[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V399

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Vui Tết Đoan Ngọ đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

kiện: Vui Tết Đoan Ngọ
Diễn ra từ ngày : 06/06/2019 đến ngày 12/06/2019.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top