[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V415

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V415 - Thiên Sơn Tuyệt Pháp với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 26/09/2019 đến hết ngày 09/10/2019 gồm những nội dung chính sau đây ...

Hoạt động chính V415

[Thông Báo] Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản

 • Thời gian bảo trì dự kiến sẽ được bắt đầu từ 15:00 ngày 26/09/2019 đến 17:00 ngày 26/09/2019 hoặc có thể sau thời gian dự kiến.
 • Trước thời gian tiến hành bảo trì, các máy chủ vẫn có thể đăng nhập bình thường để tiện hơn cho quý nhân sĩ ít bị gián đoạn trải nghiệm nhất có thể.

[Mở] Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game

Cổng Game Tham Gia

Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe

Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay 

Võ Lâm Chi Mộng:

 • Cụm máy chủ 1 - 300
 • Cụm máy chủ từ 301 đến 600
 • Cụm máy chủ từ 601 đến 959
 • Cụm máy chủ 960 trở đi

Báo Danh: 00:00 đến 19:00 ngày 01/10/2019.

Vòng loại: Từ 20:00 đến 20:20 ngày 01/10/2019.

Vòng Phục Sinh: Từ 20:30 đến 20:50 ngày 01/10/2019.

Vòng Đối Kháng: Từ 20:00 đến 21:50 ngày 02/10/2019.

Chung Kết: 22:00 đến 20:30 ngày 02/10/2019.

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra từ ngày 26/09 đến 02/10.

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Võ Lâm Chào MừngQuà Chi Mộng Gắn Kết
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa) Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
Bí Kíp Không Minh Quyền*200 (Khóa) Bí Kíp Không Minh Quyền*1.000 (Khóa)
Long Trảm Tàn Chương*100 (Khóa) Long Trảm Tàn Chương*500 (Khóa)
Thiên Ma Đơn*10 (Khóa) Thiên Ma Đơn*15 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*3 (Khóa) Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*30 (Khóa)
Võ Thần Đơn*30 (Khóa) Võ Thần Đơn*50 (Khóa)
Long Hồn Đơn*30 (Khóa) Long Hồn Đơn*50 (Khóa)

[Mở] Chùy Thần

Thời gian diễn ra: từ 00:00 ngày 26 tháng 09 đến 23:59 ngày 09 tháng 10 năm 2019

Nguyên liệu tham gia:

 • Túi Kiếm May Mắn: Đổi thưởng tại giao diện hoạt động.
 • Chứng Nhận Phó Bản + Thẻ Tích Lũy Chiến Trường --> Túi Kiếm May Mắn
 • Chứng Nhận Phó Bản + Lệnh Bài Liên Đấu --> Túi Kiếm May Mắn
 • Chứng Nhận Phó Bản + Thẻ Thành Chiến --> Túi Kiếm May Mắn
 • Chứng Nhận Phó Bản + Thẻ Thích Khách --> Túi Kiếm May Mắn
 • Hồn Boss + Mảnh Đỉnh Phong -->Túi Kiếm May Mắn
 • Hồn Boss + Huyền Thiết Chi Tinh -->Túi Kiếm May Mắn
 • Hồn Boss + Lệnh Bài Vận Tiêu -->Túi Kiếm May Mắn
 • Hồn Boss + Bát Quái Tinh Thạch -->Túi Kiếm May Mắn
 • Rượu Đào Hoa + Tương Dương Đối Quyết -->Túi Kiếm May Mắn
 • Kim Cách Hộ Thuẫn + Linh Xà Độc -->Túi Kiếm May Mắn
 • Nhất Chỉ Pháp -->Túi Kiếm May Mắn
 • Dẫn Xà Xuất Động -->Túi Kiếm May Mắn
 • Mỗi công thức có thể đổi tối đa 500 lần.
 • Số lượng chi tiết của mỗi công thức xem tại giao diện hoạt động ingame

Phần Thưởng

STTPhần Thưởng
1 Chùy Thần Chi Mộng
2 Tinh Hoa Lục Phái
3 Luận Kiếm Thư
4 Dung Tình Ái Ý
5 Đá Bách Tinh

Chùy Thần Chi Mộng

Trang bị đặc biệt chỉ được ra mắt tại các phiên bản giới hạn.

Thuộc tính trang bị:

Tấn CôngPhòng ThủBạo KíchNé TránhKỹ Năng
5.000.000.000 5.000.000.000 500.000.000 500.000.000 Chùy Thần - I

Cường hoa: Không

Kỹ năng: Chùy Thần - I

 • Khi tấn công 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối phương giảm 20.000.000 Tầng Võ Công trong 5 giây.
 • Không có thời gian chờ. Không tính cộng dồn.

[Mở] Săn Thỏ Ngọc

Thời gian diễn ra: từ 00:00 ngày 26 tháng 09 đến 23:59 ngày 09 tháng 10 năm 2019

Nguyên liệu tham gia:

 • Thỏ Ngọc 2019 : Đánh quái tại các bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 có xác suất nhận được Thỏ Ngọc 2019
 • Thỏ Ngọc 2019 + Gói Quà 100.000 Vé Vàng --> Đá Tinh Luyện Ẩn Phẩm – Bội
 • Thỏ Ngọc 2019 + Gói Quà 100.000 Vé Vàng --> Đá Tinh Luyện Ẩn Phẩm – Nhẫn
 • Thỏ Ngọc 2019 + Gói Quà 100.000 Vé Vàng --> Đá Tinh Luyện Ẩn Phẩm – Liên
 • Thỏ Ngọc 2019 + Gói Quà 100.000 Vé Vàng --> Đá Tinh Luyện Ẩn Phẩm – Đai
 • Thỏ Ngọc 2019 + Gói Quà 100.000 Vé Vàng --> Đá Tinh Luyện Ẩn Phẩm – Y
 • Số lượng chi tiết của mỗi công thức xem tại giao diện hoạt động ingame

[Mới] Ngoại Trang Tân Thủ

Trang phục giúp các Tân Thủ thay đổi ngoại hình bên ngoài

Có thể đổi tại Tab hoạt động Giới Hạn

Thuộc tính của Ngoại Trang:

 • Tầng Võ Công : + 100.000
 • Phòng Thủ : + 1.000.000.000
 • Sinh Lực : + 10.000.000.000

Hạn sử dụng : Vĩnh viễn

[Mở] Tầm Hoa

Thời gian diễn ra: từ 00:00 ngày 26 tháng 09 đến 23:59 ngày 09 tháng 10 năm 2019

Nguyên liệu tham gia:

 • Túi Hạt Giống Hoa : Đánh quái tại bản đồ Cổ Mộ Mât Thất 4 – 5 – 6 có thể nhận được.
 • 1 Nước Dưỡng Hoa : mua bằng Vé Vàng tại giao diện hoạt động Tầm Hoa.
 • 1 Nước Dưỡng Hoa (Nhanh) : mua bằng Vàng tại giao diện hoạt động Tầm Hoa.
 • Có thể mua tối đa 200 lần mỗi loại.

 • Thẻ Tích Luỹ Chiến Trường + Chứng Nhận Phó Bản --> Nước Dưỡng Hoa (Nhanh)
 • Lệnh Bài Liên Đấu + Chứng Nhận Phó Bản --> Nước Dưỡng Hoa (Nhanh)
 • Mảnh Phu Thê Liên Đấu + Chứng Nhận Phó Bản --> Nước Dưỡng Hoa (Nhanh)
 • Hồn Boss + Chứng Nhận Phó Bản --> Nước Dưỡng Hoa (Nhanh)
 • Mỗi công thức có thể đổi tối đa 50 lần.
 • Số lượng chi tiết của mỗi công thức xem tại giao diện hoạt động ingame

Túi Hạt Giống Hoa
Mở ra có xác xuất nhận được các phần thưởng sau:
Hạt Giống Hoa Hồng (Đặc Biệt) (Khóa)
Hạt Giống Hoa Hồng (Loại 1) (Khóa)
Hạt Giống Hoa Hồng (Loại 2) (Khóa)
Hạt Giống Hoa Hồng (Loại 3) (Khóa)

Cách Thức Tham Gia Hoạt Động

 • Khi đã có Hạt Giống Hoa Hồng, có thể mang đến bản đồ Đào Hoa U Cảnh (Bản đồ thế giới  Đào Hoa Đảo --> Đào Hoa U Cảnh) Kênh 2 để sử dụng.
 • Khi sử dụng sẽ xuất hiện 1 NPC Hoa Hồng. Lúc này, người trồng hoa phải sử dụng Nước Dưỡng Hoa hoặc Nước Dưỡng Hoa (Nhanh) để chăm cho NPC Hoa Hồng.
 • Sau khi giao đủ số Nước Dưỡng Hoa cho NPC Hoa sẽ được nhận thưởng.

Các Lưu Ý Khi Trồng Hoa

 • Khi dùng Nước Dưỡng Hoa, người chơi cần phải nộp đủ 3 lần, mỗi lần 1 vật phẩm Nước Dưỡng Hoa. Thời gian cách nhau của mỗi lần nộp là 60 giây.
 • Khi dùng Nước Dưỡng Hoa (Nhanh) thì chỉ cần nộp 1 lần để nhận thưởng.
 • Người chơi đang trong quá trình nộp Nước Dưỡng Hoa vẫn có thể nộp Nước Dưỡng Hoa (Nhanh) để nhận quà.
 • Trong quá trình đang trồng hoa, nếu nhân vật bị đánh bại thì Hoa sẽ biến mất.
 • Chỉ có người sử dụng Hạt Giống để tạo NPC Hoa thì mới có thể Nộp Nước Dưỡng Hoa hoặc Nước Dưỡng Hoa nhanh cho NPC Hoa đó.
 • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng 1 hạt giống trong quá trình nộp Nước Dưỡng Hoa
 • Nếu Trong vòng 600 giây, kể từ khi Hoa được trồng, nếu không được nộp Nước Dưỡng Hoa cũng sẽ tự động biến mất.

Phần Thưởng Trồng Hoa

Quà Hoa Hồng (Đặc Biệt)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Đá Mài Nhất Long Sát Chương
1 Mảnh Ghép Hoả Long Ám Khí
10 Rèn Luyện Bảo Thạch
100 Cánh Hoa Tinh Xảo
Các vật phẩm có tính chất Khoá.

Quà Hoa Hồng (Loại 1)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Bảo Thạch – Tím
1 Thẻ Đổi Tuyệt Thế Công Pháp
4 Rèn Luyện Bảo Thạch
10 Cánh Hoa Tinh Xảo
Các vật phẩm có tính chất Khoá.

Quà Hoa Hồng (Loại 2)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Giám Bảo Lệnh
100 Đằng Thiên Vũ
1 Rèn Luyện Bảo Thạch
5 Cánh Hoa Tinh Xảo
Các vật phẩm có tính chất Khoá.

Quà Hoa Hồng (Loại 3)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Thẻ Cầu Vồng
10 Kinh Nghiệm Đơn Siêu
10 Cường Hoá Chi Thần
1.000 Nguyên Liệu Cao Cấp
3 Cánh Hoa Tinh Xảo
Các vật phẩm có tính chất Khoá.

[Mở] Đua TOP Xếp Hạng Tầm Hoa

Chi tiết thời gian như sau:

 • Thời gian mở Bảng Xếp Hạng: Từ 00:00 ngày 26/09/2019 đến 23:59 ngày 09/10/2019
 • Thời gian Nộp Cánh Hoa Tinh Xảo: Từ 00:00 ngày 26/09/2019 đến 23:59 ngày 08/10/2019
 • Thời gian nhận thưởng : Từ 00:00 ngày 09/10/2019 đến 23:59 ngày 09/10/2019

Cách Thức Tham Gia:

 • Dùng Cánh Hoa Tinh Xảo để Nộp tại Bảng Xếp Hạng
 • Cánh Hoa Tinh Xảo: Có thể nhận được từ hoạt động Tầm Hoa.

Phần Thưởng Xếp Hạng

 • Hạng 1 và Hạng 2 : nhận được 1 Quà TOP Săn Thưởng (Khóa).
 • Hạng 3 đến Hạng 10 : nhận được 1 Quà Tặng Khuyến Khích (Khóa)
Quà TOP Săn Thưởng
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1.000 Mảnh Ghép Hỏa Long Ám Khí
3 Phi Thăng – Chí Tôn – Võ
1 Mảnh Ôn Luyện Ký Ức
Các vật phẩm có tính chất Khóa

Quà Tặng Khuyến Khích
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Tuyệt Thế Vũ Khí
1 Ưu Đãi Vàng – 5.000
500 Cường Hóa Chi Thần
Các vật phẩm có tính chất Khóa

[Mới] Diệt Võ Vương Chương

Thuộc tính

CấpSinh LựcBạo KíchKỹ Năng
0 1.000.000.000 100.000.000 -
3.000.000.000 200.000.000
Trung 5.000.000.000 400.000.000
Cao 7.000.000.000 600.000.000
Đỉnh 9.000.000.000 800.000.000
Thần 11.000.000.000 1.000.000.000 Diệt Võ Vương - I

Kỹ năng: Diệt Võ Vương - I

 • Khi tấn công có xác suất 5% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân nhận được trạng thái Diệt Võ Vương – I trong 15 giây.
 • Trong trạng thái này, mỗi đòn đánh sẽ khiến đối phương bị giảm 100.000 Tầng Võ trong 5 giây. Có thể cộng dồn. Thời gian chờ là 120 giây.

Vật phẩm sử dụng Cường hóa bằng Cường Hóa Chi Thuật để cường hóa.

[Mở] Trân Bảo Cát X2

Thời gian diễn ra : Từ 00:00 ngày 26/09/2019 đến 23:59 ngày 09/10/2019.

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý.

Tích lũy nạp 1 Vàng sẽ nhận được 2 điểm đối thưởng.

[Mở] Tiền Trang Chi Mộng

Thời gian diễn ra : Từ 00:00 ngày 26/09/2019 đến 23:59 ngày 09/10/2019.

[Mở] Tụ Bảo Bồn

Cấp Tụ Bảo Bồn : Sơ + Trung + Cao

Thời gian diễn ra : Từ 00:00 ngày 26/09/2019 đến 23:59 ngày 02/10/2019.

[Mở] Vòng Quay May Mắn

Thời gian diễn ra : Từ 00:00 ngày 26/09/2019 đến 23:59 ngày 02/10/2019.

[Mở] Vòng Quay Đỉnh Phong

Thời gian diễn ra : Từ 00:00 ngày 26/09/2019 đến 23:59 ngày 02/10/2019.

[Mới] Thiên Sơn Trảo

Là kỹ năng chủ động đặc biệt giúp người sử dụng có thể tùy chọn thao tác như mong muốn.

Sau khi sỡ hữu, nhân vật có thể tùy ý kéo vào thanh phím tắt để sử dụng.

Sử dụng Thiên Sơn Trảo Quyết sẽ kích hoạt Thiên Sơn Trảo tại giao diện Nhân Vật --> Công Pháp --> Sinh Tử Phù.

Hiệu quả của Thiên Sơn Trảo

 • Khi sử dụng kỹ năng, đối phương sẽ lập tức bị kéo đến bên cạnh bản thân và chịu thêm hiệu quả của kỹ năng Sinh Tử Phù. Thời gian hồi kỹ năng là 120 giây. Không chịu ảnh hưởng giảm thời gian chờ từ chỉ số Tốc Độ Đánh.

[Mới] Thiên Nhãn Trợ Uy

Tâm pháp hỗ trợ đặc biệt.

Sử dụng Thiên Nhãn Tâm Pháp sẽ kích hoạt Thiên Nhãn Trợ Uy tại giao diện Nhân Vật --> Truyền Kỳ --> Phi Thăng

Hiệu quả của Thiên Nhãn Trợ Uy

 • Khi chiến đấu 100% kích hoạt kỹ năng khiến đối thủ chịu trạng thái bất lợi trong 180 giây. Trong 180 giây bất lợi, đối phương sẽ không thể tàng hình. Kỹ năng không có thời gian chờ. Không tính cộng dồn.

[Mới] Tích Lũy 15 Ngày

Thời gian diễn ra : Từ 00:00 ngày 26/09/2019 đến 23:59 ngày 09/10/2019.

Tham gia hoạt động để có thể nhận nhiều trân phẩm như sau:

Phần Thưởng Miễn Phí

Phần ThưởngSố Lượng
Tinh Hoa Nhật Nguyệt 1
Ỷ Thiên Bảo Kim 1
Đá Bách Tinh 1
Tuyệt Thế Vũ Khí 1

Phần Thưởng Tích Lũy

Phần ThưởngSố Lượng
Mảnh Ghép Trang Phục Chi tiết xem tại giao diện hoạt động.
Mảnh Ghép Trang Sức
Mảnh Ôn Luyện Ký Ức
Đá Mài Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục
Sương Phong Loạn Vũ – Y Phục

[Mở] Song Toàn

Cập nhật thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • 00:00 Thứ Năm --> 23:59 Thứ Sáu
 • 00:00 Thứ 7 --> 23:59 Chủ Nhật
 • 00:00 Thứ Hai --> 23:59 Thứ Tư

[Mở] Thương Nhân

Thời gian mở: 00:00 đến 23:59 Thứ Tư hàng tuần của mỗi phiên bản

Nhân vật có thể sử dụng Vàng hoặc Vé Vàng để mua các gói quà tại hoạt động. Sử dụng gói quà để có thể nhận được các Trân Phẩm (Hiếm).

Mua Bằng Vàng:

STTVật Phẩm
1 Chiến Thần Thạch
2 Phù Tiến Cấp Chương
3 Phù Tiến Cấp Chương (Bậc 1)
4 Quà Giám Bảo Lệnh

Mua Bằng Vé Vàng:

STTVật Phẩm
1 Cường Hóa Chi Thần
2 Sinh Mệnh Tính
3 Cường Hóa Chi Thuật

Ngoài ra, quý nhân sĩ còn có thể đề xuất bán thêm các vật phẩm mong muốn.

Các đề xuất sẽ được xem xét và cập nhật thêm vào mỗi phiên bản mới.

Đề Xuất Tại Đây

[Mở] Tắm Hồ

Cách thức tham gia:

 • Địa điểm: Tại kênh 1, thành Tương Dương tọa độ 179:36
 • Thời gian: Từ 13:00 – 21:59, người chơi có thể đến tọa độ trên để tắm
 • Tối đa 1 ngày được tham gia 1 lần.
 • Nhân Vật Cấp 151 đến 300 mới có thể tham gia

Tham gia hoạt động để có thể nhận được phần thưởng: Quà Diệt Trừ Sâu Bọ

Quà Diệt Trừ Sâu Bọ
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí*5 (Khóa)
Linh Xà Độc*20 (Khóa)
Kim Cách Hộ Thuẫn*20 (Khóa)
Long Trảm Tàn Chương*200 (Khóa)

[Mở] Tab Giới Hạn

Hoạt động chỉ mở ra ở các phiên bản giới hạn. Hãy nhanh tay tham gia !

Tham gia hoạt động để có thể đổi được các trang bị hấp dẫn như:

 • Hỏa Long Ám Khí
 • Nhất Sát Long Chương
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 07
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 06
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 05

Chi tiết các phần thưởng như sau:

Hỏa Long Ám Khí

Thần Khí được trang bị tại Giao diện Công Pháp - Phi Long

Hỏa Long Ám Khí ẩn chưa sức mạnh đặc biệt giúp nhân vật có khả năng phá các đòn đánh chí mạng của đối thủ.

Đây là trang bị hiếm và rất khó dung luyện. Dành cho người có duyên trong Võ Lâm.

Thuộc tính:

CấpBạo KíchVõ PhòngKỹ NăngLực Chiến
0 1% -   50.000.000
2%
Trung 3%
Cao 4%
Đỉnh 5% 50.000
Thần 10% 100.000 Hỏa Long Hùng Khí

Kỹ năng : Hoả Long Hùng Khí

 • Kháng 100% kỹ năng Kinh Thiên – I
 • Chú Thích: Kinh Thiên - I là hiệu quả đặc biệt của Thần Binh Kinh Thiên Nhất Kích (10 Sao).

Cường Hoá bằng:

 • Mỗi lần cường hoá sẽ tốn 100 Mảnh Ghép Hỏa Long Ám Khí. Khi cường hóa có xác suất thất bại.
 • Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.
Nhất Sát Long Chương

Trang bị thứ 5 được đặt tại Tab Truyền Kỳ - Phi Thăng

Nhất Sát Long Chương là trang bị duy nhất của Võ Lâm Chi Mộng có hiệu quả bỏ qua Trạng Thái Vô Địch của đối thủ.

Đây được xem là trang bị khiến cho khắp Võ Lâm đều rung động khi nhắc đến.

Thuộc tính:

CấpThanh LongBạch HổVõ PhòngKỹ NăngLực Chiến
0 5% 5% -   50.000.000
10% 10%
Trung 15% 15%
Cao 20% 20%
Đỉnh 25% 25% 50.000
Thần 30% 30% 100.000 Nhất Sát Long

Kỹ năng : Nhất Sát Long

 • Khi Tấn công có xác suất 10% kích hoạt kỹ năng giúp bản thân bỏ qua hiệu quả Vô Địch của đối thủ trong 5 giây. Thời gian chờ 180 giây

Cường Hoá bằng:

 • Mỗi lần cường hoá sẽ tốn 100 Đá Mài Nhất Sát Long Chương. Khi cường hóa có xác suất thất bại.
 • Cường hóa thất bại sẽ không bị giảm cấp.

Túi Quà Ký Ức Tháng 7
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Huy Hiệu Tinh Anh T7
1 Huyễn Chương Thiên Định
1 Tinh Anh Tháng 7
1 Đoạt Mệnh Đao
1 Huân Chương Tháng 07
1 Bách Hủy Hàm Anh
1 Vạn Cổ Yêu Trang
Vật phẩm nhận được có tính chất Khóa.

Túi Quà Ký Ức Tháng 6
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Huy Hiệu Tinh Anh Tháng 06
1 Quốc Tế Thiếu Nhi
1 Khuất Nguyên Hoả Tinh Kiếm
1 Huân Chương Đoan Ngọ 2019
1 Tử Môn Chương
1 Ngoại Trang Đoan Ngọ
1 Khai Môn Chương
1 Phù Tiến Cấp Chương (Bậc 1)
1 Vương Giả Đao
1 Huân Chương Tháng 06
Vật phẩm nhận được có tính chất Khóa.

Túi Quà Ký Ức Tháng 5
Mở ra được chọn để nhận 1 trong các phần thưởng sau:
1 Thiên Địa Vô Cực
1 Cảnh Môn Chương
1 Đỗ Môn Chương
1 Định Hồn Thần Khí
1 Phù Tiến Cấp Chương
1 Phù Đổng Hộ Thể Chương
1 Hưu Môn Chương
1 Kỉ Niệm Đại Lễ 2019
1 Huân Chương Thợ Săn Thưởng 5
Vật phẩm nhận được có tính chất Khóa.

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng xem tại giao diện hoạt động.

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

Cập nhật 2 phần thưởng mới cho hoạt động như sau:

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Tổng Hợp)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
KN Đơn (Siêu)*18 (Khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*3 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 2.000*1 (Khóa)
Thiên Linh*50.000 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*25 (Khóa)
Tinh Thông Bảo Thạch*1 (Khóa)

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Bảo Thạch)
Mở ra được chọn 1 trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Chí Tôn*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Chí Tôn*1 (Khóa)
Châu Bá Thông – Chí Tôn*1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Tích Lũy Tân Thủ
3 Mạnh Hóa
4 Yếu Quyết
5 Thần Khí
6 Thủy Lân Xuất Thế
7 Vận Tiêu X3
8 Quà Nạp Mỗi Ngày
9 Ưu Đãi Vé Vàng

Sự Kiện Tuần 26/09/2019 - 09/10/2019


Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top