[Giáng Sinh] Cập Nhật Phiên Bản V427

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V427 - Giáng Sinh Đại Chiến với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 19/12/2019 đến hết ngày 25/12/2019 gồm những nội dung chính sau đây ...

Hoạt động chính V427

[Thông Báo] Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản

 • Thời gian bảo trì dự kiến sẽ được bắt đầu từ 17:00 ngày 19/12/2019 đến 19:00 ngày 19/12/2019 hoặc có thể sau thời gian dự kiến.
 • Trước thời gian tiến hành bảo trì, các máy chủ vẫn có thể đăng nhập bình thường để tiện hơn cho quý nhân sĩ ít bị gián đoạn trải nghiệm nhất có thể.

Khai Mở Máy Chủ S1.000 - Tuyết Chiến

Thời gian mở máy chủ:

 • 08:00 ngày 25/12/2019

Máy Chủ S1.000 - Tuyết Chiến được mở với các sự kiện dành riêng như sau:

 • Hoạt động : Máy Chủ Tuyết Chiến
 • Đua TOP 8 Ngày Nhận Đỉnh Phong - Hung Thú
 • Đua TOP Tích Lũy 14 Ngày - Nhận Bộ Trang Bị Tùy Chọn

Cùng các sự kiện khác tại máy chủ S1.000 - Tuyết Chiến.

[Mới] SEA Games 30

Tại giao diện hoạt động, Quý Nhân sĩ sẽ có thể nhận được các gói quà sau:

Quà Bán Kết SEA Games 30
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Bảo Thạch Tím
2 Mảnh Đỉnh Phong
30 Đá Mài Thần Khí
300 Cường Hóa Chi Thần
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Chung Kết SEA Games 30
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
3 Mảnh Đỉnh Phong
1 Ỷ Thiên Bảo Kim
1 Huyền Thiết Chi Tinh
1 Võ Lâm Thần Binh
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà SEA Games 30 Đại Thắng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
3 Bảo Thạch Tím
3 Tinh Hoa Nhật Nguyệt
30 Thiên Ma Đơn
30 Cường Hóa Chi Thuật
100 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mới] Giáng Sinh Chiến

Nguyên Liệu Tham Gia:

 • Túi Hạt Giông Cây Thông : Mỗi ngày, nhận miễn phí tại giao diện hoạt động.
 • Hạt Giống Cây Thông : Có thể nhận thêm khi đánh bại quái tại các bản đồ.
 • Nước Dưỡng Thông: Có thể nhận tại giao diện hoạt động Giáng Sinh Chiến.

Đổi Thưởng:

Sử dụng Thẻ Ghép Trang Bị Giáng Sinh để đổi các phần thưởng sau:

 • Giáng Sinh Đại Chiến Chương
 • Giáng Sinh Thần Khí 2019

Sử dụng Thẻ Ghép Trân Bảo Tính Năng để đổi các phần thưởng sau:

 • Quà Song Long Trảm
 • Hoa Sơn Bảo Hạp
 • Giáng Sinh Đỉnh Phong Thú
 • Quà Thăng Cấp
 • Quà Kích Ẩn
 • Quà Lực Chiến
 • Quà Bách Tinh
 • Quà Ngạo Tuyết

Cách Thức Tham Gia Hoạt Động

 • Nhân vật cần mang Hạt Giống Cây Thông đến bản đồ Hoa Sơn - Kênh 2 để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng sẽ xuất hiện 1 NPC Thông Giáng Sinh. Thời gian tồn tại của Thông Giáng Sinh là 600 Giây.
 • Sau khi xuất hiện NPC Thông Giáng Sinh, cần mang vật phẩm Nước Dưỡng Thông đến Nộp cho NPC Thông Giáng Sinh để dưỡng thành.
 • Sau khi dưỡng thành 1 lần cho Thông Giáng Sinh, nhân vật cần phải chờ 30 giây để có thể nhận phần thưởng Quà Thông Giáng Sinh

Lưu Ý:

 • NPC Thông Giáng Sinh có 5.000 Sinh Lực. Mỗi lần bị đánh trúng sẽ tổn thất tối đa 5 Sinh Lực.
 • Nếu NPC Thông Giáng Sinh hoặc Người Trồng Thông bị đánh bại thì sẽ rơi ra 1 vật phẩm Hạt Giống Cây Thông .

Chi Tiết Phần Thưởng

Túi Hạt Giống Cây Thông
Mở ra sẽ có thể nhận được các phần thưởng sau:
20 Hạt Giống Cây Thông
5 Nước Dưỡng Thông
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Thông Giáng Sinh
Mở ra sẽ có thể nhận được các phần thưởng sau:
1 Thẻ Ghép Trang Bị Giáng Sinh
1 Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến
1 Thẻ Ghép Trân Bảo Tính Năng
1 Tinh Hoa Lục Phái
10 Cường Hóa Chi Thần
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Ngạo Tuyết
Mở ra sẽ có thể nhận được các phần thưởng sau:
300 Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến
1 Trang Bị - Truyền Thuyết
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Bách Tinh
Mở ra sẽ có thể nhận được các phần thưởng sau:
4 Đá Bách Tinh
10 Bảo Thạch - Tím
300 Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Lực Chiến
Mở ra sẽ có thể nhận được các phần thưởng sau:
50 Thiên Ma Đơn
600 Bát Quái Tinh Thạch
200 Long Hồn Đơn
100 Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Kích Ẩn
Mở ra sẽ có thể nhận được các phần thưởng sau:
1 Thiên Ma Phách
1 Tử Hỗn Nguyên Phủ
100 Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Thăng Cấp
Mở ra sẽ có thể nhận được các phần thưởng sau:
2 Tinh Hoa Nhật Nguyệt
2 Đá Bách Tinh
100 Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Giáng Sinh Thần Thú
Mở ra sẽ có thể nhận được các phần thưởng sau:
1 Mảnh Hỏa Ma Long 1
1 Mảnh Hỏa Ma Long 2
1 Mảnh Hỏa Ma Long 3
1 Mảnh Hỏa Ma Long 4
1 Mảnh Hỏa Ma Long 5
1 Mảnh Hỏa Ma Long 6
1 Mảnh Hỏa Ma Long 7
1 Mảnh Hỏa Ma Long 8
1 Mảnh Hỏa Ma Long 9
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mới] Giáng Sinh Đại Chiến Chương

Tham gia hoạt động Giáng Sinh Chiến có thể nhận được.

Lưu Ý: vật phẩm chỉ ra mắt tại phiên bản Giáng Sinh Đại Chiến.

Thuộc tính huân chương:

CấpBạo KíchNé TránhTầng VõVõ Phòng
0 100.000.000 100.000.000 500.000 500.000
1 200.000.000 200.000.000
2 300.000.000 300.000.000
3 400.000.000 400.000.000
4 500.000.000 500.000.000
5 600.000.000 600.000.000
6 700.000.000 700.000.000
7 800.000.000 800.000.000
8 900.000.000 900.000.000
9 1.000.000.000 1.000.000.000
10 2.000.000.000 2.000.000.000

Khi cường hóa huân chương đến cấp 10 Sao sẽ kích hoạt được kỹ năng: Giáng Sinh Chương 2019

Kỹ năng: Giáng Sinh Chương 2019

Khi tấn công 100% áp chế và buộc đối phương phải chịu các hiệu quả sau:

 • Không Thể Nhảy
 • Giảm 200 Thanh Long Chiến
 • Giảm 200 Huyền Vũ Chiến
 • Giảm 200 Bạch Hổ Chiến
 • Giảm 200 Chu Tước Chiến
 • Thời gian duy trì hiệu quả áp chế là 30 giây. Thời gian chờ là 120 giây.

Vật phẩm cường hóa bằng 50 Đá Mài Thần Khí. Cường hóa thất bại không giảm cấp.

[Mới] Giáng Sinh Thần Khí

Tham gia hoạt động Giáng Sinh Chiến có thể nhận được.

Lưu Ý: vật phẩm chỉ ra mắt tại phiên bản Giáng Sinh Đại Chiến.

Thuộc tính huân chương:

CấpThanh Long ChiếnBạch Hổ ChiếnTốc Độ Đánh
0 5% 5% 5.000
10% 10% 10.000
Trung 15% 15% 15.000
Cao 20% 20% 20.000
Đỉnh 25% 25% 25.000
Thần 50% 50% 50.000

Khi cường hóa huân chương đến cấp Thần sẽ kích hoạt được kỹ năng: Giáng Sinh Thần Khí 2019

Kỹ năng: Giáng Sinh Thần Khí 2019

Khi tấn công 100% áp chế và buộc đối phương phải chịu các hiệu quả sau:

 • Giảm 10.000.000 Tầng Võ Công
 • Giảm 10.000.000 Tầng Võ Phòng
 • Giảm 50% Điểm Phòng Thủ
 • Thời gian duy trì hiệu quả áp chế là 10 giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Vật phẩm cường hóa bằng 100 Đá Mài Thần Khí. Cường hóa thất bại không giảm cấp.

[Mở] Đua TOP Xếp Hạng Giáng Sinh Chiến

Chi tiết thời gian như sau:

 • Thời gian mở Bảng Xếp Hạng: Từ 00:00 ngày 19/12/2019 đến 23:59 ngày 25/10/2019
 • Thời gian nộp Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến: Từ 00:00 ngày 19/12/2019 đến 23:59 ngày 24/12/2019
 • Thời gian nhận thưởng : Từ 00:00 ngày 25/12/2019 đến 23:59 ngày 25/12/2019

Cách Thức Tham Gia:

 • Dùng Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến để nộp tại Bảng Xếp Hạng
 • Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến: Có thể nhận được từ hoạt động Giáng Sinh Chiến.

Phần Thưởng Xếp Hạng

 • Hạng 1 và Hạng 2 : nhận được 1 Quà TOP Săn Thưởng (Khóa).
 • Hạng 3 đến Hạng 10 : nhận được 1 Quà Tặng Khuyến Khích (Khóa)
Quà TOP Giáng Sinh
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1.000 Thẻ Ghép Trang Bị Giáng Sinh
500 Thẻ Ghép Trân Bảo Tính Năng
200 Tinh Hoa Lục Phái
Các vật phẩm có tính chất Khóa

Quà Giáng Sinh Khuyến Khích
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
200 Thẻ Ghép Trang Bị Giáng Sinh
200 Thẻ Ghép Trân Bảo Tính Năng
50 Tinh Hoa Lục Phái
Các vật phẩm có tính chất Khóa

[Mở] NPC Cây Thông Giáng Sinh

Mở NPC Thông Giáng Sinh tại bản đồ Tương Dương.

Khi đến gặp NPC Cây Thông Giáng Sinh sẽ có thể đối thoại và tham gia các hoạt động tại NPC Cây Thông Giáng Sinh

Tại đây, có thể tham gia các hoạt động:

 • Chúc Mừng Giáng Sinh 2019
 • Nhận Quà Giáng Sinh 2019
 • Giáng Sinh May Mắn

Chúc Mừng Giáng Sinh 2019

 • Thời gian tham gia : Từ 00:00 ngày 19/12/2019 đến 23:59 ngày 25/12/2019
 • Khi nhân vật đến gặp NPC Cây Thông Giáng Sinh và chọn dòng đối thoại Chúc Mừng Giáng Sinh 2019 sẽ nhận được phần thưởng : 1 Quà Mừng Giáng Sinh 2019 (Khóa)
Quà Mừng Giáng Sinh 2019
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
100 KN Đơn (Siêu)
5 Bó Hoa Hồng
1 Huyết Thú Bạch Hổ ( Hồn )
1 Võ Lâm Thần Binh
Các vật phẩm có tính chất Khóa

Nhận Quà Giáng Sinh 2019

 • Thời gian tham gia : Từ 00:00 ngày 24/12/2019 đến 23:59 ngày 25/12/2019
 • Khi nhân vật đến gặp NPC Cây Thông Giáng Sinh và chọn dòng đối thoại Nhận Quà Giáng Sinh 2019 sẽ nhận được phần thưởng : 1 Quà Giáng Sinh Chi Mộng 2019 (Khóa)
 • Mỗi nhân vật được nhận 1 lần khi tích lũy bất kỳ (tối thiểu 500 Vàng).
Quà Giáng Sinh Chi Mộng 2019
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1.000 Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến
3 Mảnh Đỉnh Phong
3 Ỷ Thiên Bảo Kim
4 Thiên Cơ – I
5 Bảo Thạch Tím
Các vật phẩm có tính chất Khóa

Giáng Sinh May Mắn

 • Thời gian tham gia : Từ 00:00 ngày 19/12/2019 đến 23:59 ngày 25/12/2019
 • Khi nhân vật đến gặp NPC Cây Thông Giáng Sinh và chọn dòng đối thoại Giáng Sinh May Mắn sẽ nhận được phần thưởng : 1 Quà Giáng Sinh May Mắn (Khóa)
 • Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 10 lần. Mỗi lần nhận cần tốn 200 Gói Quà 100.000 Vé Vàn
Quà Giáng Sinh May Mắn
Mở ra sẽ có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
500 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
4 Ưu Đãi Vàng 5.000
1.000 Thẻ Đua TOP Giáng Sinh Chiến
9999 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
500 Tinh Hoa Lục Phái
10 Tinh Hoa Nhật Nguyệt
1 Bó Hoa Hồng
Các vật phẩm có tính chất Khóa

[Mới] Hiệu Ứng Hiển Thị - Giáng Sinh

Trong thời gian diễn ra phiên bản Giáng Sinh Đại Chiên, Ban Điều Hành sẽ tiến hành cập nhật hiệu quả tuyết rơi tại các bản đồ nhằm giúp Quý Nhân Sĩ sẽ có những trải nghiệm vui vẻ hơn tại Võ Lâm Chi Mộng.

Thời gian diễn ra : từ 00:00 ngày 19/12/2019 đến 23:59 ngày 25/12/2019

Phạm vi : toàn bản đồ

Thời gian hiệu quả : 30 giây.

Khoảng cách mỗi lần rơi là 30 phút.

[Mới] Giáng Sinh Thiện Lành

Tiến hành cập nhật hình ảnh hiển thị của tính năng Vận Tiêu

Tiến hành cập nhật phần thưởng tính năng Vận Tiêu

Khi vận tiêu sẽ có thể nhận phần thưởng gói quà: Giáng Sinh Thiện Lành

Giáng Sinh Thiện Lành
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Mảnh Đỉnh Phong
1 Rèn Luyện Bảo Thạch – Phổ
1 Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ
1 Cường Hóa Chi Thuật
100 Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
1 Nhất Chỉ Pháp
1 Hoa Hồng Đỏ
Các vật phẩm có tính chất Khóa

[Thông Báo] Khóa Vĩnh Viễn Tài Khoản Bug

Sau khi Ban Điều Hành tiến hành kiểm tra và nhận thêm các thông tin tố cáo các nhân vật lợi dụng phần mềm thứ 3 để trục lợi các vấn đề liên quan đến Bảo Thạch, Tầng Võ và các Gói Quà đã không còn phát hành.

Ban Điều Hành buộc sẽ tiến hành xử lý như sau:

 • Tiến hành kiểm tra và Khóa Vĩnh Viễn các nhân vật thuộc tài khoản có vi phạm - phạm vi Toàn Máy Chủ.
 • Đối với các tài khoản vi phạm, Ban Điều Hành xin được từ chối tiếp nhận toàn bộ các Yêu Cầu Hỗ Trợ từ tài khoản.

Quý Nhân sĩ lưu ý, hiện tại các hành vi trao đổi, mua bán hoặc trợ giúp sử dụng phần mềm thứ 3 nhằm trục lợi trên nhân vật hoặc trực lợi cá nhân đều sẽ được Ban Điều Hành kiểm tra và Khóa Vĩnh Viến.

Vì vây, Quý Nhân sĩ vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng các phần mềm thứ 3 để thao tác tại Võ Lâm Chi Mộng.

Các tài khoản vi phạm sẽ được xem xét trên từng trường hợp nhất định.

[Mới] Ngoại Trang Giáng Sinh

Trang Phục Ngoại Trang Giới Hạn tại phiên bản Giáng Sinh Đại Chiến.

Thuộc tính của Ngoại Trang:

 • Né Tránh + 3.000.000.000
 • Sinh Lực + 20%

Sau khi trang bị Ngoại Trang Giáng Sinh nhân vật sẽ nhận được hiệu quả hỗ trợ tấn công như sau:

Khi tấn công, 100% áp chế và buộc đối phương phải nhận hiệu quả:

 • Giảm 10.000.000 Tầng Võ Công
 • Giảm 10.000.000 Tầng Võ Phòng
 • 50.000 Tốc Độ Đánh
 • Không có thời gian chờ. Không tính cộng dồn

Hạn sử dụng : 7 Ngày hoặc Vĩnh Viễn

[Cập Nhật] Tính Năng Ngoại Trang

Dự kiến, sẽ tiến hành cập nhật Tháo Ngoại Trang tại giao diện tính năng Ngoại Trang.

Với việc cập nhật này, nhân vật sẽ có thể tùy ý Tháo hoặc Mặc Ngoại Trang tùy ý.

[Mới] Ngự Băng Thuật

Loại kỹ năng: Chủ động

Sở hữu: nhận được khi dùng Ngụ Băng Thuật (Phổ)

Sử dụng Ngự Băng Thuật (Phổ) sẽ kích hoạt Ngự Băng Thuật tại giao diện Nhân Vật --> Công Pháp --> Thái Huyền.

Hiệu quả của Ngự Băng Thuật

Khi sử dụng 100% xác suất áp chế đối phương và buộc đối phương phải nhận các hiệu quả sau:

 • Giảm 100 điểm Tốc Độ Chạy
 • Giảm 100.000 điểm Tốc Độ Đánh
 • Giảm 50% điểm Phòng Thủ
 • Giảm mỗi giây giảm 10% Sinh Lực, 10% Nội Lực.
 • Thời gian duy trì là 5 Giây. Thời gian chờ là 180 giây.

Bên cạnh đó, khi thi triển kỹ năng Ngự Băng Thuật còn có xác suất khiến đối phương hóa thành Người tuyết. Không thể di chuyển, Không Thể Nhảy, Không Thể sử dụng kỹ năng và không thể bị hóa giải bằng các chiêu thức : Kim Thiền, Tiên Thiên Canh Khí. Thời gian duy trì là 5 giây.

[Mới] Tích Lũy Tinh Anh

Hoạt động kéo dài từ ngày 19/12/2019 đến 23:59 ngày 25/12/2019.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần quà miễn phí như: Tinh Tủy Đông Tà, Ỷ Thiên Bảo Kim, Đá Bách Tinh, Tuyệt Thế Vũ Khí...

Ngoài ra, các trân bảo hiếm cũng sẽ xuất hiện chỉ với mức tích lũy từ 5.000 Vàng như: 10 Mảnh Ghép Trang Sức, Mảnh Ghép Trang Phục, Mảnh Ôn Luyện Ký Ức, Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục và các phần thưởng khác.

Chi tiết vui lòng tham khảo tại giao diện hoạt động ingame.

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra từ ngày 19/12 đến 25/12.

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Võ Lâm Chào MừngQuà Chi Mộng Gắn Kết
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
10 Thiên Ma Đơn 100 Gói Quà Vé Vàng 1.000.000
3 Mảnh Đỉnh Phong 1.000 Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mở] Trân Bảo Cát X2

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý.

Tích lũy nạp 1 Vàng sẽ nhận được 2 điểm đối thưởng.

[Mở] Song Toàn

Cập nhật thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • 00:00 Thứ Năm --> 23:59 Thứ Sáu
 • 00:00 Thứ 7 --> 23:59 Chủ Nhật
 • 00:00 Thứ Hai --> 23:59 Thứ Tư

[Mở] Tab Giới Hạn

Hoạt động chỉ mở ra ở các phiên bản giới hạn. Hãy nhanh tay tham gia !

Tham gia hoạt động để có thể đổi được các trang bị hấp dẫn như:

 • Hỏa Long Ám Khí
 • Nhất Sát Long Chương
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 07
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 06
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 05

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng xem tại giao diện hoạt động.

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

Cập nhật 2 phần thưởng mới cho hoạt động như sau:

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Tổng Hợp)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
KN Đơn (Siêu)*18 (Khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*3 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 2.000*1 (Khóa)
Thiên Linh*50.000 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*25 (Khóa)
Tinh Thông Bảo Thạch*1 (Khóa)

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Bảo Thạch)
Mở ra được chọn 1 trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Chí Tôn*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Chí Tôn*1 (Khóa)
Châu Bá Thông – Chí Tôn*1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Tích Lũy Tân Thủ
3 Mạnh Hóa
4 Yếu Quyết
5 Thần Khí
6 Thủy Lân Xuất Thế
7 Vận Tiêu
8 Quà Nạp Mỗi Ngày
9 Vòng Quay Đỉnh Phong
10 Ưu Đãi Vé Vàng

Sự Kiện Tuần 19/12/2019 - 25/12/2019


Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top