[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V415

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V415 - Thiên Sơn Tuyệt Pháp đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản V415 - Thiên Sơn Tuyệt Pháp
Diễn ra từ ngày : 26/09/2019 đến ngày 09/10/2019.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top