Báo Danh

Từ 05-07-18

Điều kiện tham gia

 • Bang tham gia báo danh không thể tiến hành kết nạp thành viên, không thể rời bang hoặc khai trừ thành viên
 • Tất cả các thành viên tham gia Trò Chơi Võ Lâm Chi Mộng.
 • Các thành viên nằm trong danh sách đang bị xử phạt, tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn sẽ không được đăng ký
 • Trong thời gian diễn ra giải đấu: Chủ tài khoản là thành viên tham gia giải đấu không được chuyển đổi các thông tin liên quan đến việc sở hữu tài khoản
 • Tất cả các bang hội đạt cấp Level 3.
 • Danh sách các thành viên tham gia thi đấu: hệ thống sẽ tự lựa chọn 20 thành viên trong bang có lực chiến cao nhất để tham gia giải đấu.
 • Bang Chủ của từng Bang Hội có quyền loại bỏ thành viên tham gia thi đấu của Bang Hội mình khi cần thiết, tuy nhiên việc loại bỏ thành viên tham gia thi đấu này phải diễn ra trong thời hạn đăng ký thành viên thi đấu và chấp nhận việc bang hội của mình thi đấu thiếu người.
  • Thời gian đăng ký: Từ 00:00 ngày 16/07/2018 đến hết 23:59 ngày 16/07/2018 các bang chủ hoặc phó bang chủ của bang hội được quyền đăng ký tham gia tại giao diện game.
 • Không giới hạn số lượng bang đăng ký tham gia.
 • Số lượng thành viên tham gia giải đấu của mỗi bang hội là: 20 thành viên.
 • Bang chủ khi kết nạp thành viên vào bang hội của mình thì phải có trách nhiệm kiểm tra thông tin về thành viên do của mình quản lý.
 • Cam kết chấp hành đúng các quy định của giải đấu.

Báo Danh

Trong thời gian diễn ra hoạt động Vương Giả Chi Bang Tranh Bá Chiến, khi đăng nhập vào game sẽ xuất hiện bảng thông báo, Bang Chủ hoặc Phó Bang Chủ bang hội cấp 3 có thể tiến hành báo danh.

Thời gian báo danh

Từ 00:00 - 23:59 ngày 16/07/2018.

Trợ Uy

Các bang hội sau khi báo danh thành công sẽ hiển thị trên danh sách trợ uy, 30 phút cập nhật danh sách 1 lần.

Người chơi có thể trợ uy theo 2 cách sau:

 • Trợ Uy cho Bang Hội mình.
 • Trợ Uy cho Bang Hội khác trên danh sách bang hội đăng kí tham gia.

Điều kiện tham gia:

 • Mỗi lần trợ uy thành công sẽ tốn 10 Vàng nhận lại 10 Vé Vàng.
 • Tối đa có thể tham gia trợ uy được 10 lần.

Phần thưởng cá nhân trợ uy:

 • Bang được trợ uy 500 lần =>> Tăng 5% thuộc tính khi vào bản đồ Tranh Bá Chiến.
 • Bang được trợ uy 1000 lần =>> Tăng 10% thuộc tính khi vào bản đồ Tranh Bá Chiến.
 • Bang được trợ uy 1500 lần =>> Tăng 15% thuộc tính khi vào bản đồ Tranh Bá Chiến.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, hệ thống sẽ dựa vào danh sách điểm Trợ uy cho từng Bang hội để lựa chọn Bang hội được vào tham gia giải đấu. Theo đó, Hệ thống sẽ chọn ra 256 Bang hội có điểm trợ uy theo thứ tự từ cao xuống thấp để tham dự giải đấu.