[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V380

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V380 - Táo Quân Hồi Điện với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 24/01/2019 đến hết ngày 30/01/2019 gồm những nội dung chính sau đây...

Các Cập Nhật Chính

[Cụm 6] Cập Nhật và Điều Chỉnh Tính Năng Liên Máy Chủ

 • Tiến hành cập nhật các tính năng Liên Máy Chủ để chính thức hoàn tất vấn đề mở Cụm 6

[Cập Nhật] Phần Thưởng TOP Truyền Nhân Ngũ Tuyệt

 • Cập nhật phần thưởng của TOP Truyền Nhân Ngũ Tuyệt với các phần thưởng mới như sau:

TOP 7 ngày: Lực Chiến - Đẳng Cấp - Thành Tựu - Cảnh Giới sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

Quà TOP 1 (7 Ngày)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *20 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng – 1.000 *10 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí *3 (Khóa)

Quà TOP 2 (7 Ngày)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *15 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng – 1.000 *5 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí *3 (Khóa)

Quà TOP 3 (7 Ngày)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *10 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*2 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí *2 (Khóa)

Quà TOP 4 đến 10 (7 Ngày)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *10 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*2 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí *2 (Khóa)

TOP 14 ngày: Lực Chiến - Đẳng Cấp - Thành Tựu - Cảnh Giới sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

Quà TOP 1 (14 Ngày)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *40 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng – 1.000 *20 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*20 (Khóa)
Yêu Ly Thần Đỉnh*1 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí *3 (Khóa)

Quà TOP 2 (14 Ngày)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *30 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng – 1.000 *10 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
Yêu Ly Thần Đỉnh*1 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí *3 (Khóa)

Quà TOP 3 (14 Ngày)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *20 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng – 1.000 *5 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí *3 (Khóa)

Quà TOP 4 đến 10 (14 Ngày)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 *20 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí *2 (Khóa)

[Cập Nhật] Tương Dương Phủ

Đối với bản đồ Tương Dương Phủ - Tất cả các kênh sẽ cập nhật thêm ràng buộc như sau:

 • Các nhân vật đang sở hữu trạng thái Vô Địch sẽ không thể vào bản đồ Tương Dương Phủ tất cả các Kênh.
 • Ràng buộc này sẽ có hiệu lực bắt đầu từ phiên bản V380 trở về sau.

[Mở] Ông Táo Về Trời

Từ 00:00 ngày 24 tháng 01 đến 23:59 ngày 30 tháng 01 năm 2019

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần thưởng sau:

Ông Táo Về Trời 2019
Mở ra có tỉ lệ nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
Kinh Nghiệm Đơn Siêu*1 (Khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*1 (Khóa)
Rượu Đào Hoa*5 (Khóa)
Tương Dương Đối Quyết*5 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*50 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*1 (Khóa)
Kim Tê*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)
Kim Tê*1 (Khóa)
Châu Bá Thông – Trắng *1 (Không Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Trắng *1 (Không Khóa)
Hồng Thất Công – Trắng *1 (Không Khóa)
Mai Siêu Phong – Trắng *1 (Không Khóa)
Hoàng Dược Sư – Trắng *1 (Không Khóa)
Âu Dương Phong – Trắng *1 (Không Khóa)
Vương Trùng Dương – Trắng*1 (Không Khóa)

[Cập Nhật] Chức Năng Dùng Nhiều

Mở chức năng Dùng nhiều cho các vật phẩm sau:

 • Đằng Thiên Vũ
 • Thánh Hạt Trảo
 • Ngọc Thiềm Tiên
 • Linh Xà Đảm
 • Phong Ngô Thích
 • Thiên Ngọc Thiềm

[Cập Nhật] Trân Bảo Cát

Cập nhật thêm phần thưởng: Võ Lâm Thần Binh

[Cập Nhật] Tượng Vương Giả Kỳ

Cập nhật bản đồ Tượng Vương Giả Kỳ của Cụm Máy Chủ 1 để hiển thị các Tượng Vương Giả Lần Thứ 73 trở đi.

[Đóng] Đón Chào Tân Thủ

 • Tiến hành đóng hoạt động Đón Chào Tân Thủ như đã thông báo ở phiên bản V378+ V379.
 • Quý nhân sĩ vui lòng kiểm tra và nhận phần thưởng của hoạt động trước 23:55 ngày 23/01/2019

Hoạt động V380 - Táo Quân Hồi Điện

[Mới] Táo Dâng Sớ

Từ 00:00 ngày 24 tháng 01 đến 23:59 ngày 30 tháng 01 năm 2019

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần thưởng sau:

 • Danh hiệu: Táo Online
 • Danh hiệu: Táo Liên Đấu
 • Danh hiệu: Táo Chiến Trường
 • Danh hiệu: Táo Minh Chủ

Đặc biệt: Huân Chương - Táo VNG

Chi tiết các phần thưởng như sau:

Táo Online

 • Tốc Độ Đánh : + 2.000

Táo Liên Đấu

 • Giảm Sát Thương Ám Khí: + 5%

Táo Chiến Trường

 • Giảm Sát Thương Bạo Kích: + 5%

Táo Minh Chủ

 • Kháng Ám Khí + 5%
 • Kháng Đan Điền + 5%

Táo VNG

 • Tấn Công: + 100.000.000
 • Phòng Thủ: + 100.000.000
 • Né Tránh: + 100.000.000
 • Bạo Kích: + 100.000.000
 • Lực Chiến: + 100.000.000
 • Hiển thị đặc biệt: Danh hiệu Táo VNG bay xung quanh người.
 • Kỹ năng: GM Phù Trợ
 • GM Phù Trợ: Khi bị tấn công có tỉ lệ 20% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân vô địch trong 15 giây và xóa bỏ toàn bộ trạng thái bất lợi đang hứng chịu. Đồng thời, mỗi giây hồi 100% Sinh Lực, 100% Nội Lực, 100% Thể Lực. Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây.

[Mới] Tiệc Tất Niên

Các nguyên liệu chính để tham gia hoạt động bao gồm:

 • Thư Mời Tất Niên : Đánh quái tại bản đồ có thể nhận được.
 • Thành Tích 2018: Đánh quái tại bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 4, Cổ Mộ Mật Thất 5 và Cổ Mộ Mật Thất 6 có thể nhặt được.
 • Tích lũy nạp đủ Vàng nhận được Lì Xì Tất Niên 2018*1 (Khóa). Tối đa nhận 100 lần.

Phần thưởng hoạt động:

Quà Tham Dự Tất Niên
Mở ra có xác suất nhận được một trong các phần thưởng sau:
10% nhận được Bảo Thạch – Tím*1 (Khóa)
10% nhận được Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)
10% nhận được Tương Dương Chiến Quyết*1 (Khóa)
10% nhận được Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đơn*1 (Khóa)
30% nhận được Nhân Vật Kim Đơn Siêu*10 (Khóa)
30% nhận được Kinh Nghiệm Đơn Siêu*10 (Khóa)

Quà Vinh Dự Tất Niên
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*50 (Khóa)
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đơn*50 (Khóa)
Bảo Thạch – Tím*1 (Khóa)

Quà Thưởng Thành Tích 2018
Mở ra được chọn 1 trong các phần thưởng sau:
Châu Bá Thông – Chí Tôn*1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Chí Tôn*1 (Khóa)
Âu Dương Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Chí Tôn*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Chí Tôn*1 (Khóa)
Tuyệt Thế Vũ Khí*1 (Khóa)
Gói Quà 100.000 Vé Vàng*999 (Khóa)

Lì Xì Tất Niên 2018
Mở ra có xác suất nhận được một trong các phần thưởng sau:
10% nhận được Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
10% nhận được Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)
10% nhận được Công Lực Đơn – Thô*1 (Khóa)
10% nhận được Kinh Nghiệm Đơn Siêu*10 (Khóa)
10% nhận được Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*1 (Khóa)
10% nhận được Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*1 (Khóa)
10% nhận được Mảnh Vận Thạch*1 (Khóa)
10% nhận được Bát Quái Tinh Thạch*1 (Khóa)
10% nhận được Rượu Đào Hoa*1 (Khóa)
10% nhận được Tương Dương Đối Quyết*1 (Khóa)

[Mới] Thần Binh - Thiên Mệnh Đao

Thuộc tính thần binh:

CấpTấn CôngPhòng ThủTầng VõKỹ Năng
10.000.000  10.000.000  - -
1 20.000.000  20.000.000 
3 40.000.000  40.000.000 
50.000.000  50.000.000 
60.000.000  60.000.000 
70.000.000  70.000.000 
80.000.000  80.000.000 
90.000.000  90.000.000 
100.000.000  100.000.000  25.000
10  500.000.000  500.000.000  50.000 Thiên Mệnh - I

Thiên Mệnh - I: Khi tấn công có xác suất 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được hiệu quả hồi 10% sinh lực trên mỗi đòn đánh. Thời gian duy trì là 10 giây. Thời gian chờ là 120 giây.

Cường hóa bằng Đá Thiên Thần hoặc Cường Hóa Chi Thuật.

[Mới] Bảo Thạch Táo Quân

Thuộc tính

 • Chiến Văn Thanh Long + 20 %
 • Chiến Văn Bạch Hổ + 20 %
 • Chiến Văn Chu Tước + 20 %
 • Chiến Văn Huyền Vũ + 20 %

[Mới] Gói Quà Mừng 23 Tết Nguyên Đán

 • Tham gia hoạt động ngày 28/01/2019 để có thể nhận được.
 • Mỗi tài khoản nhận miễn phí 1 lần thông qua hoạt động ingame.
Gói Quà Mừng 23 Tết Nguyên Đán
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Đá Bách Tinh*2 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*2 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
KN Đơn Siêu*100 (Khóa)

[Cập Nhật] Quà Nạp Mỗi Ngày

 • Hoạt động diễn ra 7 ngày theo phiên bản.
 • Nhân sĩ tích lũy 2.000 Vàng và 5.000 Vàng mỗi ngày để nhận được phần thưởng.
 • Sau khi sang ngày mới, phần thưởng sẽ không nhận lại được.
 • Hoạt động chỉ tính tích lũy trong ngày.
Mốc NạpPhần Thưởng
2.000 Vàng 2 Gói Quà Nạp Mỗi Ngày
5.000 Vàng Phần thưởng kỳ trân dị phẩm theo ngày

Chi tiết gói quà

Gói Quà Nạp Mỗi Ngày
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng*5 (Khóa)
Thổ Diệm Phế Thần Châu*100 (Khóa)
Hỏa Diệm Phế Thần Châu*50 (Khóa)

Lưu ý: Hoạt động diễn ra hằng ngày qua thời gian trên vật phẩm sẽ không được nhận lại.

[Mở] Giang Hồ Chiến

 • Hoạt động diễn ra các ngày Thứ 5 – Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ Nhật của mỗi phiên bản !
 • Tham gia tại hoạt động Ưu Đãi Công Pháp
 • Hoạt động tính tích lũy mỗi ngày riêng lẻ.

Phần thưởng: Gói Quà Giang Hồ Chiến

Gói Quà Giang Hồ Chiến
Mở ra nhận các phần thưởng sau:
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*2 (Khóa)
Kim Tê*1 (Khóa)
Đá Bách Tinh*1 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)

[Mở] Ưu Đãi Công Pháp

 • Hoạt động diễn ra các ngày Thứ 5 – Thứ 6 – Thứ 7 – Chủ Nhật của mỗi phiên bản !
 • Tham gia tại hoạt động Ưu Đãi Công Pháp
 • Hoạt động tính tích lũy mỗi ngày riêng lẻ.

Phần thưởng: Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp

Gói Quà Ưu Đãi Công Pháp
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Đằng Thiên Vũ*1.000 (Khóa)
Đá Tiến Cấp Đằng Thiên*1.000 (Khóa)
Ngũ Độc Đơn*1.000 (Khóa)
Thiên Mộng Đơn*300 (Khóa)
Quả Bồ Đề*300 (Khóa)
Thiên Linh*2.000 (Khóa)

Phần thưởng: Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt

Gói Quà Cuối Tuần Cuồng Nhiệt
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*50 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng – 1.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

[Mở] Đầu Tuần Vui Vẻ (Tích lũy 3 ngày)

 • Từ 00:00 ngày Thứ 2 đến 23:59 ngày Thứ 4 hàng tuần.
 • Tham gia tại hoạt động Đầu Tuần Vui Vẻ.
 • Hoạt động tính tích lũy 3 ngày.

Phần thưởng: Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ

Gói Quà Đầu Tuần Vui Vẻ
Mở ra được chọn để nhận một trong các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Ỷ Thiên Bảo Kim*1 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*1 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*1 (Khóa)

Quà Tích Lũy – 10.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Ưu Đãi Vàng - 5.000*1 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*18 (Khóa)

Quà Tích Lũy – 20.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Ưu Đãi Vàng - 5.000*1 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*500 (Khóa)

Quà Tích Lũy – 30.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Ưu Đãi Vàng - 5.000*2 (Khóa)
Tinh Hoa Nhật Nguyệt*3 (Khóa)

Quà Tích Lũy – 50.000 Vàng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Rương Đỉnh Phong Chư Kiền*1 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 5.000*6 (Khóa)

[Mở] Chuỗi Sự Kiện Thần Tài 2019

Món Quà Phát Tài (Tích lũy mỗi ngày – 500)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Thần Tài 2019 đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi nhân vật nhận 1 lần khi tích lũy đủ 500 Vàng. Có thể nhận liên tục 7 ngày trong phiên bản.

Phần thưởng: Món Quà Phát Tài (2019)

Món Quà Phát Tài (2019)
Mở ra nhận được nhận được các phần thưởng sau:
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*3 (Khóa)
Huyền Thiết Chi Tinh*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*3 (Khóa)
Mảnh Đỉnh Phong*1 (Khóa)

Rèn Luyện Báu Vật (Tích lũy mỗi ngày – 3.000)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Thần Tài 2019 đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi nhân vật nhận 1 lần khi tích lũy đủ 3.000 Vàng. Có thể nhận liên tục 7 ngày trong phiên bản.

Phần thưởng: Thử Tài Rèn Luyện

Thử Tài Rèn Luyện
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
80% nhận được Bảo Thạch Tím*1 (Khóa)
19% nhận được Bảo Thạch Tím*2 (Khóa)
1% nhận được Bảo Thạch Tím*5 (Khóa)

Món Quà Cực Phẩm (Tích lũy mỗi ngày – 10.000)

 • Thời gian hoạt động: Từ 00:01 đến 23:59 mỗi ngày của phiên bản.
 • Tham gia tại NPC Thần Tài 2019 đứng tại thành Tương Dương.
 • Mỗi nhân vật nhận 1 lần khi tích lũy đủ 10.000 Vàng. Có thể nhận liên tục 7 ngày trong phiên bản.

Phần thưởng: Quà Cực Phẩm (NPC)

Quà Cực Phẩm (NPC)
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
Mảnh Đỉnh Phong*9 (Khóa)
Bảo Thạch – Tím*2 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thuật*10 (Khóa)
Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp*500 (Khóa)
Hộp Quà Hên Xui*1 (Khóa)

[Cập Nhật] Thủy Lân Xuất Thế

Cơ hội đặc biệt, săn boss Thủy Lân Xuất Thế nhận được nhiều phần quà kỳ trân dị phẩm có giá trị cao.

Chi tiết Boss như sau:

 • Thời gian xuất hiện: 19:00 hằng ngày trong phiên bản.
 • Nếu Boss xuất hiện vào lúc 11:00 nhưng không bị đánh bại thì đến 14:59 hằng ngày theo Boss sẽ bị mất.
 • Nếu Boss xuất hiện vào lúc 19:00 nhưng không bị đánh bại thì đến 22:59 hằng ngày theo Boss sẽ bị mất.
 • Địa điểm xuất hiện: Bản đồ Tương Dương Phủ – Kênh 2. Tọa độ 39:51
 • Sinh Lực của Boss: 5.000.000.000
 • Khi Boss Thủy Lân Xuất Thế bị đánh bại, phần thưởng sẽ được rơi ra bản đồ và nhặt tự do.

Phần thưởng bao gồm:

Phần ThưởngSố Lượng
Mảnh Đỉnh Phong (Khóa) 3
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000 (Khóa) 10
Tinh Thông Bảo Thạch (Khóa) 3
Vạn Tiên Chùy (Không Khóa) 2
Gói Thiên Linh – Sơ (Khóa) 3

[Mở] Trân Bảo Cát

Trong thời gian diễn ra phiên bản, số điểm tích lũy tại hoạt động Trân Bảo Cát sẽ được X1.

Ví dụ: Nạp 1 Vàng sẽ nhận được 1 điểm tích lũy.

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Phi Thăng Cảnh Giới
2 Tụ Bảo Bồn Sơ – Trung – Cao
3 Hoạt động Tân Thủ
4 Tiền Trang Chi Mộng
5 Vòng Quay Đỉnh Phong
6 Vòng Quay May Mắn
7 Mạnh Hóa
8 Yếu Quyết
9 Thần Khí

Sự Kiện Tuần 24/01/2019 - 30/01/2019

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top