Phần Thưởng

Từ 24-01-20

Các Nguyên Tắc Trao Thưởng

 • Thời gian dự kiến trao thưởng: khoảng từ 7 đến 14 ngày làm việc sau khi kết thúc giải đấu.
 • Bang hội vô địch sẽ đạt được cờ Vương Giả Chi Bang và được cắm cờ trong thành Tương Dương ở toàn bộ máy chủ.
 • Tất cả người chơi đều có thể Sùng Bái Vương Bang, mỗi nhân vật nhận được 1 lần/ngày. Hiệu quả tăng 3 lần kinh nghiệm trong 1 giờ.
 • Khi trao thưởng phải có mặt của bang chủ và bang phó (hoặc ít nhất 2 người đại diện của bang).

Phần Thưởng Đặc Biệt

 • Cúp vô địch Thần Long Phù dành cho Bang Vương Giả.
 • Ngoài những phẩn thưởng trong game còn có thêm giải thưởng đặc biệt vô cùng giá trị của giải đấu Vương Giả Chi Bang như:
  • Bang Hội Vô Địch: 100.000 Vàng
  • Bang Hội Á Quân: 60.000 Vàng
  • Bang Hội hạng 3: 30.000 Vàng
  • Bang Hội hạng 4: 30.000 Vàng

Phần thưởng Hùng Bang – 64 Bang Hội (thành viên có tham gia thi đấu)

HạngPhần Thưởng
Hạng 1 Đang cập nhật
Hạng 2 - 4 Đang cập nhật
Hạng 5 - 16 Đang cập nhật
Hạng 17 - 64 Đang cập nhật

Phần thưởng Thành Viên – 64 Bang Hội (thành viên không tham gia thi đấu)

HạngPhần Thưởng
Hạng 1 Đang cập nhật
Hạng 2 - 4 Đang cập nhật
Hạng 5 - 16 Đang cập nhật
Hạng 17 - 64 Đang cập nhật

Phần Thưởng Nhân Sĩ

Điều KiệnPhần Thưởng
Tất cả thành viên bang hội đã báo danh hoặc tham gia trợ uy. Đang cập nhật

Phần Thưởng Trợ Uy

Sau khi kết thúc hoạt động Vương Giả Chi Bang, người choi đã trợ uy, sẽ dựa vào thứ tự mình trợ uy cho bang để nhận vé vàng tương ứng.

 • Nếu bang vào được top 16, thì người choi sẽ nhận lại đc vé vàng x1 (ví dụ người choi trợ uy 10 vé vàng, vậy người chơi sẽ nhận đc 10 vé vàng).
 • Nếu bang vào đc top 4, thì người chơi sẽ nhận lại đc vé vàng x2 (ví dụ: người chơi trợ uy 10 vé vàng, vậy người chơi sẽ nhận được 20 vé vàng).
 • Nếu bang giành quán quân, thì người chơi sẽ sẽ nhận lại đc vé vàng x3 (vd tr người chơi trợ uy 10 vé vàng, vậy người chơi sẽ nhận được 30 vé vàng).
 • Người chơi click vào nút nhận lại vé vàng sẽ nhận được.
 • Nếu người chơi trợ uy nhiều bang, sau khi click nhận, thì sẽ tích lũy số vé vàng ở tất cả các bang sau đó gửi lại người chơi.
Top