[Phiên Bản Mới] Cập Nhật Phiên Bản V419

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản mới V419 - Thần Binh Đoạt Mệnh với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 31/10/2019 đến hết ngày 06/11/2019 gồm những nội dung chính sau đây ...

Hoạt động chính V419

[Thông Báo] Bảo Trì Cập Nhật Phiên Bản

 • Thời gian bảo trì dự kiến sẽ được bắt đầu từ 15:00 ngày 31/10/2019 đến 17:00 ngày 31/10/2019 hoặc có thể sau thời gian dự kiến.
 • Trước thời gian tiến hành bảo trì, các máy chủ vẫn có thể đăng nhập bình thường để tiện hơn cho quý nhân sĩ ít bị gián đoạn trải nghiệm nhất có thể.

[Mở] Hoàng Đồ Bá Nghiệp

 • Mở tính năng Hoàng Đồ Bá Nghiệp
 • Thời gian:
GiờNgày
20:00 đến 21:00 27/10/2019
03/11/2019
10/11/2019
17/11/2019

[Mở] Năng Động

Tham gia hoạt động để có thể nhận được phần thưởng Túi Quà Năng Động

Túi Quà Năng Động
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
10 Gói Quà 10.000 Vé Vàng (Khóa)
1 Gói Quà 1.000.000 Vé Vàng (Khóa)

Nguyên liệu tham gia bao gồm:

 • 1. Các phần thưởng tính năng.
 • 2. Thẻ Ghép Túi Quà Năng Động
 • Thẻ Ghép Túi Quà Năng Động có thể nhận được khi đánh bại quái bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 4 và Cổ Mộ Mật Thất 5

[Thông Báo] Reset Tích Lũy Hoạt Động Chỉ Định

Vào 23:59 ngày 06/11/2019, Ban Điều Hành sẽ tiến hành reset tích lũy các hoạt động chỉnh như sau :

 • Thưởng Nạp 1
 • Thưởng Nạp 2

Quý nhân sĩ vui lòng nhận thưởng các hoạt động trước 23:59 ngày 06/11/2019.

Sau thời gian thông báo, hoạt động sẽ được đóng lại và không tiếp nhận hỗ trợ từ các hoạt động trên.

[Mở] Tắm Hồ

Cách thức tham gia:

 • Địa điểm: Tại kênh 1, thành Tương Dương tọa độ 179:36
 • Thời gian: Từ 18:00 – 20:00, người chơi có thể đến tọa độ trên để tắm
 • Tối đa 1 ngày được tham gia 1 lần.
 • Nhân Vật Cấp 200 đến 300 mới có thể tham gia

Tham gia hoạt động để có thể nhận được phần thưởng: Quà Diệt Trừ Sâu Bọ

Quà Diệt Trừ Sâu Bọ
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1 (Khóa)
Chấn Thiên Thần Khí*5 (Khóa)
Linh Xà Độc*20 (Khóa)
Kim Cách Hộ Thuẫn*20 (Khóa)
Long Trảm Tàn Chương*200 (Khóa)

[Mới] Rèn Luyện - II

Thời gian diễn ra: từ 00:00 ngày 31 tháng 10 đến 23:59 ngày 06 tháng 11 năm 2019

Nguyên liệu tham gia:

 • Rèn Luyện Phổ - (1) - Mùa 2, Rèn Luyện Phổ - (2) - Mùa 2 : Đánh quái tại bản đồ Bạch Đà có thể nhận được.
 • Rèn Luyện Phổ - (3) - Mùa 2, Rèn Luyện Phổ - (4) - Mùa 2 : Đánh quái tại bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 4 + 5 có thể nhận được
 • Số lượng chi tiết của mỗi công thức xem tại giao diện hoạt động ingame

Túi Quà Luyện – 5
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Túi Thể Lực (Khóa)
1 Rèn Luyện Phổ - (1) - Mùa 2
1 Rèn Luyện Phổ - (2) - Mùa 2
Vật phẩm nhận được Khóa

Túi Quà Luyện – 6
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Túi Thể Lực (Khóa)
1 Rèn Luyện Phổ - (3) - Mùa 2
1 Rèn Luyện Phổ - (4) - Mùa 2
Vật phẩm nhận được Khóa

Phần Thưởng

Quà Rèn Luyện (Sơ) – Mùa 2
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Thẻ Ghép Thần Binh
1 Thẻ Cầu Vồng
1 KN Đơn (Siêu)
1 Túi Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm
2.000 Thiên Linh
1 Rèn Luyện Bảo Thạch – Phổ
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Rèn Luyện (Trung) – Mùa 2
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
2 Thẻ Ghép Thần Binh
2 Thẻ Cầu Vồng
1 KN Đơn (Siêu)
2 Túi Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm
5.000 Thiên Linh
2 Rèn Luyện Bảo Thạch – Phổ
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Quà Rèn Luyện (Cao) – Mùa 2
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
1 Vé May Mắn Trân Bảo Cát
1 Túi Ghép Thần Binh May Mắn
1 Túi Ghép Đá Mài May Mắn
1 Tinh Hoa Lục Phái
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Vé May Mắn Trân Bảo Cát
Mở ra có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
1 Thẻ Ghép Thần Binh
1 Chí Tôn Thiên Hạ
1 Phù Văn Thanh Long Tinh Quân
1 Võ Lâm Thần Binh
1 Lưu Vân Trận
1 Xá Lợi (Loại 10)
1 Bí Kíp Kim Thiền
1 Ngự Phong Quyết
1 Bí Kíp Nội Thể Thần Khí
1 Kim Chung Tráo – Bất Tử Thuật
1 Đệ Tứ Bách Chương
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Túi Ghép Thần Binh May Mắn
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
3 Thẻ Ghép Thần Binh
8 Thẻ Ghép Thần Binh
20 Thẻ Ghép Thần Binh
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Túi Ghép Đá Mài May Mắn
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
50 Đá Mài Thần Khí
100 Đá Mài Thần Khí
200 Đá Mài Thần Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

Túi Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm
Mở ra được có xác suất nhận được các phần thưởng sau:
2 Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm – Bội
2 Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm – Nhẫn
2 Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm – Liên
2 Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm – Đai
2 Đá Tinh Luyện Ấn Phẩm – Y Phục
Vật phẩm nhận được sẽ Khóa

[Mới] Thần Binh Mới - Ngọc Hoa Trượng

Thần Binh đặc biệt, có thể nhận tại hoạt động Rèn Luyện - II hoặc Chí Tôn Thần Bảo

CấpTấn CôngPhòng ThủTầng VõLực ChiếnKỹ năng
0 10.000.000 10.000.000 - 100.000.000      
1 20.000.000 20.000.000
2 30.000.000 30.000.000
3 40.000.000 40.000.000
4 50.000.000 50.000.000
5 60.000.000 60.000.000
6 70.000.000 70.000.000
7 80.000.000 80.000.000
8 90.000.000 90.000.000
9 100.000.000 100.000.000
10 500.000.000 500.000.000 100.000 Ngọc Hoa - I

Cường hóa: Sử dụng Đá Mài Thần Khí. Mỗi lần cường hóa có xác suất thành công/thất bại. Cường hóa thất bại không giảm cấp.

Chi tiết kỹ năng: Ngọc Hoa – I

 • Khi tấn công có xác suất kích hoạt kỹ năng khiến đối phương lập tức mất toàn bộ hiệu quả đang có và toàn bộ Nội Lực, Thể Lục. Thời gian chờ là 120 giây.

[Mở] Chào Mừng và Gắn Kết

Hoạt động chỉ diễn ra từ ngày 31/10 đến 06/11.

Tiến hành mở hoạt động Chào Mừng và Gắn Kết với cách thức tham gia như sau:

 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 2 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Võ Lâm Chào Mừng
 • Tích lũy nạp đủ 500 Vàng mỗi ngày. Tích Lũy liên tục 5 ngày sẽ nhận được phần thưởng: Quà Chi Mộng Gắn Kết
Quà Võ Lâm Chào MừngQuà Chi Mộng Gắn Kết
Mở ra nhận được các phần thưởng sau: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa) Cường Hóa Chi Thuật*5 (Khóa)
Bí Kíp Không Minh Quyền*200 (Khóa) Bí Kíp Không Minh Quyền*1.000 (Khóa)
Long Trảm Tàn Chương*100 (Khóa) Long Trảm Tàn Chương*500 (Khóa)
Thiên Ma Đơn*10 (Khóa) Thiên Ma Đơn*15 (Khóa)
Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*3 (Khóa) Gói Quà Vé Vàng 1.000.000*30 (Khóa)
Võ Thần Đơn*30 (Khóa) Võ Thần Đơn*50 (Khóa)
Long Hồn Đơn*30 (Khóa) Long Hồn Đơn*50 (Khóa)

[Mở] Trân Bảo Cát X2

Tham gia hoạt động để có thể nhận được các trân phẩm quý.

Tích lũy nạp 1 Vàng sẽ nhận được 2 điểm đối thưởng.

[Mở] Song Toàn

Cập nhật thời gian mở hoạt động Song Toàn như sau:

 • 00:00 Thứ Năm --> 23:59 Thứ Sáu
 • 00:00 Thứ 7 --> 23:59 Chủ Nhật
 • 00:00 Thứ Hai --> 23:59 Thứ Tư

[Mở] Nội Thể Đơn

Hoạt động diễn ra theo phiên bản.

Các nguyên liệu chính cần cho hoạt động bao gồm:

 • Tương Dương Chiến Quyết
 • Võ Lâm Ngũ Tuyệt Đơn
 • Thiên Ma Đơn
 • Rượu Đào Hoa
 • Bát Quái Tinh Thạch
 • Gói Quà Giáng Long Siêu Cấp
 • Tương Dương Đối Quyết
 • Thiên Thạch
 • Địa Thạch
 • Nhân Thạch
 • Ma Thạch
 • Thần Thạch

Hãy nhanh tay tham gia hoạt động để có cơ hội nhận được thật nhiều Nội Thể Đơn

[Mở] Săn Thỏ Ngọc (Kỳ Cuối)

Thời gian diễn ra: từ 00:00 ngày 31 tháng 10 đến 23:59 ngày 06 tháng 11 năm 2019

Nguyên liệu tham gia:

 • Thỏ Ngọc 2019 : Đánh quái tại các bản đồ Cổ Mộ Mật Thất 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 có xác suất nhận được Thỏ Ngọc 2019
 • Thỏ Ngọc 2019 + Gói Quà 100.000 Vé Vàng --> Đá Tinh Luyện Ẩn Phẩm – Bội
 • Thỏ Ngọc 2019 + Gói Quà 100.000 Vé Vàng --> Đá Tinh Luyện Ẩn Phẩm – Nhẫn
 • Thỏ Ngọc 2019 + Gói Quà 100.000 Vé Vàng --> Đá Tinh Luyện Ẩn Phẩm – Liên
 • Thỏ Ngọc 2019 + Gói Quà 100.000 Vé Vàng --> Đá Tinh Luyện Ẩn Phẩm – Đai
 • Thỏ Ngọc 2019 + Gói Quà 100.000 Vé Vàng --> Đá Tinh Luyện Ẩn Phẩm – Y
 • Số lượng chi tiết của mỗi công thức xem tại giao diện hoạt động ingame

[Mở] Tab Giới Hạn

Hoạt động chỉ mở ra ở các phiên bản giới hạn. Hãy nhanh tay tham gia !

Tham gia hoạt động để có thể đổi được các trang bị hấp dẫn như:

 • Hỏa Long Ám Khí
 • Nhất Sát Long Chương
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 07
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 06
 • Túi Quà Ký Ức Tháng 05

[Mở] Đèn Hoa Đăng

Giới hạn tham gia: Nhân vật cấp 201 trở lên.

Cách tham gia:

 • Mỗi ngày, nhân vật có thể đến NPC Đèn Hoa Đăng tại tọa độ 65:132 bản đồ Tương Dương để có thể nhận được hoặc mua thêm vật phẩm Đèn Hoa Đăng.
 • Sau khi đã có Đèn Hoa Đăng, mang đèn đến tọa độ 35:131 bản đồ Tương Dương để sử dụng.
 • Sau khi sử dụng, nhân vật sẽ có xác suất nhận được 1, 2 hoặc 3 Quà Thả Đèn Hoa Đăng.
 • Sử dụng Quà Thả Đèn Hoa Đăng để có thể nhận được các phần thưởng hấp dẫn.
 • Chi tiết phần thưởng xem tại giao diện hoạt động.

[Mở] Quà Nạp Mỗi Ngày

Cập nhật 2 phần thưởng mới cho hoạt động như sau:

Phần thưởng tích lũy 2.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Tổng Hợp)
Mở ra nhận được các phần thưởng sau:
KN Đơn (Siêu)*18 (Khóa)
Kích Thích Tiềm Năng Đơn*3 (Khóa)
Ưu Đãi Vàng - 2.000*1 (Khóa)
Thiên Linh*50.000 (Khóa)
Tiên Ma Kinh Nghiệm Đơn*25 (Khóa)
Tinh Thông Bảo Thạch*1 (Khóa)

Phần thưởng tích lũy 5.000 Vàng

Quà Nạp Mỗi Ngày (Bảo Thạch)
Mở ra được chọn 1 trong các phần thưởng sau:
Âu Dương Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)
Vương Trùng Dương – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hoàng Dược Sư – Chí Tôn*1 (Khóa)
Đoàn Trí Hưng – Chí Tôn*1 (Khóa)
Hồng Thất Công – Chí Tôn*1 (Khóa)
Châu Bá Thông – Chí Tôn*1 (Khóa)
Mai Siêu Phong – Chí Tôn*1 (Khóa)

[Thường Niên] Các Hoạt Động Thường Niên

STTHoạt Động
1 Tích Lũy Tân Thủ
3 Mạnh Hóa
4 Yếu Quyết
5 Thần Khí
6 Thủy Lân Xuất Thế
7 Vận Tiêu
8 Quà Nạp Mỗi Ngày
9 Vòng Quay Đỉnh Phong
10 Ưu Đãi Vé Vàng

Sự Kiện Tuần 31/10/2019 - 06/11/2019


Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00:01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top