[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V430

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản - PK Đoạt Bảo đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản - PK Đoạt Bảo
Diễn ra từ ngày : 09/01/2020 đến ngày 15/01/2020.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top