Trang Bị Mới - Thánh Khí

Q
úy nhân sĩ võ lâm thân mến!

Ban Điều Hành VLCM xin giới thiệu đến Quý Nhân sĩ về Bộ Trang Bị Mới - Trang Bị Thánh Khí với các nội dung như sau:

Bộ Trang Bị Thánh Khí - Yêu cầu lãnh hội Bí Kíp Thánh Khí để trang bị

Trang Bị Thánh Khí
Mở ra được chọn 1 trong các phần thưởng sau:
Phục Hi Cầm (Thánh Khí)
Thần Nông Đỉnh (Thánh Khí)
Không Động Ấn (Thánh Khí)
Côn Luân Kính (Thánh Khí)
Đá Nữ Oa (Thánh Khí)
Bí Kíp Thánh Khí
Vật phẩm nhận được sẽ Khoá

[Trang Bị Mới] Phục Hi Cầm (Thánh Khí)

Cấp Tấn Công Phòng Thủ Thể Lực Võ Công
0 5.688.800.000.000 5.288.800.000 6.088.800.000.000 400.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

Kỹ năng đặc biệt: Phục Hi Cầm Âm

Hiệu quả : Tấn công có xác suất thi triển Phục Hi Cầm Âm, duy trì 10 giây

 • Đối thủ bị khắc chế từ Phục Hi Cầm Âm mỗi giây giảm 10% Sinh Lực và mất 1.000.000.000 Võ Công. Khi Sinh Lực thấp hơn 30% sẽ khiến thể lực về 0, duy trì 5 giây
 • Thời gian chờ 90 giây

[Trang Bị Mới] Thần Nông Đỉnh (Thánh Khí)

Cấp Tấn Công Phòng Thủ Thể Lực Võ Công
0 5.688.800.000.000 5.288.800.000 6.088.800.000.000 400.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

Kỹ năng đặc biệt: Thần Nông Chấn Đỉnh

Hiệu quả : Tấn công có xác suất thi triển Thần Nông Chấn Đỉnh, duy trì 10 giây

 • Bản thân biến thành Thánh Thú dạng người, hủy tất cả Huân Chương của đối thủ, mỗi giây giảm 15% Sinh Lực, duy trì 8 giây
 • Thời gian chờ 120 giây

[Trang Bị Mới] Không Động Ấn (Thánh Khí)

Cấp Tấn Công Phòng Thủ Thể Lực Võ Công Lực Chiến
0 5.688.800.000.000 5.288.800.000 6.088.800.000.000 400.000 300.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

Kỹ năng đặc biệt: Không Động Ấn

Hiệu quả : Tấn công có xác suất thi triển Không Động Ấn, duy trì 10 giây

 • Mỗi lần tấn công đối thủ sẽ gây ra 5% Sát Thương Sinh Lực lên đối thủ và không thể hồi phục, duy trì 15 giây
 • Thời gian chờ 150 giây

[Trang Bị Mới] Côn Luân Kính (Thánh Khí)

Cấp Tấn Công Phòng Thủ Thể Lực Võ Công Lực Chiến
0 5.688.800.000.000 5.288.800.000 6.088.800.000.000 400.000 300.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

Kỹ năng đặc biệt: Côn Luân Kính

Hiệu quả : Tấn công có xác suất 30% kích hoạt hiệu quả Côn Luân Kính, duy trì 15 giây

 • Đối thủ không thể nhảy và tấn công, duy trì 12 giây. Sau khi kết thúc hiệu quả bất lợi, đối thủ bị trừ thêm 20% Sinh Lực
 • Thời gian chờ 300 giây

[Trang Bị Mới] Đá Nữ Oa (Thánh Khí)

Cấp Tấn Công Phòng Thủ Thể Lực Võ Công Lực Chiến
0 5.688.800.000.000 5.288.800.000 6.088.800.000.000 400.000 300.000.000
Trung
Cao
Đỉnh
Thần
Siêu Thần

Kỹ năng đặc biệt: Tượng Nữ Oa

Hiệu quả : Tấn công có xác suất thi triển Tượng Nữ Oa duy trì 12 giây

 • Bản thân Miễn dịch 100% sát thương
 • Ở trạng thái này, tất cả đối thủ đánh vào bản thân đều sẽ bị Cấm Võ và Cấm Nhảy. Sát Thương Bạo Kích của bản thân tăng 30%
 • Thời gian chờ 120 giây

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Tags: thong-bao
Top