[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V426

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản V426 - Tương Dương Đại Yến đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản V426 - Tương Dương Đại Yến
Diễn ra từ ngày : 12/12/2019 đến ngày 18/12/2019.

Cập Nhật Sau Bảo Trì

Trong tiến trình cập nhật phiên bản mới đã xảy ra các vấn đề ngoài ý muốn tại hoạt động SEA Games 30

Vì vậy, Ban Điều Hành xin được phép dời lại thời gian tham gia nhận thưởng vào phiên bản V427 - Giáng Sinh

Ban Điều Hành kính báo.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top