[Thông báo] Hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản V450

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Tiến trình bảo trì cập nhật Phiên Bản - Võ Lâm Đại Yến đã được hoàn tất. Ngay bây giờ, Quý Nhân sĩ đã có thể bắt đầu trải nghiệm

Cập Nhật: Phiên Bản - Võ Lâm Đại Yến
Diễn ra từ ngày : 28/05/2020 đến ngày 03/06/2020.

Chúc Quý Nhân sĩ có những trải nghiệm tuyệt vời tại Võ Lâm Chi Mộng.

Nay kính báo,

Top