[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V387

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Món Quà Nhân Duyên đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm


Sự kiện: Món Quà Nhân Duyên
Diễn ra từ ngày : 14/03/2019 đến ngày 20/03/2019.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top