[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V412

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V412 - Vương Bang Đại Chiến đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản V412 - Vương Bang Đại Chiến
Diễn ra từ ngày : 05/09/2019 đến ngày 11/09/2019.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top