[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V398

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Đón Chào Tháng 06 đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

kiện: Đón Chào Tháng 06
Diễn ra từ ngày : 30/05/2019 đến ngày 05/06/2019.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top