[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V422

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V422 - Tinh Anh Hồi Lệnh đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản V422 - Tinh Anh Hồi Lệnh
Diễn ra từ ngày : 21/11/2019 đến ngày 27/11/2019.

Cập Nhật Thông Tin Phiên Bản

Cập nhật các hoạt động sau dự kiến phiên bản.

  • Do trong quá trình cập nhật phiên bản có các vấn đề ngoài ý muốn xảy ra, vì vậy, hoạt động Tinh Anh Hồi Lệnh sẽ được tạm khóa chức năng tham gia để kiểm tra.
  • Các thông tin tiếp theo của hoạt động sẽ được đăng tải ở các tin tiếp theo.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top