Quy Tắc

Từ 24-01-20

Quy Tắc Tham Gia

 • Mỗi bang sẽ có tối đa 20 thành viên tham gia.
 • Không thể giải tán, trục xuất, mời thêm người vào bang.
 • Đang tham gia các hoạt động khác (vận tiêu, liên máy chủ …) sẽ không thể vào bản đồ thi đấu.
 • Thành viên đang tham chiến mất kết nối, thành viên khác của bang bên ngoài có thể vào tham gia nhưng không vượt quá giới hạn 20 người tham gia.

Quy Tắc Thi Đấu

 • Mỗi bang sẽ có 1 khu vực hồi sinh, khi vào sẽ trực tiếp đến khu vực này.
 • Người chơi sẽ tự động chuyển sang trạng thái PK Bang và kênh chat Bang.
 • Khi bị đánh bại, sau 10 giây sẽ hồi sinh tại khu vực bang.
 • Trường hợp Bang chủ giải tán, trục xuất thành viên tham gia giả đấu, các thành viên phải chấp nhận mất quyền tham giải đấu.
 • Đặc biệt, bang hội không có bang chủ tham gia thi đấu sẽ bị loại.
 • Đang tham gia các hoạt động khác (vận tiêu, liên máy chủ …) sẽ không thể vào bản đồ thi đấu.

Quy Tắc Tính Điểm

 • Mỗi người chơi đều sẽ có 1 bảng tính điểm.
 • Ở khu vực trung tâm chiến trường, mỗi 5 giây người chơi sẽ nhận được 5 điểm.
 • Đánh bại 1 thành viên bang đối thủ sẽ được điểm:
   • Điểm đánh bại 1 điểm.
   • Điểm thưởng – phụ thuộc vào điểm số của đối thủ. Đối thủ có điểm số càng cao, điểm nhận được càng nhiều.
 • Số điểm của Bang = tổng số điểm của các thành viên trong Bang.

Quy Tắc Phân Định Thắng Thua

 • Việc xác định thắng thua sẽ dựa trên kết quả thông báo của hệ thống. Trường hợp sau trận đấu có khiếu nại về trận đấu, Ban Tổ Chức sẽ căn cứ các ghi nhận của hệ thống để xác định kết quả. Quyết định của Ban Tổ Chức là quyết định cuối cùng và có giá trị cao nhất.
 • Phương thức xác định thắng thua: Kết thúc thời gian thi đấu chính thức, kết quả thắng thua sẽ được dựa trên cơ sở thông báo của hệ thống sau khi hết thời gian thi đấu chính thức theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3 như sau:
   • Tổng điểm thi đấu cao nhất sẽ giành chiến thắng.
   • Nếu tổng số điểm bằng nhau, hệ thống sẽ xét đến điểm trợ uy.
   • Nếu điểm trợ uy bằng nhau, sẽ ngẫu nhiên chọn bang hội chiến thắng.
 • Sau khi kết thúc, giao diện thắng thua sẽ xuất hiện, sau 10 giây tự động về lại máy chủ chính.

Trang bị, vật phẩm và các tính năng liên quan

 • Người chơi được phép sử dụng tất cả các loại trang bị, vật phẩm và các tính năng liên quan ở trong Túi Liên Đấu trong quá trình tham gia giải đấu.
Top