[Thông Báo] Cập Nhật Quy Trình Hỗ Trợ

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin thông báo đến quý nhân sĩ về việc cập nhật quy trình hỗ trợ tài khoản/nhân vật Võ Lâm Chi Mộng với các nội dung chính như sau:

[Thông Báo] Tạm Ngừng Hỗ Trợ Các Yêu Cầu Về Hỗ Trợ Vật Phẩm

Vào ngày 22/06/2019, Ban Điều Hành sẽ chính thức tạm ngưng hỗ trợ đối với các yêu cầu có liên quan đến vấn đề vật phẩm tại Võ Lâm Chi Mộng.

Cụ thể:

  • Các trường hợp Hủy nhầm, chưa nhận thưởng, đổi vật phẩm do đổi nhầm hoặc nhân vật bị hack sẽ tạm ngừng, không được hỗ trợ.
  • Các trường hợp hủy kết hôn để đổi tên cũng sẽ không được hỗ trợ lại Bội mới. Đối với các Bội Cưới có giá trị cao sẽ được xem xét. Còn lại, các Bội Cưới được mua bằng vé vàng hoặc tặng phẩm khác sẽ không được hỗ trợ lại.
  • Các trường hợp liên quan đến quà nạp sẽ được xem xét và hỗ trợ theo từng đặc thù riêng của mỗi yêu cầu.

[Thông Báo] Lộ Trình Thực Hiện

Ban Điều Hành sẽ tiến hành lộ trình thực hiện như sau:

  • Ngày 08/06/2019: Tiến hành đăng tải các thông tin và thông báo đến quý nhân sĩ Võ Lâm Chi Mộng qua các kênh thông tin : Trang Chủ - Fanpage.
  • 00:00:00 ngày 22/06/2019, chính thức áp dụng các thông báo về việc Tạm Ngừng Hỗ Trợ Các Yêu Cầu Về Hỗ Trợ Vật Phẩm
  • Sau thời gian 00:00:00 ngày 22/06/2019, Ban Điều Hành sẽ không hỗ trợ giải quyết về việc khiếu kiện thông báo trên.

Ban Điều Hành kính báo,

Tags: Thông Báo
Top