[Thông Báo] Điều chỉnh thời gian hoạt động Đăng Nhập Nhận Thưởng

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Hoạt động Đăng Nhập Nhận Thưởng sẽ được dời lại và mở vào Phiên bản tuần sau V632 do trong quá trình cập nhật phiên bản xảy ra lỗi bất ngờ.

Mong rằng thông báo trên sẽ giúp Quý Nhân Sĩ có thể dễ dàng nắm được thông tin.

Đội Ngũ Vận Hành Võ Lâm Chi Mộng kính báo,

Tags: thong-bao
Top