[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V397

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V397 - Thương Hội Võ Lâm với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 23/05/2019 đến hết ngày 29/05/2019 gồm những nội dung chính sau đây ...

Hoạt động chính V397 - Thương Hội Võ Lâm

[Thông Báo] Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản

 • Thời gian bảo trì dự kiến sẽ được bắt đầu từ 09:00 ngày 23/05/2019 đến 11:00 ngày 23/05/2019 hoặc có thể sau thời gian dự kiến.
 • Trước thời gian tiến hành bảo trì, các máy chủ vẫn có thể đăng nhập bình thường để tiện hơn cho quý nhân sĩ ít bị gián đoạn trải nghiệm nhất có thể.

[Thông Báo] Xóa Nhân Vật Quá Thời Gian Offline (3)

Ban Điều Hành buộc phải xóa các tài khoản không đăng nhập lâu ngày và thỏa đủ các điều kiện sau:

 • Nhân vật có cấp dưới 150
 • Không đăng nhập trên 120 ngày

Thời gian dự kiến:

 • Đợt 2: Ngày 23/05/2019 - Tiến hành xóa nhân vật Cụm Máy Chủ Server 1 Kim Long - đến Server 300 Quán Hổ
 • Các cụm máy chủ còn lại sẽ được thông báo sau.

Lưu ý: Nhân vật phải thỏa đù 2 điều kiện trên mới buộc phải xóa.

Sau khi xóa nhân vật, Ban Điều Hành sẽ không thể tiếp nhận hỗ trợ đối với các tài khoản không đăng nhập trong 120 ngày gần đây nhất.

Quý nhân sĩ vui lòng chú ý, đăng nhập và hoạt động trở lại để tránh việc bị xóa nhân vật không mong muốn.

[Thông Báo] Tiến Hành Xử Lý Nhân Vật Trục Lợi Tỷ Võ

Sau khi tiến hành Khóa Xử Lý và thu thập thông tin liên quan đến vấn đề sử dụng phần mềm thử 3 để trục lợi trong Đại Hội Tỹ Võ Liên Cổng Game - Kỳ 42.

Ban Điều Hành sẽ tiến hành mở khóa xử lý nhân vật:

 • [829]๖BảoღBảo
 • [849]༺Huy❤Ca༻
 • [918]__77__

Lý do: Đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu.

[Mở] Trân Bảo Cát X2

Trong thời gian diễn ra phiên bản, số điểm tích lũy tại hoạt động Trân Bảo Cát sẽ được X2.

Ví dụ: Nạp 1 Vàng sẽ nhận được 2 điểm tích lũy.

[Cập Nhật] Công Pháp - Không Minh Quyền

 • Cập nhật tính năng không tái tạo điểm chúc phúc khi sang ngày mới.

[Thông Báo] Tiến Hành Xử Lý Nhân Vật Vi Phạm

Trong thời gian gần đây xuất hiện khiếu kiện các nhân vật có hành vi sử dụng phần mềm thứ 3 trực lợi lợi cho nhân vật.

Cụ thể, một số nhân vật đã sử dụng phần mềm thứ 3 để đổi thưởng trái phép các phần thưởng của hoạt động Phi Thăng Cảnh Giới gây mất cân bằng Võ Lâm.

Nay, Ban Điều Hành sẽ tiến hành xử lý các nhân vật như sau:

 • Tiến hành thu hồi toàn bộ các vật phẩm (bao gồm cả nguyên liệu và phần thưởng) có liên quan đến hoạt động Phi Thăng Cảnh Giới. Các khiếu kiện từ vấn đề này sẽ không có hiệu lực.
 • Thu hồi thêm 10.000 Vàng và 100.000.000 Vé Vàng trên mỗi nhân vật vi phạm.
 • Các nhân vật vi phạm có thời gian 14 ngày để xử lý. Sau 14 ngày xử lý, các nhân vật không thỏa các điều kiện trên sẽ bị khóa vĩnh viễn + xóa nhân vật. Đồng thời, các tài khoản tạo nhân vật sẽ bị từ chối hỗ trợ trong 15 ngày.
 • Các nhân vật dưới cấp 150 sẽ bị khóa vĩnh viễn và không được xem xét thu hồi.

Ban Điều Hành kính báo.

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Võ Lâm Chào MừngQuà Chi Mộng Gắn Kết
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa) Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
Bí Kíp Không Minh Quyền*200 (Khóa) Bí Kíp Không Minh Quyền*1.000 (Khóa)
Long Trảm Tàn Chương*100 (Khóa) Long Trảm Tàn Chương*500 (Khóa)
Thiên Ma Đơn*10 (Khóa) Thiên Ma Đơn*15 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*3 (Khóa) Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*30 (Khóa)
Võ Thần Đơn*30 (Khóa) Võ Thần Đơn*50 (Khóa)
Long Hồn Đơn*30 (Khóa) Long Hồn Đơn*50 (Khóa)

[Mới] Thương Hội - II

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các phần thưởng sau:

Quà Thương Hội – II
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Võ Công Đơn*100 (Khóa)
Võ Chân Khí*30 (Khóa)
Thẻ Phi Thăng Cảnh Giới*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)
Cường Hóa Chi Thần*100 (Khóa)

Đăng nhập mỗi ngày sẽ được nhận miễn phí tại giao diện hoạt động Thương Hội - II. Có thể nhận liên tiếp 7 ngày.

Quà Thương Hội – II  (Sơ)
Mở ra có xác suất nhận được một trong các phần thưởng sau:
Cường Hóa Chi Thần*5 (Khóa)
Kinh Nghiệm Đơn Siêu*10 (Khóa)
Nhân Vật Kim Đơn Siêu*10 (Khóa)
Phi Thăng Thần Bảo Lệnh*1 (Khóa)
Bát Quái Tinh Thạch*1 (Khóa)
Rượu Đào Hoa*1 (Khóa)
Tương Dương Đối Quyết*1 (Khóa)

Quà Thương Hội – II  (Trung)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Chấn Thiên Thần Khí*1 (Khóa)
Tương Dương Chiến Quyết*20 (Khóa)
Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đơn*20 (Khóa)
Kim Tê*1 (Khóa)
Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp*1 (Khóa)

Quà Thương Hội – II  (Cao)
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
Châu Bá Thông – Tím *1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Tím *1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Tím *1 (Khóa)
Âu Dương Phong – Tím *1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Tím *1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Tím *1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Tím *1 (Khóa)
Phi Thăng – Võ – Lam *1 (Khóa)
Phi Thăng – Thủ - Lam *1 (Khóa)
Phi Thăng – Chiến – Lam *1 (Khóa)

Tham gia đổi thưởng để có thể nhận được các gói quà này.

Nguyên liệu chính bao gồm:

 • Vé Đổi Quà Thương Hội: Đổi thưởng bằng các nguyên liệu tính năng.
 • Vé Đổi Quà Thương Hội: Có thể nhận thêm khi đánh quái tại bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 4 + 5 + 6.

[Vật Phẩm] Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt)

Quý nhân sĩ có thể nhận vật phẩm Hộp Trang Điểm (Đặc Biệt) tại hoạt động Quà Nạp Mỗi Ngày.

Đây là vật phẩm thiết yếu để mở khóa các Mỹ Nhân đặc biệt.

[Mới] Huân Chương - Cảnh Môn Chương

Thuộc tính

CấpNé TránhBạo KíchKỹ Năng
0 10.000.000 10.000.000 -
30.000.000 30.000.000
Trung 50.000.000 50.000.000
Cao 70.000.000 70.000.000
Đỉnh 90.000.000 90.000.000
Thần 100.000.000 100.000.000 Cảnh Môn - I

Kỹ năng: Cảnh Môn- I

 • Khi tấn công có xác suất 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được trạng thái Vô Địch trong 5 giây. Sau khi kết thúc 5 giây Vô Địch, bản thân nhận được thêm hiệu quả điểm phòng thủ X5 lần trong 10 giây tiếp theo. Thời gian chờ của kỹ năng là 180 giây.

Vật phẩm sử dụng Đá Thiên Thần để cường hóa. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

[Mới] Bộ Huân Chương - Thiên Cơ - IV

Có thể mua Bộ Huân Chương Thiên Cơ - IV tại cửa hàng Tiền Trang Chi Mộng - Tab Vàng bằng Vàng.

Các Huân Chương bao gồm:

STTTên Huân Chương
1 Đông Môn Chương
2 Tây Môn Chương
3 Nam Môn Chương
4 Bắc Môn Chương

Thuộc tính của các Huân Chương

TầngBạo KíchNé Tránh
0 10.000.000 10.000.000
1 20.000.000 20.000.000
2 30.000.000 30.000.000
3 40.000.000 40.000.000
4 50.000.000 50.000.000
5 60.000.000 60.000.000
6 70.000.000 70.000.000
7 80.000.000 80.000.000
8 90.000.000 90.000.000
9 100.000.000 100.000.000
10 200.000.000 200.000.000

Cường Hóa: Sử dựng Đá Thiên Thần để cường hóa. Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp sao.

Kỹ năng Bộ Huân Chương - Thiên Cơ - IV (10 Sao).

 • Khi 4 Huân Chương của bộ Thiên Cơ - IV đạt cấp 10 Sao sẽ kích hoạt kỹ năng Thiên Cơ- IV

Thiên Cơ - IV: Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương bị trừ:

 • 30 điểm Chiến Văn Thanh Long
 • 30 điểm Chiến Văn Huyền Vũ
 • 30 điểm Chiến Văn Chu Tước
 • 30 điểm Chiến Văn Bạch Hổ
 • 1.000.000 Tầng Võ.
 • Kỹ năng không có thời gian chờ. Không tính cộng dồn.

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Thời gian : Từ 00:00 ngày 23 tháng 05 đến 23:59 ngày 29 tháng 05 năm 2019.

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng xem tại giao diện hoạt động.

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Tụ Bảo Bồn Sơ – Trung – Cao
2 Tích Lũy Tân Thủ
3 Tiền Trang Chi Mộng
4 Vòng Quay Đỉnh Phong
5 Vòng Quay May Mắn
6 Mạnh Hóa
7 Yếu Quyết
8 Thần Khí
9 Đầu Tuần Vui Vẻ
10 Thủy Lân Xuất Thế
11 Thần Tài 2019
12 Vận Tiêu X3
13 Quà Tặng Sau Bảo Trì
14 Tích Lũy 7 Ngày
15 Quà Nạp Mỗi Ngày
16 Ưu Đãi Vé Vàng

Sự Kiện Tuần 23/05/2019 - 29/05/2019


Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top