[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V391

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Giỗ Tổ Hùng Vương đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Sự kiện: Giỗ Tổ Hùng Vương
Diễn ra từ ngày : 11/04/2019 đến ngày 17/04/2019.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top