[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V411

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V411 - Quốc Khánh Đại Lễ với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 29/08/2019 đến hết ngày 04/09/2019 gồm những nội dung chính sau đây ...

Hoạt động chính V411

[Thông Báo] Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản

 • Thời gian bảo trì dự kiến sẽ được bắt đầu từ 14:00 ngày 29/08/2019 đến 15:00 ngày 29/08/2019 hoặc có thể sau thời gian dự kiến.
 • Trước thời gian tiến hành bảo trì, các máy chủ vẫn có thể đăng nhập bình thường để tiện hơn cho quý nhân sĩ ít bị gián đoạn trải nghiệm nhất có thể.

[Mở] Hoàng Đồ Bá Nghiệp

 • Mở tính năng Hoàng Đồ Bá Nghiệp
 • Thời gian:
GiờNgày
19:00 đến 20:00 25/08/2019
01/09/2019
08/09/2019
15/09/2019

Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Server

 • Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe.
 • Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay.
 • Võ Lâm Chi Mộng:
  • Cụm máy chủ 1 - 300.
  • Cụm máy chủ từ 301 đến 600.
  • Cụm máy chủ từ 601 đến 959
  • Cụm máy chủ từ 960 đến 1.000

Báo Danh: 00:00 đến 19:00 ngày 02/09/2019.

Vòng loại: Từ 20:00 đến 22:20 ngày 02/09/2019.

Vòng Phục Sinh: Từ 20:30 đến 22:25 ngày 02/09/2019.

Vòng đối kháng: Từ 20:00 đến 21:50 ngày 03/09/2019.

Chung Kết: 22:00 đến 22:20 ngày 03/09/2019.

[Mới] Trang Bị Chiến Thần

Mở công thức đổi các nguyên liệu Mảnh Ghép Trang SứcMảnh Ghép Trang Phục.

Vị trí đổi: Hoạt động --> Trang Bị Cao Cấp --> Tab Chiến Thần

Các trang bị mới bao gồm:

 • Chiến Thần – Nhẫn (Phụng)
 • Chiến Thần – Nhẫn (Long)
 • Chiến Thần – Hạng Liên
 • Chiến Thần – Hoàng Bào

Thuộc tính của các trang bị như sau:

CấpThanh LongBạch HổHuyền VũChu Tước
0 1% 1% 1% 1%
2% 2% 2% 2%
Trung 3% 3% 3% 3%
Cao 4% 4% 4% 4%
Đỉnh 5% 5% 5% 5%
Thần 10% 10% 10% 10%

Trang bị có thể sử dụng Cường Hóa Chi Thuật để cường hóa.

Mỗi huân chương khi đạt đến cấp Thần sẽ kích hoạt kỹ năng riêng biệt như sau:

Huân ChươngKỹ Năng
Chiến Thần – Nhẫn (Phụng) Chiến Thần Trợ Chiến - I
Chiến Thần – Nhẫn (Long) Chiến Thần Trợ Chiến - II
Chiến Thần – Hạng Liên Chiến Thần Trợ Chiến – III
Chiến Thần – Hoàng Bào Chiến Thần Trợ Chiến – IV

Hiệu quả kỹ năng như sau:

 • Chiến Thần Trợ Chiến – I: Khi chiến đấu 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương giảm 1.000.000 Võ Công. Kỹ năng không có thời gian chờ. Hiệu quả kỹ năng không tính cộng dồn.
 • Chiến Thần Trợ Chiến – II: Khi chiến đấu 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương giảm 1.000.000 Võ Phòng. Kỹ năng không có thời gian chờ. Hiệu quả kỹ năng không tính cộng dồn.
 • Chiến Thần Trợ Chiến – III: Khi chiến đấu 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương giảm 50.000 Tốc Độ Đánh. Kỹ năng không có thời gian chờ. Hiệu quả kỹ năng không tính cộng dồn.
 • Chiến Thần Trợ Chiến – IV: Khi chiến đấu 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương giảm 2.000.000 Võ Công và 2.000.000 Võ Phòng. Kỹ năng không có thời gian chờ. Hiệu quả kỹ năng không tính cộng dồn.

[Mới] Khoáng Thạch

Thời gian diễn ra: từ 00:00 ngày 29 tháng 08 đến 23:59 ngày 04 tháng 09 năm 2019

Nguyên liệu tham gia:

 • Khoáng Thạch Huyền Thiết : Đánh quái tại bản đồ Cổ Mộ Mât Thất 4 – 5 – 6 có thể nhận được
 • Đá Mài Khoảng Thạch (Thường) : Có thể mua hoặc đổi tại giao diện hoạt động Khoáng Thạch
 • Đá Mài Khoảng Thạch (Tốt) : Có thể mua hoặc đổi tại giao diện hoạt động Khoáng Thạch
 • Hồn Boss + Nhung Hươu --> Đá Mài Khoảng Thạch (Thường)
 • Hồn Boss + Thịt Cáo Đỏ --> Đá Mài Khoảng Thạch (Thường)
 • Hồn Boss + Xương Sói --> Đá Mài Khoảng Thạch (Thường)
 • Hoa Hồng Lục + Chứng Nhận Phó Bản --> Đá Mài Khoảng Thạch (Thường)
 • Hoa Hồng Trắng + Chứng Nhận Phó Bản --> Đá Mài Khoảng Thạch (Thường)
 • Hoa Hồng Đen + Chứng Nhận Phó Bản --> Đá Mài Khoảng Thạch (Thường)
 • Mỗi công thức có thể đổi tối đa 100 lần.
 • Số lượng chi tiết của mỗi công thức xem tại giao diện hoạt động ingame

Túi Đá Mài Khoáng Thạch
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
Đá Mài Khoáng Thạch (Tốt)
Đá Mài Khoáng Thạch (Thường)

Phần Thưởng

Quà Khoáng Thạch (Thường)
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Rèn Luyện Bảo Thạch (Khóa)
1 KN Đơn (Siêu) (Khóa)
1 Nhân Vật Kim Đơn (Siêu) (Khóa)
1 Tinh Thông Bảo Thạch (Khóa)
10 Cường Hóa Chi Thần (Khóa)
1 Chấn Thiên Thần Khí (Khóa)
10 Rượu Đào Hoa (Khóa)
5 Linh Xà Độc (Khóa)
10 Tương Dương Đối Quyết (Khóa)
5 Kim Cách Hộ Thuẫn (Khóa)

Quà Khoáng Thạch (Tốt)
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
3 Tinh Thông Bảo Thạch (Khóa)
5 Quyết Chiến Tương Dương (Khóa)
5 Nhất Chỉ Pháp (Khóa)
10 Đá Mài Sát Long Chương (Khóa)
10 Mảnh Ghép Hỏa Long Ám Khí (Khóa)

[Mới] Đua TOP Xếp Hạng Khoáng Thạch

Chi tiết thời gian như sau:

 • Thời gian mở Bảng Xếp Hạng: Từ 00:00 ngày 29/08/2019 đến 23:59 ngày 04/09/2019
 • Thời gian Nộp Điểm Đua TOP Khoáng Thạch: Từ 00:00 ngày 29/08/2019 đến 23:59 ngày 03/09/2019
 • Thời gian nhận thưởng : Từ 00:00 ngày 04/09/2019 đến 23:59 ngày 04/09/2019

Cách Thức Tham Gia:

 • Dùng Điểm Đua TOP Khoáng Thạch để nộp tại Bảng Xếp Hạng
 • Điểm Đua TOP Khoáng Thạch: Có thể nhận được từ hoạt động Khoáng Thạch.

Phần Thưởng Xếp Hạng

 • Hạng 1 và Hạng 2 : nhận được 1 Quà TOP Săn Thưởng (Khóa).
 • Hạng 3 đến Hạng 10 : nhận được 1 Quà Tặng Khuyến Khích (Khóa)
Quà TOP Săn Thưởng Khoáng Thạch
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
200 Đá Mài Sát Long Chương
200 Mảnh Ghép Hỏa Long Ám Khí
3 Phi Thăng – Chí Tôn – Võ
1 Mảnh Ôn Luyện Ký Ức
Các vật phẩm có tính chất Khóa

Quà Tặng Khuyến Khích
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Tuyệt Thế Vũ Khí
1 Ưu Đãi Vàng – 5.000
500 Cường Hóa Chi Thần
Các vật phẩm có tính chất Khóa

[Mới] Huân Chương Quốc Khánh 2019

Thuộc tính huân chương:

CấpSinh LựcPhòng ThủTầng VõLực Chiến
0 1.000.000.000 100.000.000 0 50.000.000
3.000.000.000 200.000.000 0
Trung 5.000.000.000 400.000.000 10.000
Cao 7.000.000.000 600.000.000 50.000
Đỉnh 9.000.000.000 800.000.000 100.000
Thần 11.000.000.000 1.000.000.000 200.000

Kỹ năng: Quốc Khánh 2019

 • Khi Chiến đấu có 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân khi còn 5% Sinh Lực sẽ lập tức hồi 100% Sinh Lực, Nội Lực. Thời gian chờ 90 giây.

Có thể dùng Cường Hóa Chi Thuật để cường hòa.

Khi cường hóa đạt đến cấp Thần sẽ mở Kỹ năng đặc biệt: Quốc Khánh 2019.

Kỹ năng đặc biệt: Quốc Khánh 2019:

Khi chiến đấu, bản thân mỗi khi chịu được 30 đòn đánh từ phía đối phương sẽ kích hoạt kỹ năng:

 • 5 giây đầu tiên : Bản Thân lập tức hồi phục 100% sinh lực và nhận được hiệu quả vô địch trong 5 giây.
 • 5 giây tiếp theo bản thân sẽ nhận được trạng thái miễn dịch sát thương của đối thủ trong 5 giây.
 • 5 giây tiếp theo điểm phòng thủ của bản thân sẽ X10
 • Thời gian chờ 180 giây.

[Mới] Tu Tiên Dực

Kích ẩn mới của Công Pháp - Linh Tê Chỉ.

Vị trí kích hoạt hiển thị: Công Pháp --> Linh Tê Chỉ --> Kích Ẩn Tu Tiên Dực.

Sau khi kích ẩn Tu Tiên Dực, nhân vật sẽ nhận được 3 hiệu quả đặc biệt.

Hiển thị bên ngoài

 • Hiệu quả hiển thị đặc biệt của Tu Tiên Dực.

Hiệu quả kỹ năng: Vũ Linh

 • Khi tấn công có 5% xác suất kích hoạt kỹ năng khiến tất cả đối thủ trong phạm vi 5 ô lập tức bị giảm 20% Sinh Lực, 20% Nội Lực và 20% Thể Lực mỗi giây. Thời gian duy trì 5 giây. Thời gian chờ 180 giây.

Hiệu quả dưỡng thành: Thiên Giới

 • Mỗi lần sử dụng Mành Thiên Giới sẽ tăng: Võ Công 50.000 tầng, Võ Phòng 50.000 Tầng.
 • Vật phẩm này sẽ được cập nhật và ra mắt sau.

[Mới] Ra Mắt Gói Quà Mới

Quà sẽ được ra mắt trong hoạt động Chí Tôn Thần Bảo.

Đỉnh Phong Hồi Lệnh
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Yêu Ly Thần Đỉnh
1 Hỗn Độn Thần Đỉnh
1 Tất Phương Thần Đỉnh
18 Mảnh Đỉnh Phong
Vật Phẩm nhận được Khóa

Túi Phúc Càn Khôn
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Huyền Băng Loan (Thánh Đảo)
1 Nữ Vương Chương
1 Bạch Hổ Tinh Quân
1 Huyền Vũ Tinh Quân
1 Quỷ Bát Trận
1 Phong Điêu Chí Tôn (10 Sao)
1 Tu Tiên Dực
Vật Phẩm nhận được Khóa

[Cập Nhật] Khóa Sử Dụng Vật Phẩm Chỉ Định

Khóa chức năng sử dụng của các phần thưởng sau:

Vật Phẩm Chỉ Định
Túi Quà Vu Lan (Đồng)
Túi Quà Vu Lan (Bạc)
Túi Quà Vu Lan (Vàng)
Túi Quà Vu Lan (Siêu Cấp)
Quà Tặng Đền Bù Tháng 08
Rương Cơ Đồ Thần Bí
Cơ Đồ Văn Lục
Cơ Đồ Văn Lục - Thần Bí

[Cập Nhật] Truyền Kỳ - Lục Phái Chiến

Mở giới hạn sử dụng của các Tinh Hoa Lục Phái.

Cụ thể như sau:

 • Tinh Hoa Thiếu Lâm - Phổ
 • Tinh Hoa Đào Hoa - Phổ
 • Tinh Hoa Hoa Sơn - Phổ
 • Tinh Hoa Cổ Mộ - Phổ
 • Tinh Hoa Minh Giáo - Phổ
 • Tinh Hoa Bạch Đà - Phổ

Giới hạn sử dụng hiện tại: 1.000 lần sử dụng.

Giới hạn sử dụng mới: 3.000 lần sử dụng.

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Võ Lâm Chào MừngQuà Chi Mộng Gắn Kết
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa) Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
Bí Kíp Không Minh Quyền*200 (Khóa) Bí Kíp Không Minh Quyền*1.000 (Khóa)
Long Trảm Tàn Chương*100 (Khóa) Long Trảm Tàn Chương*500 (Khóa)
Thiên Ma Đơn*10 (Khóa) Thiên Ma Đơn*15 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*3 (Khóa) Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*30 (Khóa)
Võ Thần Đơn*30 (Khóa) Võ Thần Đơn*50 (Khóa)
Long Hồn Đơn*30 (Khóa) Long Hồn Đơn*50 (Khóa)

[Mở] Tắm Hồ

Cách thức tham gia:

 • Thời gian diễn ra: Từ 00:01 ngày 29/08 đến 23h59 ngày 04/09
 • Địa điểm: Tại kênh 1, thành Tương Dương tọa độ 179:36
 • Thời gian: Từ 13:00 – 21:59, người chơi có thể đến tọa độ trên để tắm
 • Tối đa 1 ngày được tham gia 1 lần.
 • Nhân Vật Cấp 151 đến 300 mới có thể tham gia

Tham gia hoạt động để có thể nhận được phần thưởng: Quà Diệt Trừ Sâu Bọ

Quà Diệt Trừ Sâu Bọ
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí*5 (Khóa)
Linh Xà Độc*20 (Khóa)
Kim Cách Hộ Thuẫn*20 (Khóa)
Long Trảm Tàn Chương*200 (Khóa)

[Mở] Tab Giới Hạn

Hoạt động chỉ mở ra ở các phiên bản giới hạn. Hãy nhanh tay tham gia !

Tham gia hoạt động để có thể đổi được các trang bị hấp dẫn như:

 • Hỏa Long Ám Khí
 • Nhất Sát Long Chương
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 07
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 06
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 05

Chi tiết các phần thưởng như sau:

Hỏa Long Ám Khí

Thần Khí được trang bị tại Giao diện Công Pháp - Phi Long

Hỏa Long Ám Khí ẩn chưa sức mạnh đặc biệt giúp nhân vật có khả năng phá các đòn đánh chí mạng của đối thủ.

Đây là trang bị hiếm và rất khó dung luyện. Dành cho người có duyên trong Võ Lâm.

Thuộc tính:

CấpBạo KíchVõ PhòngKỹ NăngLực Chiến
0 1% -   50.000.000
2%
Trung 3%
Cao 4%
Đỉnh 5% 50.000
Thần 10% 100.000 Hỏa Long Hùng Khí

Kỹ năng : Hoả Long Hùng Khí

 • Kháng 100% kỹ năng Kinh Thiên – I
 • Chú Thích: Kinh Thiên - I là hiệu quả đặc biệt của Thần Binh Kinh Thiên Nhất Kích (10 Sao).

Cường Hoá bằng:

 • Mỗi lần cường hoá sẽ tốn 100 Mảnh Ghép Hỏa Long Ám Khí. Khi cường hóa có xác suất thất bại.
 • Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.
Nhất Sát Long Chương

Trang bị thứ 5 được đặt tại Tab Truyền Kỳ - Phi Thăng

Nhất Sát Long Chương là trang bị duy nhất của Võ Lâm Chi Mộng có hiệu quả bỏ qua Trạng Thái Vô Địch của đối thủ.

Đây được xem là trang bị khiến cho khắp Võ Lâm đều rung động khi nhắc đến.

Thuộc tính:

CấpThanh LongBạch HổVõ PhòngKỹ NăngLực Chiến
0 5% 5% -   50.000.000
10% 10%
Trung 15% 15%
Cao 20% 20%
Đỉnh 25% 25% 50.000
Thần 30% 30% 100.000 Nhất Sát Long

Kỹ năng : Nhất Sát Long

 • Khi Tấn công có xác suất 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân bỏ qua hiệu quả Vô Địch của đối thủ trong 5 giây. Thời gian chờ 180 giây

Cường Hoá bằng:

 • Mỗi lần cường hoá sẽ tốn 100 Đá Mài Nhất Sát Long Chương. Khi cường hóa có xác suất thất bại.
 • Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.

Túi Quà Ký Ức Tháng 7
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Huy Hiệu Tinh Anh T7
1 Huyễn Chương Thiên Định
1 Tinh Anh Tháng 7
1 Đoạt Mệnh Đao
1 Huân Chương Tháng 07
1 Bách Hủy Hàm Anh
1 Vạn Cổ Yêu Trang
Vật phẩm nhận được có tính chất Khóa.

Túi Quà Ký Ức Tháng 6
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Huy Hiệu Tinh Anh Tháng 06
1 Quốc Tế Thiếu Nhi
1 Khuất Nguyên Hoả Tinh Kiếm
1 Huân Chương Đoan Ngọ 2019
1 Tử Môn Chương
1 Ngoại Trang Đoan Ngọ
1 Khai Môn Chương
1 Phù Tiến Cấp Chương (Bậc 1)
1 Vương Giả Đao
1 Huân Chương Tháng 06
Vật phẩm nhận được có tính chất Khóa.

Túi Quà Ký Ức Tháng 5
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Thiên Địa Vô Cực
1 Cảnh Môn Chương
1 Đỗ Môn Chương
1 Định Hồn Thần Khí
1 Phù Tiến Cấp Chương
1 Phù Đổng Hộ Thể Chương
1 Hưu Môn Chương
1 Kỉ Niệm Đại Lễ 2019
1 Huân Chương Thợ Săn Thưởng 5
Vật phẩm nhận được có tính chất Khóa.

[Mở] Thương Nhân

Thời gian mở: 00:00 đến 23:59 Thứ Tư hàng tuần của mỗi phiên bản

Nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các gói quà tại hoạt động. Sử dụng gói quà để có thể nhận được các Trân Phẩm (Hiếm).

Mua Bằng Vàng:

STTVật Phẩm
1 Chiến Thần Thạch
2 Phù Tiến Cấp Chương
3 Phù Tiến Cấp Chương (Bậc 1)
4 Quà Giám Bảo Lệnh

Mua Bằng Vé Vàng:

STTVật Phẩm
1 Cường Hóa Chi Thần
2 Sinh Mệnh Tính

Ngoài ra, quý nhân sĩ còn có thể đề xuất bán thêm các vật phẩm mong muốn.

Các đề xuất sẽ được xem xét và cập nhật thêm vào mỗi phiên bản mới.

Đề Xuất Tại Đây

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Thời gian : Từ 00:00 ngày 15 tháng 08 đến 23:59 ngày 21 tháng 08 năm 2019.

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng xem tại giao diện hoạt động.

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

Cập nhật 2 phần thưởng mới cho hoạt động như sau:

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Tổng Hợp)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
KN Đơn (Siêu)*18 (Khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*3 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 2.000*1 (Khóa)
Thiên Linh*50.000 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*25 (Khóa)
Tinh Thông Bảo Thạch*1 (Khóa)

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Bảo Thạch)
Mở ra được chọn 1 trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Chí Tôn*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Chí Tôn*1 (Khóa)
Châu Bá Thông – Chí Tôn*1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Tụ Bảo Bồn Sơ – Trung – Cao
2 Tích Lũy Tân Thủ
3 Tiền Trang Chi Mộng
4 Vòng Quay Đỉnh Phong
5 Vòng Quay May Mắn
6 Mạnh Hóa
7 Yếu Quyết
8 Thần Khí
9 Thủy Lân Xuất Thế
10 Vận Tiêu X3
11 Tích Lũy 7 Ngày
12 Trân Bảo Cát X2
13 Quà Nạp Mỗi Ngày
14 Ưu Đãi Vé Vàng

Sự Kiện Tuần 29/08/2019 - 04/09/2019


Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top