000.000 800.000.000
8 900.000.000 900.000.000
9 1.000.000.000 1.000.000.000
10 2.000.000.000 2.000.000.000

Khi cường hóa huân chương đến cấp 10 Sao sẽ kích hoạt được kỹ năng: Năm Mới 2020

Kỹ năng: Năm Mới 2020

Khi bị tấn công có xác suất kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả Năm Mới 2020 trong 20 giây.

Trong thời gian 20 giây hiệu quả, nhân vật có khả năng:

 • Áp chế toàn bộ các đối thủ đang gây ra sát thương cho bản thân.
 • Các đối thủ bị áp chế mỗi giây mất 10% Sinh Lực, Nội Lực, Thể Lực, 100.000 điểm Tốc Độ Đánh, 200 điểm Tốc độ Chạy. Kéo dài trong suốt 5 giây.
 • Có thể áp chế cùng lúc nhiều nhân vật
 • Thời gian chờ của kỹ năng là 120 giây.

Vật phẩm cường hóa bằng 100 Đá Mài Thần Khí. Cường hóa thất bại không giảm cấp.

[Mới] Tích Lũy Tinh Anh

Hoạt động kéo dài từ ngày 26/12/2019 đến 23:59 ngày 01/01/2020.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần quà miễn phí như: Tinh Tủy Đông Tà, Ỷ Thiên Bảo Kim, Đá Bách Tinh, Tuyệt Thế Vũ Khí...

Ngoài ra, các trân bảo hiếm cũng sẽ xuất hiện chỉ với mức tích lũy từ 5.000 Vàng như: 10 Mảnh Ghép Trang Sức, Mảnh Ghép Trang Phục, Mảnh Ôn Luyện Ký Ức, Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục và các phần thưởng khác.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại giao diện hoạt động ingame.

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra 7 ngày theo phiên bản.

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Võ Lâm Chào MừngQuà Chi Mộng Gắn Kết
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
10 Thiên Ma Đơn 100 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
3 Mảnh Đỉnh Phong 1.000 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Trân Bảo Cát X2

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý.

Tích lũy nạp 1 Vàng sẽ nhận được 2 điểm đối thưởng.

[Mở] Song Toàn

Cập nhật thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • 00:00 Thứ Năm --> 23:59 Thứ Sáu
 • 00:00 Thứ 7 --> 23:59 Chủ Nhật
 • 00:00 Thứ Hai --> 23:59 Thứ Tư

[Mở] Tab Giới Hạn

Hoạt động chỉ mở ra ở các phiên bản giới hạn. Hãy nhanh tay tham gia !

Tham gia hoạt động để có thể đổi được các trang bị hấp dẫn như:

 • Hỏa Long Ám Khí
 • Nhất Sát Long Chương
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 07
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 06
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 05

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng xem tại giao diện hoạt động.

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

Cập nhật 2 phần thưởng mới cho hoạt động như sau:

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Tổng Hợp)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
KN Đơn (Siêu)*18 (Khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*3 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 2.000*1 (Khóa)
Thiên Linh*50.000 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*25 (Khóa)
Tinh Thông Bảo Thạch*1 (Khóa)

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Bảo Thạch)
Mở ra được chọn 1 trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Chí Tôn*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Chí Tôn*1 (Khóa)
Châu Bá Thông – Chí Tôn*1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Tích Lũy Tân Thủ
3 Mạnh Hóa
4 Yếu Quyết
5 Thần Khí
6 Thủy Lân Xuất Thế
7 Vận Tiêu
8 Quà Nạp Mỗi Ngày
9 Vòng Quay Đỉnh Phong
10 Ưu Đãi Vé Vàng

Sự Kiện Tuần 26/12/2019 - 01/01/2020


Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top