[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V424

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản [Sinh Nhật] - Bát Niên Chi Mộng đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản [Sinh Nhật] - Bát Niên Chi Mộng
Diễn ra từ ngày : 28/11/2019 đến ngày 04/12/2019.

Cập Nhật Thông Tin Phiên Bản

Chí Tôn Thần Bảo

Thông báo về vật phẩm Đổi Bát Niên Thần Vũ

 • Do để đảm bảo được tính năng Bát Niên Thần Vũ được ưu hóa nhất về hiệu ứng kỹ năng và hiển thị, Ban Điều Hành tiến hành dời lại ngày sử dụng Bát Niên Thần Vũ nhằm đảm bảo sự tối ưu nhất cho các nhân vật sử dụng
 • Vật Phẩm Đổi Bát Niên Thần Vũ sẽ được tượng trưng thay thế cho Bát Niên Thần Vũ. Trong thời gian sớm nhất (không quá 7 ngày), Ban Điều Hành sẽ tiến hành mở công thức đổi thưởng từ vật phẩm Đổi Bát Niên Thần Vũ sang Bát Niên Thần Vũ kèm theo quà cáo lỗi về sự bất tiện này

Thu Hồi Vật Phẩm Chỉ Định

Nhằm để tối ưu vấn đề tham gia sự kiện phiên bản, Ban Điều Hành tiến hành thu hồi các nguyên liệu hoạt động không được mở lại như sau:

 • Túi Thể Lực – Mùa 2
 • Rèn Luyện Phổ (1) – Mùa 2
 • Rèn Luyện Phổ (2) – Mùa 2
 • Rèn Luyện Phổ (3) – Mùa 2
 • Rèn Luyện Phổ (4) – Mùa 2
 • Thẻ Ghép Thần Binh
 • Túi Quà Luyện (5)
 • Túi Quà Luyện (6)
 • Quà Rèn Luyện (Sơ) – Mùa 2
 • Quà Rèn Luyện (Trung) – Mùa 2
 • Quà Rèn Luyện (Cao) – Mùa 2
 • Vé May Mắn Trân Bảo Cát
 • Túi Ghép Thần Binh May Mắn
 • Túi Ghép Đá Mài May Mắn
 • Thẻ Ghép Túi Quà Năng Động
 • Thẻ Đua TOP Chiến Vương
 • Thẻ Đổi Quà Tôn Sư
 • Đổi Quà Tôn Sư (Trung)
 • Thẻ Đổi Quà Tôn Sư (Cao)
 • Bát Niên
 • Chi Mộng 2019

Các vật phẩm sau khi thu hồi sẽ không thể hỗ trợ lại

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top