[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V416

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V416 - Giang Hồ Bí Lục đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản V416 - Giang Hồ Bí Lục
Diễn ra từ ngày : 10/10/2019 đến ngày 16/10/2019.

Các Nội Dung Thay Đổi Sau Dự Kiến

Các hạng mục thay đổi so với dự kiến cập nhật phiên bản như sau:

  • Đóng Vạn Bảo Các
  • Tạm ẩn tính năng Tiện Ích Cường Hóa. (Sẽ cập nhật ở phiên bản V419)
  • Cập nhật giới hạn cấp thu thập nguyên liệu hoạt động Rèn Luyện - I
  • và các cập nhật khác tại ingame.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top